Ρύθμιση οφειλών: Δεύτερη ευκαιρία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο.

Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.Στόχος του νομοσχεδίου, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι η αντιμετώπιση, με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική δικαιοσύνη, του μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών.Ιδιωτικό χρέος σήμερα στην Ελλάδα Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέσθηκε και ο κ. Σταϊκούρας, από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον ΕΦΚΑ, το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται, σήμερα, στα 234 δισ. ευρώ. Από αυτό το συνολικό ιδιωτικό χρέος, τα 106 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τη φορολογική αρχή, τα 92 δισ. ευρώ οφειλές προς τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και τα 36 δισ. ευρώ οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νόμου και ποιες οι καινοτομίες του Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας νομοθετικής ρύθμισης - παρουσιάστηκε από το υπουργό την Πέμπτη στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα ακολουθήσουν μετά οι τοποθετήσεις των αρμόδιων εισηγητών των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τις τοποθετήσεις φορέων, ενώσεων κλπ - είναι τα ακόλουθα: - Η εισαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός προληπτικού μηχανισμού για την έγκαιρη προειδοποίηση του πολίτη στο πλαίσιο πρόληψης, έτσι ώστε αυτός να μην οδηγηθεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας. - Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης θεσπίζει διαδικασίες ενημέρωσης και παροχής στήριξης στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να καλύψουν ή να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να αποφύγουν τις διαδικασίες ρευστοποίησης. - Ενσωματώνονται όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα, σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία. Έτσι - όπως τόνισε ο κ. Σταικούρας - δίδεται τέλος στον κυκεώνα διαφορετικών εργαλείων, με τις αλληλεπικαλύψεις τους, που μπέρδευαν τους οφειλέτες, καθώς και στα κενά τα οποία άφηναν αρκετούς οφειλέτες χωρίς κάποια λύση. Οι οφειλέτες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία ή αδυναμία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, με δύο τρόπους: Είτε θα ρυθμίζουν όλες τις οφειλές τους, είτε θα αποκτούν μία «2η ευκαιρία» μέσω της απαλλαγής από τα χρέη τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ύστερα από τη ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. - Η «2η ευκαιρία» διασφαλίζει ότι τα χρέη της μιας γενιάς δεν θα μεταφέρονται στην επόμενη, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου εισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση των οφειλών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας «κουρέματος» της οφειλής. Η παροχή ρύθμισης αποφασίζεται από την πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και στην περίπτωση που ακολουθηθεί η πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από υπολογιστικό εργαλείο, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της από το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Η διαδικασία διαρκεί για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 μηνών, εντός των οποίων προβλέπεται αναστολή της αναγκαστικής ρευστοποίησης των εξασφαλιστικών στοιχείων του οφειλέτη. Προσφέρεται μάλιστα η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών σε έως 240 δόσεις προς τράπεζες και λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μόνιμες πρόνοιες κοινωνικής πολιτικής Θεσπίζονται επίσης μόνιμες πρόνοιες κοινωνικής πολιτικής για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας ώστε να αποφεύγονται πλειστηριασμοί, καθώς και σύσταση ενός Φορέα Απόκτησης Ακινήτων, ώστε να αποφεύγονται εξώσεις. Ειδικότερα, κατά το στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, παρέχεται κρατική επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας για 5 έτη. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», αλλά που αφορά μόνο σε ευάλωτα νοικοκυριά που εξυπηρετούν ή ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Επίσης, στο στάδιο των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχεται ουσιαστική στήριξη, μέσω της δημιουργίας ενός ιδιωτικού φορέα για την απόκτηση των ακινήτων, που θα επιλεγεί από το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο εν λόγω φορέας θα αποκτά το ακίνητο που συνιστά την πρώτη κατοικία ευάλωτων οικονομικά ομάδων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η παραμονή τους σε αυτό, κατόπιν της καταβολής μισθώματος, το οποίο θα επιδοτείται από το κράτος. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη, εντός 12 ετών, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Η κρατική στήριξη αποτελεί πλέον ένα μόνιμο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας Η κρατική στήριξη αποτελεί πλέον ένα μόνιμο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, με ουσιαστική και έμπρακτη προστασία της πρώτης κατοικίας, και όχι ένα έκτακτο πρόγραμμα, όπως γινόταν εδώ και 10 έτη στη χώρα μας. Χωρίς προθεσμίες λήξης και χωρίς έκτακτα βοηθήματα που μεταχρονολογούν το πρόβλημα, και τελικά δεν το επιλύουν. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης οφειλών και με σκοπό να αποφύγουν την πτώχευση, οι επιχειρήσεις δύνανται να προσφύγουν στη διαδικασία της εξυγίανσης, της οποίας το πλαίσιο εκσυγχρονίζεται, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 1023/2019. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη προληπτικής αναδιάρθρωσης οφειλών, τότε προβλέπεται η δυνατότητα πτώχευσης, τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα υπόλοιπα των οφειλών τους, σε 1-3 έτη. Οι διαδικασίες της πτώχευσης συστηματοποιούνται και απλοποιούνται προς τον σκοπό της ταχείας διεκπεραίωσης. Επίσης, θεσπίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τις πτωχεύσεις «μικρού αντικειμένου», έτσι ώστε να κινούνται και να περαιώνονται, με ταχύτητα, οι διαδικασίες ρευστοποίησης. Η πτώχευση συνοδεύεται απαρέγκλιτα από την απαλλαγή οφειλών, η οποία υλοποιείται γρήγορα: Ειδικότερα: -Μέσα σε 1 έτος, εάν οι οφειλέτες απολέσουν την περιουσία τους, εκτός αν προβληθούν ενστάσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη στοιχείων από τους πιστωτές. - Ή μέσα σε 3 έτη, εάν δεν έχουν περιουσία, οπότε και θα πρέπει να καταβάλουν το υπόλοιπο του εισοδήματός τους που περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Προσοχή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές Δεν θα δίδεται απαλλαγή από τα χρέη σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ θα διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις, τόσο για την περίοδο πριν από την πτώχευση όσο και στη συνέχεια, εφόσον επιτευχθεί ρύθμιση, και καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Απαλλάσσονται τα μέλη διοίκησης των νομικών προσώπων που πτωχεύουν. Επιλύεται έτσι ένα διαχρονικό πρόβλημα με την ευθύνη των διοικούντων, οι οποίοι εξακολουθούσαν να ευθύνονται για τις οφειλές της επιχείρησης, ακόμη και μετά την πτώχευσή της, εφόσον αυτοί δεν ενήργησαν με δόλο. Ειδικότερα, παρέχονται σαφείς και συγκεκριμένες δικλείδες για την αποτροπή του ηθικού κινδύνου καταστρατήγησης και καταχρήσεων, καθότι έχει πλήρη διαφάνεια, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, μέσω της άρσης τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και της διενέργειας ειδικών ελέγχων. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία ή αδυναμία να λάβουν μια λύση για τη ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να εισάγει κριτήρια αποκλεισμού. Έχει συγκεκριμένες, ηλεκτρονικές και γρήγορες διαδικασίες, που αποτρέπουν τις καθυστερήσεις και τις καταχρήσεις, μέσω περιττών δικαστικών προσφυγών. https://e-sterea.gr/index.php/nea/ellada/31354-rythmisi-ofeilon-deyteri-efkairia-gia-noikokyria-kai-epixeiriseis-ti-provlepei-to-neo-nomosxedio?fbclid=IwAR3aoNWtrQNYep6B18aVK5Vko2OKsKZRGybcB1G2OOOi_5VBLuEawHMf5jk

Αυτά είναι τα δικαιώματά σου αν κάποιος εισβάλει σπίτι σου - Τι θεωρείται νόμιμη άμυνα;

Mε αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο στην Πιπερίτσα της Μεσσηνίας που κατέληξε στον θάνατο δεκαοχτάχρονου Ρομά, αλλά και άλλων περιστατικών στο παρελθόν με εισβολές εντός ιδιωτικών περιουσιών και τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών, το ενδιαφέρον του κόσμου για να μάθει ποια είναι τα πραγματικά δικαιώματά του αν κάποιος εισβάλλει στο σπίτι, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει ρητά ότι «δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας». Η ρύθμιση αυτή είναι αυτονόητη συνέπεια της αίσθησης αυτοσυντήρησης και της ανάγκης του καθενός να προστατεύσει τον εαυτό του ή και τρίτους από επιθέσεις… Μάλιστα πολύ ωραία όλα αυτά αλλά πως στοιχειοθετείται η «νόμιμη άμυνα»; Ο νομικός ορισμός της άμυνας είναι ο εξής: «Άμυνα θεωρείται η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει κάποιος, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους» Από τον ορισμό αυτό προκύπτουν επιγραμματικά κάποιες βασικές αρχές, που ισχύουν στη νόμιμη άμυνα, προκειμένου αυτή να μην τιμωρηθεί:
1) Καταρχάς θα πρέπει η εναντίον μας επίθεση να είναι άδικη και παράνομη, έτσι π.χ. κάποιος που πυροβολεί το δικαστικό κλητήρα, ο οποίος έρχεται να του κατασχέσει πράγματα, δεν είναι σε άμυνα, διότι ο κλητήρας λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου και κατόπιν εντολής. 2) Έπειτα θα πρέπει άμυνα και επίθεση να ταυτίζονται χρονικά ή τουλάχιστον να είναι πολύ κοντά, έτσι π.χ. αν κάποιος μας πυροβολήσει και φύγει, δεν νοείται να τον βρούμε μετά από μία… εβδομάδα στο καφενείο και να τον πυροβολήσουμε εξ επαφής, ενώ αν π.χ. ο δράστης κυνηγάει το θύμα επί ώρες, η άμυνα είναι δυνατή, για όσο χρόνο υφίσταται αυτή η κατάσταση, διότι εδώ η επίθεση έχει διάρκεια. Επίσης αν το θύμα π.χ. καταφέρει να αφοπλίσει τον επίδοξο δράστη,h επίθεση λογικά έχει τελειώσει, οπότε αν στη συνέχεια τον σκοτώσει, θα έχει πρόβλημα… 3) Τρίτον και βασικότερο, η άμυνα οφείλει να είναι η αναγκαία, όπως λέει ο Νόμος και εδώ είναι ένα λεπτό σημείο, που μπορεί και δημιουργεί στην πράξη προβλήματα στον αμυνόμενο, διότι αν έχουμε υπέρβαση του αναγκαίου ορίου και μέτρου, η πράξη άμυνας μπορεί να κριθεί ως άδικη και να τιμωρηθεί! Έτσι π.χ. αν μας επιτεθεί κάποιος με ύβρεις, η άμυνα με… πυροβολισμό προφανώς υπερβαίνει το μέτρο και θα τιμωρηθούμε για ανθρωποκτονία με πρόθεση (ίσως με ελαφρυντικό). Τα όρια βέβαια δεν είναι πάντα τόσο ευδιάκριτα, αλλά συχνά πολύ λεπτά, γι’ αυτό ο Νόμος αναφέρει ορισμένα κριτήρια, με βάση τα οποία θα κριθεί το αναγκαίο μέτρο της άμυνας. Αυτά είναι: η επικινδυνότητα, το είδος, ο τρόπος και η ένταση της επίθεσης, η βλάβη που επεδίωκε ο επιτιθέμενος και οι λοιπές περιστάσεις. Όποιος υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη, ενώ αν έγινε η υπέρβαση από αμέλεια, με την ποινή που προβλέπεται για το αντίστοιχο έγκλημα εξ αμελείας. Αν όμως η υπέρβαση οφείλεται στο φόβο και την ταραχή που του προκάλεσε η επίθεση, τότε μένει ατιμώρητος! Έτσι π.χ. αν διαπιστώσει κάποιος έντρομος μέσα στη νύχτα ότι έχει μπει διαρρήκτης στο σπίτι του και τον πυροβολήσει, ακόμα και αν ο επίδοξος ληστής ήταν άοπλος, τότε με βάση τις περιστάσεις, ο αμυνόμενος θα πρέπει να κριθεί ατιμώρητος, διότι ήταν προφανώς φοβισμένος και δεν μπορούσε μέσα στο σκοτάδι να διακρίνει αν ο εισβολέας οπλοφορούσε ή όχι! Να σημειωθεί τέλος ότι αν κάποιος προκαλέσει με πρόθεση την επίθεση του άλλου, για να τον πλήξει δήθεν σε κατάσταση άμυνας, τότε θα τιμωρηθεί κανονικά για το έγκλημα (είναι οι γνωστοί και ως προβοκάτορες)… Επίσης, ο αμυνόμενος μπορεί να τιμωρηθεί για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Δεν συνιστούν όπλα τα μαχαίρια που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή χρήση, ενώ η κατοχή όπλων είναι γενικά παράνομη, εκτός αν ο κάτοχος έχει εφοδιαστεί με ειδική άδεια από την οικεία αστυνομική Αρχή. Δεν απαιτείται άδεια για κατοχή αεροβόλου ή ψαροντούφεκου. https://www.stoxos.gr/2020/10/blog-post_192.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Κοινό κρυολόγημα, γρίπη και κορωνοϊός: Οι διαφορές στα συμπτώματα

Αναρτήθηκε από Clopy Paste 17 Οκτωβρίου 2020
Εν μέσω νέας έξαρσης σε κρούσματα και θανάτους στη χώρα μας, πολλοί είναι οι πολίτες που θορυβούνται από το παραμικρό σύμπτωμα, ανησυχώντας πως πρόκειται για τον κορονοϊό. Ωστόσο, οι τρεις αυτές ιογενείς λοιμώξεις διαφέρουν ως προς τα συμπτώματα. Η Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου συνοψίζει και κατηγοριοποιεί τα συμπτώματα των δύο κοινών λοιμώξεων και του κορονοϊού. Α. ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ: Τα συμπτώματα εμφανίζονται, συνήθως, σταδιακά και αφορούν σε φτέρνισμα, καταρροή και πονόλαιμο. Σπάνια εκδηλώνεται πυρετός ή πονοκέφαλος. Β. ΓΡΙΠΗ Τα συμπτώματα εκδηλώνονται γρήγορα και αφορούν σε πυρετό, ξηρό βήχα, πονοκεφάλους και μυαλγίες. Σπάνια, παρατηρείται πονόλαιμος και καταρροή, ενώ ποτέ δεν εμφανίζεται φτέρνισμα ή δύσπνοια. Γ. ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι πυρετός, βήχας και απώλεια γεύσης ή όσφρησης. Μερικές φορές εκδηλώνονται μυαλγίες, πονοκέφαλος, δύσπνοια και παροδική κόπωση και σπανιότερα διάρροια και καταρροή. Η εκδήλωση των συμπτωμάτων κυμαίνεται από ήπια μέχρι έντονη, ενώ σε περίπτωση συνύπαρξης κορωνοϊού και γρίπης αυξάνεται σημαντικά η θνησιμότητα. Για τον λόγο αυτό συνιστάται το εμβόλιο έναντι του Η1Ν1 σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Σημειώνεται, πάντως, πως και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για ιογενείς λοιμώξεις που προσβάλλουν κυρίως το αναπνευστικό. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, ωστόσο, προκαλούνται από διαφορετικούς ιούς, έχουν διαφορετικά συμπτώματα, διαφορετική ένταση συμπτωμάτων και διαφορετική θεραπεία. Πηγή: facebook.com - sputniknews.gr - ClopYPastE.gr - ClopYandPastE.gr - ClopYandPastE.blogspot.com

Ο κόσμος μετά τον κορονοϊό

Ο Ισραηλινός συγγραφέας και παγκοσμίως γνωστός διανοητής Γιουβάλ Νόα Χαράρι σε πολύ ενδιαφέρον άρθρο του στους Financial Times αναρωτιέται αν θα πρέπει να θυσιάσουμε την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά μας δεδομένα, στον βωμό της υγείας και κατά πόσο θα μπορέσει να συνεργαστεί πραγματικά η διεθνής κοινότητα.
Ο συγγραφέας των πολυδιαβασμένων βιβλίων «Sapiens – Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου» και «Homo Deus – Μια σύντομη ιστορία του μέλλοντος» * σημειώνει: Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τώρα μια παγκόσμια κρίση, ίσως τη μεγαλύτερη της γενιάς μας. Οι αποφάσεις που θα λάβουν οι πολίτες και οι κυβερνήσεις τις επόμενες εβδομάδες, θα διαμορφώσουν πιθανώς τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια. Θα διαμορφώσουν όχι μόνο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των ενεργειών μας. Όταν επιλέγουμε μεταξύ διάφορων εναλλακτικών, πρέπει να σκεφτόμαστε, όχι μόνο πώς θα ξεπεράσουμε την άμεση απειλή, αλλά και το πως θα είναι ο κόσμος που θα κατοικήσουμε όταν περάσει η καταιγίδα. Ναι, η καταιγίδα θα περάσει, η ανθρωπότητα θα επιζήσει, οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε ακόμα ζωντανοί – αλλά θα κατοικούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Πολλά από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης που παίρνουμε τώρα, θα γίνουν στο μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Αυτή είναι η φύση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Κάνουν τις ιστορικές συγκυρίες και διαδικασίες να προχωρούν πιο γρήγορα. Αποφάσεις που κανονικά μπορεί να παρθούν μετά από χρόνια συσκέψεων, παίρνονται πλέον, μέσα σε λίγες ώρες. Χρησιμοποιούνται νέες, ακόμη και επικίνδυνες πολλές φορές τεχνολογίες, επειδή ο κίνδυνος του να μην κάνεις τίποτα είναι μεγαλύτερος. Ολόκληρες χώρες γίνονται πειραματόζωα σε μεγάλης κλίμακας κοινωνικά πειράματα. Τι συμβαίνει όταν όλοι εργάζονται από το σπίτι και επικοινωνούν μόνο από απόσταση; Τι συμβαίνει όταν ολόκληρα σχολεία και πανεπιστήμια κάνουν τα μαθήματα διαδικτυακά; Υπό κανονικές συνθήκες, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά συμβούλια δεν θα συμφωνούσαν ποτέ να διεξάγουν τέτοιου είδους πειράματα. Αλλά αυτές δεν είναι κανονικές συνθήκες. Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, βρισκόμαστε μπροστά σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές επιλογές. Η πρώτη έχει να κάνει με την ολοκληρωτική παρακολούθηση ή την ενδυνάμωση των πολιτών. Η δεύτερη είναι το δίλημμα ανάμεσα στην εθνικιστική απομόνωση και την παγκόσμια αλληλεγγύη. Φανερή Παρακολούθηση Προκειμένου να σταματήσει η επιδημία, οι λαοί πρέπει να συμμορφωθούν με ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι επίτευξης αυτού του στόχου. Μία μέθοδος είναι η κυβέρνηση να παρακολουθεί τους πολίτες της και να τιμωρεί αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες. Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Γης, η τεχνολογία καθιστά δυνατή την παρακολούθηση όλων και συνεχώς. Πριν από πενήντα χρόνια, η KGB δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα 240 εκατ. κατοίκους της Σοβιετικής Ένωσης 24 ώρες το 24ωρο, αλλά ούτε και θα μπορούσε να επεξεργαστεί αποτελεσματικά όλες τις πληροφορίες που τυχόν συγκεντρώνονταν. Η KGB βασιζόταν σε πράκτορες και αναλυτές και απλώς δεν μπορούσε να τοποθετήσει έναν πράκτορα πίσω από κάθε πολίτη. Τώρα όμως, οι κυβερνήσεις μπορούν να βασίζονται σε πανταχού παρόντες αισθητήρες και ισχυρούς αλγορίθμους. Ολόκληρες χώρες γίνονται πειραματόζωα σε μεγάλης κλίμακας κοινωνικά πειράματα. Τι συμβαίνει όταν όλοι εργάζονται από το σπίτι και επικοινωνούν μόνο από απόσταση; Τι συμβαίνει όταν ολόκληρα σχολεία και πανεπιστήμια κάνουν τα μαθήματα διαδικτυακά; Υπό κανονικές συνθήκες, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά συμβούλια δεν θα συμφωνούσαν ποτέ να διεξάγουν τέτοιου είδους πειράματα. Αλλά αυτές δεν είναι κανονικές συνθήκες. Στη μάχη τους ενάντια στην επιδημία του κορονοϊού, αρκετές κυβερνήσεις έχουν ήδη αναπτύξει τα νέα εργαλεία επιτήρησης, με πιο ενδεικτική περίπτωση να αποτελεί η Κίνα. Παρακολουθώντας προσεκτικά τα smartphones των πολιτών, χρησιμοποιώντας εκατοντάδες εκατομμύρια κάμερες αναγνωρίσεως προσώπου και υποχρεώνοντας τους κατοίκους να ελέγχουν και να αναφέρουν τη θερμοκρασία του σώματος και την ιατρική τους κατάσταση, οι κινεζικές αρχές δεν μπορούν μόνο να εντοπίσουν άμεσα τους ύποπτους φορείς κορονοϊών, εντοπίζουν και οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί τους. Εφαρμογές κινητών προειδοποιούν τους πολίτες για το πόσο κοντά βρίσκονται σε μολυσμένους ασθενείς. Αυτού του είδους η τεχνολογία, δεν χρησιμοποιείται μόνο στην Ανατολική Ασία όμως. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξουσιοδότησε πρόσφατα την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας να αναπτύξει τεχνολογία επιτήρησης, η οποία συνήθως προορίζεται για το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και όχι για την παρακολούθηση ασθενών με κορονοϊό. Όταν η αρμόδια κοινοβουλευτική υποεπιτροπή αρνήθηκε να εγκρίνει το μέτρο, ο Νετανιάχου το έσπρωξε με ένα «επείγον διάταγμα». Ίσως θεωρείτε ότι όλα αυτά δεν είναι και τίποτα το νέο, αφού τα τελευταία χρόνια, τόσο οι κυβερνήσεις όσο και εταιρείες χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τον χειρισμό ανθρώπων. Ωστόσο, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, η επιδημία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική καμπή στην ιστορία της επιτήρησης. Όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να ομαλοποιήσει την ανάπτυξη εργαλείων μαζικής επιτήρησης σε χώρες που τις έχουν απορρίψει μέχρι τώρα, αλλά ακόμη περισσότερο επειδή σημαίνει μια δραματική μετάβαση από την κρυφή επιτήρηση στην φανερή παρακολούθηση. Μέχρι τώρα, όταν το δάχτυλό σας άγγιζε την οθόνη του έξυπνου κινητού που είχατε στα χέρια σας και έκανε κλικ πάνω σε ένα σύνδεσμο, η κυβέρνηση ήθελε να μάθει που ακριβώς «κλικάρατε», με την πανδημία του κορονοϊού όμως, η εστίαση του ενδιαφέροντος μετατοπίζεται. Τώρα η κυβέρνηση θέλει να γνωρίζει τη θερμοκρασία του δακτύλου σας και την αρτηριακή πίεση κάτω από την επιδερμίδα του. Έκτακτη Ανάγκη Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε ποια είναι τα αισθήματά όσο αφορά στην παρακολούθηση, είναι ότι δεν ξέρουμε πως ακριβώς παρακολουθούμαστε και πως θα είναι τα χρόνια που θα έρθουν. Η τεχνολογία παρακολούθησης αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό που φαινόταν επιστημονική φαντασία πριν από 10 χρόνια είναι σήμερα κάτι το συνηθισμένο. Σκεφτείτε υποθετικά, πως υπάρχει μια κυβέρνηση που απαιτεί από κάθε πολίτη να φοράει βιομετρικό βραχιόλι που να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του σώματος και τους καρδιακή χτύπους 24 ώρες το 24ωρο. Τα προκύπτοντα δεδομένα θα αποθηκεύονται και αναλύονται με κυβερνητικούς αλγορίθμους. Οι αλγόριθμοι θα ξέρουν ότι είστε άρρωστοι, πριν ακόμα το καταλάβετε εσείς οι ίδιοι και θα ξέρουν επίσης πού βρίσκεστε και ποιον συναντάτε. Οι «αλυσίδες της μόλυνσης» θα μπορούσαν να μειωθούν δραστικά, ακόμα και να κοπούν συνολικά. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε ενδεχομένως να σταματήσει την επιδημία σε λίγες μέρες. Ακούγεται υπέροχο, έτσι; Το μειονέκτημα είναι βέβαια ότι αυτό θα δώσει νομιμότητα σε ένα τρομακτικό νέο σύστημα παρακολούθησης. Αν ξέρετε, για παράδειγμα, ότι έκανα κλικ σε έναν σύνδεσμο του Fox News (τηλεοπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ, με ακροδεξιές πολλές φορές απόψεις) και όχι σε ένα σύνδεσμο του CNN, θα έχει μάθει κάτι για τις πολιτικές μου απόψεις και ίσως ακόμη και για την προσωπικότητά μου, αλλά αν μπορείτε να παρακολουθήσετε τι συμβαίνει με τη θερμοκρασία του σώματος μου, την αρτηριακή μου πίεση και τους καρδιακούς μου χτύπους καθώς παρακολουθώ ένα συγκεκριμένο βίντεο, μπορείτε να μάθετε τι με κάνει να γελάω, τι με κάνει να κλαίω, και αυτό που με κάνει πραγματικά να θυμώνω. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο θυμός, η χαρά, η πλήξη και η αγάπη είναι βιολογικά φαινόμενα όπως ο πυρετός και ο βήχας. Η ίδια τεχνολογία που αναγνωρίζει τον βήχα θα μπορούσε επίσης να εντοπίσει το γέλιο. Εάν οι εταιρίες και οι κυβερνήσεις αρχίσουν να μαζεύουν βιομετρικά δεδομένα μαζικά, μπορούν να μας γνωρίσουν πολύ καλύτερα από ό, τι γνωρίζουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τότε δεν μπορούν απλώς να προβλέψουν τα συναισθήματά μας, αλλά και να τα χειραγωγήσουν και να μας πουλήσουν οτιδήποτε θέλουν – είτε αυτό είναι ένα προϊόν, είτε είναι ένας πολιτικός. Η βιομετρική παρακολούθηση θα καθιστούσε το hacking στα δεδομένα της Cambridge Analytica να μοιάζει με κάτι από την εποχή του λίθου. Φανταστείτε τους κατοίκους της Βόρειας Κορέας το 2030, όταν θα πρέπει να φορούν βιομετρικό βραχιόλι 24 ώρες το 24ωρο. Εάν ακούν μια ομιλία του «Μεγάλου Ηγέτη», Κιμ Γιονγκ Ουν και το βραχιόλι παίρνει ενδεικτικά σημάδια θυμού, τότε όλα θα έχουν τελειώσει γι’ αυτούς. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τα βραχιόλια βιομετρικής παρακολούθησης είναι ένα μέτρο που θα παρθεί σε περίοδο έκτακτης ανάγκης και πως θα σταματήσουν να αποτελούν πραγματικότητα, όταν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τελειώσει. Ωστόσο, τα προσωρινά μέτρα έχουν την άσχημη συνήθεια να διαρκούν περισσότερο από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς υπάρχει πάντα μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κρύβεται στον ορίζοντα. Η πατρίδα μου, το Ισραήλ, για παράδειγμα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας του 1948, γεγονός που δικαιολόγησε μια σειρά προσωρινών μέτρων, από τη λογοκρισία του Τύπου και τη δήμευση γης, μέχρι και την παρασκευή πουτίγκας. Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας έχει κερδηθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά το Ισραήλ δεν δήλωσε ποτέ ότι η έκτακτη ανάγκη έχει πια περάσει και δεν κατάφερε να καταργήσει πολλά από τα προσωρινά μέτρα του 1948. Ακόμη και όταν μηδενιστούν οι λοιμώξεις από τον κορονοϊό, ορισμένες κυβερνήσεις που ποθούν διακαώς τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τους, θα μπορούν να ισχυριστούν ότι πρέπει να διατηρήσουν τα βιομετρικά συστήματα επιτήρησης, επειδή φοβούνται ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού ή επειδή υπάρχει ένα νέο στέλεχος Ebola που εξελίσσεται στην κεντρική Αφρική ή επειδή… τέλοσπαντων μπορείτε να καταλάβετε. Τα τελευταία χρόνια μαίνεται μια μεγάλη μάχη σχετικά με την ιδιωτικότητα του καθενός μας. Η κρίση του κορονοϊού μπορεί να είναι το σημείο ανατροπής της μάχης αυτής. Γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και την υγεία, συνήθως επιλέγουν την υγεία. Η Αστυνομία του Σαπουνιού Το να ζητάς από τους ανθρώπους να επιλέξουν ανάμεσα στην ιδιωτική τους ζωή και την υγεία τους είναι, στην πραγματικότητα, η ίδια η ρίζα του προβλήματος. Επειδή πρόκειται για ψευδή επιλογή. Μπορούμε και πρέπει να απολαμβάνουμε τόσο την ιδιωτικότητα μας όσο και την υγεία μας. Μπορούμε να επιλέξουμε να προστατέψουμε την υγεία μας και να σταματήσουμε την επιδημία του κορονοϊού όχι με την καθιέρωση καθεστώτων ολοκληρωτικής επιτήρησης, αλλά με την ενδυνάμωση των πολιτών. Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειες για περιορισμό της επιδημίας κορονοϊών ενορχηστρώθηκαν από τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και τη Σιγκαπούρη. Ενώ οι χώρες αυτές χρησιμοποίησαν κάποιες εφαρμογές παρακολούθησης, βασίστηκαν πολύ περισσότερο σε εκτεταμένες δοκιμές, στην ειλικρινή αναφορά και στην επιθυμητή συνεργασία ενός καλά πληροφορημένου κοινού. Η κεντρική παρακολούθηση και οι σκληρές τιμωρίες δεν είναι ο μόνος τρόπος για να συμμορφωθούν οι πολίτες με ευεργετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όταν οι άνθρωποι ενημερώνονται για τα επιστημονικά δεδομένα και όταν εμπιστεύονται ότι οι δημόσιες αρχές θα τους πουν αυτά τα γεγονότα, οι πολίτες μπορούν να κάνουν το σωστό, ακόμη κι αν ο «Μεγάλος Αδελφός» δεν είναι πάνω από το κεφάλι τους. Ένας ενημερωμένος και με ίδιον κίνητρο πληθυσμός είναι συνήθως πολύ πιο ισχυρός και αποτελεσματικός από έναν αστυνομοκρατούμενο, άγνωμο πληθυσμό. Ένας ενημερωμένος και με ιδιον κινητρο πληθυσμος ειναι συνηθως πολυ πιο ισχυρος και αποτελεσματικος απο εναν αστυνομοκρατουμενο, αγνωμο πληθυσμο. Πάρτε για παράδειγμα, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι. Αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες προόδους που σημειώθηκαν ποτέ στην ανθρώπινη υγιεινή. Αυτή η απλή ενέργεια σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Παρόλο που πια το θεωρούμε δεδομένο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τη σημασία του πλυσίματος των χεριών με σαπούνι μόλις τον 19ο αιώνα. Πριν από αυτό, ακόμη και οι γιατροί και οι νοσηλευτές πήγαιναν από τη μία χειρουργική επέμβαση στην άλλη, χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους. Σήμερα δισεκατομμύρια άνθρωποι πλένουν καθημερινά τα χέρια τους, όχι επειδή φοβούνται την αστυνομία σαπουνιού, αλλά επειδή καταλαβαίνουν τα γεγονότα. Πλένω τα χέρια μου με σαπούνι επειδή έχω ακούσει για ιούς και βακτήρια, καταλαβαίνω ότι αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί προκαλούν ασθένειες και ξέρω ότι το σαπούνι μπορεί να τους εξουδετερώσει. Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο επίπεδο συμμόρφωσης και συνεργασίας όμως, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι πρέπει να εμπιστεύονται την επιστήμη, να εμπιστεύονται τις δημόσιες αρχές και να εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια, ανεύθυνοι πολιτικοί υπονομεύουν εσκεμμένα την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στις δημόσιες αρχές και στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα αυτοί οι ίδιοι ανεύθυνοι πολιτικοί ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να μας οδηγήσουν προς τον αυταρχισμό, ισχυριζόμενοι ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι οι λαοί θα κάνουν αυτό που είναι το σωστό. Κανονικά, η εμπιστοσύνη που έχει διαβρωθεί εδώ και χρόνια δεν μπορεί να ξαναχτιστεί μέσα σε μια νύχτα, αλλά οι καιροί που ζούμε, δεν είναι κανονικοί. Σε μια στιγμή κρίσης, τα μυαλά μπορούν επίσης να αλλάξουν γρήγορα. Μπορείτε να μαλώνετε με τα αδέλφια σας για χρόνια, αλλά όταν συμβαίνει κάποια έκτακτη ανάγκη, ανακαλύπτετε ξαφνικά μια κρυμμένη δεξαμενή εμπιστοσύνης και αδελφοσύνης και βιάζεστε να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Αντί να οικοδομήσουμε ένα καθεστώς επιτήρησης, δεν είναι πολύ αργά για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην επιστήμη, στις δημόσιες αρχές και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπωσδήποτε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες, αλλά αυτές οι τεχνολογίες θα πρέπει να ενδυναμώνουν τους πολίτες. Είμαι πολύ υπέρ της παρακολούθησης της θερμοκρασίας του σώματος και της αρτηριακής πίεσης, αλλά αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας πανίσχυρης κυβέρνησης. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να μου επιτρέψουν να λαμβάνω πιο ενημερωμένες προσωπικές επιλογές και επίσης να μπορώ να κάνω την κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη για τις αποφάσεις της. Αν μπορούσα να παρακολουθώ την κατάσταση της υγείας μου 24 ώρες το 24ωρο, θα μπορούσα να μάθω όχι μόνο εάν έχω γίνει επικίνδυνος για την υγεία των γύρω μου, αλλά και ποιες συνήθειες μου συμβάλλουν στην κατάσταση της υγείας μου. Κι αν θα μπορούσα να αποκτήσω πρόσβαση και να αναλύσω αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τη διάδοση του κορονοϊού, θα ήμουν σε θέση να κρίνω αν η κυβέρνηση μου λέει την αλήθεια και εάν υιοθετεί τις σωστές πολιτικές για την καταπολέμηση της επιδημίας. Όποτε οι άνθρωποι μιλάνε για επιτήρηση, θυμηθείτε ότι η ίδια τεχνολογία επιτήρησης μπορεί συνήθως να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τις κυβερνήσεις για την παρακολούθηση ατόμων – αλλά και από τα άτομα για να παρακολουθούν τις κυβερνήσεις. Η επιδημια του κορονοϊου ειναι επομενως μια μεγαλη δοκιμασια της κοινωνικης ευθυνης. Τις μέρες που θα έρθουν, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να επιλέξει να εμπιστευτεί τα επιστημονικά δεδομένα και τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και όχι τις αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικούς που νοιάζονται μόνο για τους ίδιους. Αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή, μπορεί να υπογράψουμε την παράδοση των πιο πολύτιμων ελευθεριών μας, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την υγεία μας. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο σχέδιο Η δεύτερη σημαντική επιλογή που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με την εθνικιστική απομόνωση ή την παγκόσμια αλληλεγγύη. Τόσο η ίδια η επιδημία όσο και η επακόλουθη οικονομική κρίση είναι δυο παγκόσμια προβλήματα. Μπορούν να λυθούν αποτελεσματικά μόνο με την παγκόσμια συνεργασία. Πρώτα απ ‘όλα, προκειμένου να νικήσουμε τον ιό, πρέπει να ανταλλάξουμε πληροφορίες παγκοσμίως. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι άνθρωποι απέναντι στους ιούς. Ένας κορονοϊός στην Κίνα και ένας κορονοϊός στις ΗΠΑ δεν μπορούν να ανταλλάξουν συμβουλές για το πώς να μολύνουν τους ανθρώπους. Αλλά η Κίνα μπορεί να διδάξει τις ΗΠΑ πολύτιμα μαθήματα σχετικά με τον κορονοϊό και πώς να τον χειριστεί. Αυτό που ένας Ιταλός γιατρός ανακαλύπτει στο Μιλάνο το πρωί, θα μπορούσε να σώσει ζωές στην Τεχεράνη το ίδιο βράδυ. Όταν η βρετανική κυβέρνηση διστάζει μεταξύ πολλών πολιτικών, μπορεί να πάρει συμβουλές από τους Κορεάτες που αντιμετώπισαν ένα παρόμοιο δίλημμα πριν από ένα μήνα. Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα πνεύμα παγκόσμιας συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Οι χώρες θα πρέπει να είναι πρόθυμες να ανταλλάσσουν πληροφορίες ανοιχτά και να αναζητούν ταπεινά συμβουλές και θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τα δεδομένα και τις γνώσεις που λαμβάνουν. Χρειαζόμαστε επίσης μια παγκόσμια προσπάθεια για την παραγωγή και τη διανομή ιατρικού εξοπλισμού, κυρίως των test kits και των αναπνευστήρων. Αντί κάθε χώρα να προσπαθεί να το κάνει τοπικά και να αποθηκεύσει οτιδήποτε εξοπλισμό μπορεί να πάρει, μια συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την παραγωγή και να διασφαλίσει ότι ο σωστικός εξοπλισμός διανέμεται πιο δίκαια. Ακριβώς όπως οι χώρες εθνικοποιούν βασικούς κλάδους κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, ο ανθρώπινος πόλεμος κατά του κορονοϊού μπορεί να απαιτήσει από εμάς να «εξανθρωπίσουμε» τις κρίσιμες γραμμές παραγωγής. Μια πλούσια χώρα με λίγες περιπτώσεις κορονοϊού θα πρέπει να είναι πρόθυμη να στείλει πολύτιμο εξοπλισμό σε μια φτωχότερη χώρα με πολλές περιπτώσεις, πιστεύοντας ότι εάν πότε χρειαστεί βοήθεια, οι άλλες χώρες θα βοηθήσουν. Μπορούμε να εξετάσουμε μια παρόμοια παγκόσμια προσπάθεια συγκέντρωσης ιατρικού προσωπικού. Οι χώρες που αυτή την στιγμή πλήττονται λιγότερο, θα μπορούσαν να στείλουν ιατρικό προσωπικό στις περιοχές με τις μεγαλύτερες περιπτώσεις νοσούντων, τόσο για να τους βοηθήσουν στην ώρα της ανάγκης τους, όσο και για να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Η παγκόσμια συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και από οικονομικής πλευράς. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης της οικονομίας και των αλυσίδων εφοδιασμού, εάν κάθε κυβέρνηση κάνει το δικό της με πλήρη αδιαφορία για τα υπόλοιπα κράτη, το αποτέλεσμα θα είναι το χάος και μια βαθύτερη κρίση. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης και το χρειαζόμαστε γρήγορα. Επίσης σημαντική είναι η επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας για τα ταξίδια. Η αναστολή όλων των διεθνών ταξιδιών για μήνες θα προκαλέσει τεράστιες δυσκολίες και θα παρεμποδίσει τον πόλεμο κατά του κορονοϊού. Οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να επιτρέψουν τουλάχιστον τους ουσιαστικούς ταξιδιώτες να συνεχίσουν τη διέλευση των συνόρων: επιστήμονες, γιατροί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τον προκαταρκτικό έλεγχο των ταξιδιωτών από τη χώρα καταγωγής τους. Αν γνωρίζατε ότι επιτρεπόταν η πτήση μόνο σε προσεκτικά επιλεγμένους ταξιδιώτες σε ένα αεροπλάνο, θα ήσασταν πιο πρόθυμοι να τους δεχτείτε στη χώρα σας. Δυστυχώς, προς το παρόν οι χώρες δεν κάνουν κανένα από αυτά τα πράγματα. Η διεθνής κοινότητα έχει παραλύσει συλλογικά. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πια ενήλικες στο δωμάτιο. Κάποιος θα περίμενε να δει πριν από μερικές εβδομάδες μια επείγουσα συνάντηση των ηγετών της παγκόσμιας οικονομίας για να καταλήξουν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης. Οι ηγέτες της G7 κατόρθωσαν να διοργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη μόλις αυτή την εβδομάδα, η οποία δεν οδήγησε σε ένα τέτοιο σχέδιο. Σε προηγούμενες παγκόσμιες κρίσεις – όπως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η επιδημία Ebola το 2014 – οι ΗΠΑ ανέλαβαν το ρόλο παγκόσμιου ηγέτη, αλλά η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση έχει παραιτηθεί από την δουλειά του ηγέτη. Έχει καταστήσει σαφές ότι ενδιαφέρεται για το μεγαλείο της Αμερικής πολύ περισσότερο από ότι για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η παρούσα κυβέρνηση των ΗΠΑ, έχει εγκαταλείψει ακόμη και τους στενότερους συμμάχους της. Όταν απαγόρευσαν όλες τις μετακινήσεις από την ΕΕ, δεν έκανε τον κόπο να προειδοποιήση την ΕΕ, όσο νωρίτερα γινόταν – πόσο μάλλον να διαβουλευθεί με την ΕΕ σχετικά με αυτό το δραστικό μέτρο. Έχει «επιτεθεί» στη Γερμανία υποστηρίζοντας ότι προσφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μια γερμανική φαρμακευτική εταιρεία για να αγοράσει μονοπωλιακά δικαιώματα για ένα νέο εμβόλιο κατά του Covid-19. Ακόμη και αν η σημερινή κυβέρνηση, τελικά αλλάξει στρατηγική και αποφασίσει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης, λίγοι θα ακολουθήσουν έναν ηγέτη ο οποίος ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχεται λάθη και ο οποίος συνηθίζει να παίρνει όλα τα εύσημα για τον εαυτό του αφήνοντας όλο το φταίξιμο στους άλλους. Εάν το κενό που άφησαν οι ΗΠΑ δεν καλυφθεί από άλλες χώρες, όχι μόνο θα είναι πολύ πιο δύσκολο να σταματήσει η σημερινή επιδημία, αλλά η κληρονομιά της θα συνεχίσει να δηλητηριάζει τις διεθνείς σχέσεις τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, κάθε κρίση είναι επίσης και μια ευκαιρία. Πρέπει να ελπίζουμε ότι η σημερινή επιδημία θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει τον οξύ κίνδυνο που θέτει η παγκόσμια διάσταση. Η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει μια επιλογή. Θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της διαίρεσης ή θα υιοθετήσουμε την πορεία της παγκόσμιας αλληλεγγύης; Αν επιλέξουμε τον διαχωρισμό, αυτό όχι μόνο θα παρατείνει την κρίση, αλλά πιθανόν να οδηγήσει σε ακόμη χειρότερες καταστροφές στο μέλλον. Αν επιλέξουμε την παγκόσμια αλληλεγγύη, θα είναι μια νίκη όχι μόνο ενάντια στον κορονοϊό, αλλά και εναντίον όλων των μελλοντικών επιδημιών και κρίσεων που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα. Γιουβάλ Νόα Χαράρι Τα βιβλία του Xαράρι κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια Αναρτήθηκε από Καρτερία

Ποιοι δεν θα γυρίσουν πίσω το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής

Δεν θα επιστρέψουν το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής, που θα ληφθεί τον Δεκέμβριο, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές με τοπικό lockdown. Σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων στήριξης των «κόκκινων» περιοχών τα υπουργεία Οικονομικων και Εργασίας ανακοίνωσαν αλλαγές στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο. Τονίζεται πως στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, δεν επιστρέφεται το 50% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Σχετικά με τον τρίτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές, όπου μαζί με τον 4ο κύκλο του προγράμματος, το συνολικό ποσό, τθα ξεπεράσει τα 4,1 δισ. ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει χρηματοδοτήσει 120.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία περί τις 174.027 υπέβαλαν αίτηση για τον 3ο κύκλο. Σύμφωνα με την απόφαση για τον 3ο κύκλο γίνεται: επιστροφή ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης (ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς. Επίσης, επιστροφή ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομιών χθες πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 42.783 πρώτων δικαιούχων του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 253,8 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 61.636 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης λήγει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020. Η επόμενη πίστωση ποσών του 3ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα. http://www.tromaktiko.org/ποιοι-δεν-θα-γυρίσουν-πίσω-το-50-της-επισ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TromaktikoNet+%28Τρομακτικό.net%29

Αμμόχωστος: μέσα στην πόλη-φάντασμα ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

Παρά τις προειδοποιήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η Άγκυρα και η ψευδοκυβέρνηση του ψευδοκράτους άνοιξαν το σημείο διέλευσης μέσω της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου προς την παραλία των Βαρωσίων. «Άνοιξε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης το σημείο διέλευσης που έστησε το ψευδοκράτος, μέσω της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου προς την παραλία των Βαρωσίων, στην οποία εισέβαλαν οι Τούρκοι» αναφέρουν χαρακτηριστικά τα Κυπριακά Μέσα. Σύμφωνα με το sigmalive.com, άνδρες με πολιτικά που βρίσκονταν μπροστά από τη σιδερένια πύλη αφαίρεσαν τα πρόχειρα κιγκλιδώματα και είπαν στον κόσμο, που ήταν εκεί, ότι μπορούσε να περάσει. Μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν έξω από το σημείο εισόδου ήταν και κάποιοι με την τουρκική σημαία ανά χείρας. «Αποκαθιστούμε το κλειστό Βαρώσι για την ανθρωπότητα, την Κύπρο και τον κόσμο. Περπατούμε όλοι μαζί από το ανοικτό Βαρώσι προς ένα νέο μέλλον» ανακοίνωσε νωρίτερα στο Twitter ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ. Με τη σειρά του ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι, επεσήμανε πως η περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, που βρίσκεται εντός του παράνομου καθεστώτος και έκλεισε πριν από 46 χρόνια στην εγκατάσταση και κατοίκηση θα ανοίξει, όπως ισχυρίστηκε, «βάσει του δικαίου». Πηγή: www.lifo.gr

Εξαπατούσαν πολίτες με δήθεν πωλήσεις κινητών μέσω e-shop

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνίασε 84 υποθέσεις Ογδόντα τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών με δήθεν πώληση κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτυακού καταστήματος, εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο ατόμων, ενός Έλληνα και ενός αλλοδαπού, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Δ.Δ.Η.Ε., οι δύο δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες σε αστυνομικές υπηρεσίες σχετικά με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών από ιστοσελίδα- διαδικτυακό κατάστημα, για τις οποίες ουδέποτε παραδόθηκαν οι συσκευές σε πολίτες που κατέβαλαν χρήματα. Σύμφωνα με την Δ.Δ.Η.Ε., αρχικά οι υποψήφιοι αγοραστές, ύστερα από αναζήτηση συσκευών κινητών τηλεφώνων σε ιστοσελίδα διαμεσολάβησης, παραπέμπονταν στο συνεργαζόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου εντόπιζαν αυτές σε δελεαστικές τιμές πώλησης. Στη συνέχεια προχωρούσαν σε παραγγελίες προπληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο, είτε με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, είτε με μεταφορά του ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προϊόντων και αφού δεν είχε πραγματοποιηθεί η αποστολή τους, πολίτες επικοινωνούσαν με το κατάστημα, υπάλληλοι του οποίου δήλωναν αδυναμία αποστολής, ενώ τους γνωστοποιούσαν την επιστροφή των χρηματικών ποσών, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου για τους κινδύνους και τι πρέπει να προσέχουν σε συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων. Ειδικότερα αναφέρει: «Πριν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω μιας ιστοσελίδας, θα πρέπει να επικοινωνούμε με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) ή την εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε εάν θα λάβουμε απάντηση και αν υφίσταται – λειτουργεί η επιχείρηση και έχει φυσική έδρα. Να αναζητούμε πληροφορίες και σχετικές αναρτήσεις, για την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος και πώς το διαδικτυακό κατάστημα διαχειρίζεται τυχόν παράπονα πελατών του. Να ζητάμε την αυθεντική απόδειξη ή γραπτή απόδειξη αγοράς. Να προσέχουμε ιδιαιτέρως όταν η προσφορά φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή και το άλλο μέρος ασκεί συνεχώς πίεση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Θα πρέπει να πραγματοποιούμε πάντα τις συναλλαγές μας πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Να μην κάνουμε «κλικ» πάνω σε συνδέσμους (links) από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς υπάρχει περίπτωση να είναι απατηλά. Να πραγματοποιούμε τις πληρωμές – συναλλαγές μας μόνο μέσω ιστοσελίδων που έχουν το εικονίδιο ασφαλείας (μία κλειδαριά πάνω αριστερά στον browser)». http://www.tromaktiko.org/εξαπατούσαν-πολίτες-με-δήθεν-πωλήσει/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TromaktikoNet+%28Τρομακτικό.net%29

Νίκος Αντωνιάδης: Μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Χαρδαλιά, Κικίλια, Τσιόδρα, Σύψα, Μαγιορκίνη, Γιαμαρέλλου

Το τερματίζετε εσείς με την κοροϊδία; Το τερματίζω και εγώ με τις μηνύσεις: Μήνυση κατά Χαρδαλιά – Κικίλια – Τσιόδρα – Σύψα – Μαγιορκίνη – Γιαμαρέλλου και των υπολοίπων της επιτροπής για απόπειρα ανθρωποκτονίας για τους 15000 του Εφετείου: Ισόβια. Με τα δικά σας πάντα, αγαπητοί μου. Νίκος Αντωνιάδης: Μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Χαρδαλιά, Κικίλια, Τσιόδρα, Σύψα, Μαγιορκίνη, Γιαμαρέλλου Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο την απίστευτη αυτή κοροϊδία.
Την ώρα που όλη η Ελλάδα περιμένει να μάθει με κομμένη την ανάσα τι έγινε με τα δύο αγγελούδια στα σχολεία, την ώρα που τα παιδιά μας στενάζουν από τις μάσκες του φασισμού, την ώρα που έχουν ποδοπατήσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό και έχουν καταστρέψει την οικονομία, την ώρα που διευθυντές σχολείων τρομοκρατούν τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, με αστυνομίες, εισαγγελίες και πρόνοιες, την ώρα που διώκουν όσους ορθώνουν το ανάστημά τους και αποδομούν την απάτη, την ώρα που μαθαίνουμε ότι δεν θα γίνουν παρελάσεις στην εθνική μας γιορτή, και άλλα πολλά φοβερά και τραγικά για τον λαό μας, την ίδια ώρα Χαρδαλιάς, Κικίλιας και η θλιβερή επιτροπή τους επέτρεψαν την ασύλληπτη παραβίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της “πανδημίας” στο Εφετείο Αθηνών. 15.οοο άνθρωποι, ο ένας πάνω στον άλλον -στη ΓΑΔΑ σήμερα οι αστυνομικοί με διαβεβαίωναν ότι ήταν πολύ περισσότεροι- κάλυψαν κάθε εκατοστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και των γύρω από το Εφετείο δρόμων. Εγώ, εκφράζοντας την αγανάκτηση μεγάλης μερίδας των Ελλήνων πολιτών, έκανα πάλι το χρέος μου: Πήγα σήμερα στο κτίριο 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Κατέθεσα μήνυση κατά του Βασίλη Κικίλια, του Νίκου Χαρδαλιά, του Σωτήρη Τσιόδρα, του Νίκου Σύψα, του Γκίκα Μαγιορκίνη, της Ελένης Γιαμαρέλλου, του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θανάση Εξαδάκτυλου, και των υπολοίπων μελών της θλιβερής επιτροπής των “ειδικών”. Τους μήνυσα για απόπειρα ανθρωποκτονίας αόριστου αριθμού ανθρώπων με ενδεχόμενο δόλο. Και για απόπειρα σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση εκ της ιδιότητάς τους -άρθρο 15 Ποινικού Κώδικα- να αποτρέψουν την προαναγγελθείσα παραβίαση των μέτρων για την, με τα δικά τους, προστασία της δημόσιας υγείας και την εξ αυτής μετάδοση της νόσου σε αόριστο αριθμό ανθρώπων -άρθρο 285 § 2 Π.Κ.- (κακούργημα – έως 10 χρόνια κάθειρξη) και τον θάνατο επίσης αόριστου αριθμού ανθρώπων-άρθρο 285 § 3 Π.Κ. (κακούργημα – ισόβια κάθειρξη). Και μήνυσα και τους διοργανωτές της συγκέντρωσης για παράβαση του άρθρου 285 § 1 του Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Όπως “έτρεχαν” τους γονείς που διοργάνωσαν τις διαμαρτυρίες για τις μάσκες στα παιδιά μας. Όπως ασκούν τη μία μετά την άλλη τις ποινικές διώξεις σε όλη την Ελλάδα. Όπως καταδικάζουν τον έναν μετά τον άλλο τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Όπως “τρέχω” εγώ τον Κώστα Μπακογιάννη. Και τώρα όλους αυτούς. Και κάθε άλλο υπεύθυνο του εγκλήματος. Με τα δικά τους. Οι πράξεις είναι αυταπόδεικτες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, κύριοι: Υπάρχει πανδημία; Κινδυνεύει η υγεία και η ζωή μας; Τα μέτρα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της υγείας και της ζωής μας από τον θανατηφόρο ιό; Ισόβια για Κικίλια, Χαρδαλιά, Τσιόδρα, Σύψα, Μαγιορκίνη, Γιαμαρέλλου & ΣΙΑ. Μέχρι το τέλος… Προς: κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. ΜΗΝΥΣΗ Νικολάου Αντωνιάδη, Δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17494, κατοίκου Αθηνών, οδός Ματρώζου 2 & Πιπεροπούλου. ΚΑΤΑ 1. Νικολάου Χαρδαλιά, Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 37. 2. Βασιλείου Κικίλια, Υπουργού Υγείας, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. 3. Σωτηρίου Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ – ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ, Παθολόγου Λοιμωξιολόγου, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. 4. Νικολάου Σύψα, Καθηγητή Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. 5. Γκίκα Μαγιορκίνη, Καθηγητή Τμήματος Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. 6. Ελένης Γιαμαρέλλου, Ομότιμης Καθηγήτριας Παθολογίας ΕΚΠΑ, Προέδρου Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. 7. Αθανασίου Εξαδάκτυλου, Προέδρου Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. 7. Βάνας Σύψα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, μέλους της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17. & Λοιπών μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19. & Παντός άλλου υπευθύνου.
Αξιόποινες πράξεις: Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο (άρθρα 285 & 299 Π.Κ., σε συνδυασμό με άρθρα 27 § 1 & 15 Π.Κ.), απόπειρα σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο (άρθρα 308, 309, 310, 311 & 312 Π.Κ., σε συνδυασμό με άρθρα 27 § 1 & 15 Π.Κ.), παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 § 1).κ. Εισαγγελέα, Όπως προκύπτει από πλήθος δημοσιευμάτων σε όλον τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και από τα δελτία ειδήσεων όλων των τηλεοπτικών σταθμών, την 7η Οκτωβρίου 2020, στην ευρύτερη περιοχή του Εφετείου Αθηνών, συγκεντρώθηκε τεράστιος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος, κατά την ως άνω ειδησεογραφία, έφτασε τους δέκα πέντε χιλιάδες (15.000), εν αναμονή της έκδοσης της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βλ. Ενδεικτικά δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ” (Σχετικό 1). Όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές εικόνες, οι οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου, στη συγκέντρωση αυτή παραβιάστηκαν εξόφθαλμα οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, για τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του ιού. Η οργανωμένη αυτή συγκέντρωση ήταν γνωστή στους μηνυόμενους, καθώς είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες της έκδοσης της ως άνω απόφασης ημέρες, ενώ άλλωστε ακόμη και για σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, έχουν γίνει δημόσιες ανακοινώσεις με τις οποίες προτρέπονται οι πολίτες να συμμετάσχουν σε νέα συγκέντρωση στον ίδιο χώρο, ενόψει της έκδοσης απόφασης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες κατηγορούμενους στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι επομένως αυταπόδεικτο ότι εν προκειμένω έχει παραβιαστεί, από τους διοργανωτές της συγκέντρωσης, η διάταξη κατ’ αρχήν της παραγράφου 1 του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει εφαρμοστεί από τις εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια σε όλη τη χώρα, σε πλήθος παραβιάσεων των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19. Πέραν όμως της σχετικής κατ’ άρθρο 285 § 1 Π.Κ. ποινικής ευθύνης των διοργανωτών της ως άνω συγκέντρωσης, η οποία πρέπει να διερευνηθεί και να αποδοθεί, σοβαρότατη ποινική ευθύνη προκύπτει για τους εδώ κατονομαζόμενους μηνυόμενους, οι οποίοι υπό την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας (ο 1ος), Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων (ο 2ος), και των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση κατ’ άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα να αποτρέψουν την ως άνω παραβίαση των μέτρων, εν γνώσει τους ότι η παραβίαση αυτή, σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική παραδοχή και αυτήν των μελών της επιτροπής, περί του ταχύτατα μεταδιδόμενου και θανατηφόρου ιού, θα προκαλούσε τη μετάδοσή του σε αόριστο αριθμό ανθρώπων και τον θάνατο επίσης αόριστου αριθμού ανθρώπων. Εν προκειμένω, μετά ταύτα, στοιχειοθετούνται τα εγκλήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατ’ άρθρο 299 Π.Κ., και της απόπειρας σωματικής βλάβης, κατ’ άρθρα 308, 309, 310, 311 & 312 Π.Κ., από τους μηνυόμενους, με ενδεχόμενο δόλο τελεσθέντα κατ’ άρθρο 27 § 1 Π.Κ., σε συνδυασμό με το άρθρο 15 Π.Κ. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΑΙ Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μηνυομένων, και κατά παντός άλλου υπευθύνου, για τα εγκλήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατ’ άρθρο 299 Π.Κ., και της απόπειρας σωματικής βλάβης, κατ’ άρθρα 308, 309, 310, 311 & 312 Π.Κ., με ενδεχόμενο δόλο τελεσθέντα κατ’ άρθρο 27 § 1 Π.Κ., σε συνδυασμό με το άρθρο 15 Π.Κ., και της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών κατ’ άρθρο 285 § 1 Π.Κ. κατά των διοργανωτών της ως άνω συγκέντρωσης. Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020 Ο Μηνυτής Δικηγόρος Νίκος Ι. Αντωνιάδης

SOS....Αυτόν τον κωδικό πρέπει να ξέρεις αν χαθεί ή κλαπεί το κινητό σου..

Γνωρίζεις ότι αν πληκτρολογήσεις *#06# στο κινητό σου μπορείς να δεις τον αριθμό IMEI της συσκευής σου; Σημείωσε τον κωδικό! Θα χρειαστεί σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής». Το παραπάνω μήνυμα έχει αναρτήσει η Ελληνική Αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter, μαζί με οδηγίες για την αποτροπή της κλοπής του κινητού μας τηλεφώνου.
Ακολουθούν οι συμβουλές της ΕΛΑΣ για την ασφάλεια από κλοπή, ληστεία, απώλεια κινητών τηλεφώνων: Διατήρησε το κινητό σου τηλέφωνο αθέατο στην τσέπη σου ή την τσάντα σου όταν δεν το χρησιμοποιείς. Διατήρησε το κινητό τηλέφωνο κλειδωμένο με κωδικό κλειδώματος ή τον αριθμό PIN, όταν δεν το χρησιμοποιείς. Μη χρησιμοποιείς το κινητό τηλέφωνό σου όταν βρίσκεσαι σε μέρη που δεν αισθάνεσαι ασφαλής. Προσπάθησε να έχεις το κινητό σου όσο το δυνατόν πιο αθέατο, όταν το έχεις μαζί σου ή το χρησιμοποιείς στο δρόμο. Βάλε το κινητό σε ασφαλή τσέπη, όταν βρίσκεσαι σε στάση λεωφορείου, στα μέσα μεταφοράς, σε πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, γήπεδα, χώρους διασκέδασης και γενικά σε χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Μην αφήνεις το κινητό σου χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεσαι σε καφετέρια χώρους διασκέδασης και σε άλλους πολυσύχναστους χώρους. Μη μπαίνεις στη θάλασσα, αφήνοντας το κινητό σου τηλέφωνο (και άλλα αντικείμενα) στην παραλία, χωρίς επιτήρηση. Στο σπίτι, μην αφήνεις το κινητό σου τηλέφωνο κοντά σε ανοικτά παράθυρα ή πάνω σε τραπέζια στην αυλή, κοντά στο δρόμο. Μην αφήνεις το κινητό σου χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που πρέπει να το αφήσεις μέσα στο αυτοκίνητο, τοποθέτησέ το σε σημείο, όπου δεν θα είναι ορατό. Κατάγραψε και διατήρησε σε ασφαλές μέρος τον αριθμό ΙΜΕΙ της συσκευής σου. Κάθε κινητό τηλέφωνο έχει έναν 15ψήφιο ΙΜΕΙ αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός και προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής. Μπορείς να δεις αυτόν τον αριθμό στην οθόνη του κινητού σου τηλεφώνου πληκτρολογώντας *#06# (Αστέρι-Δίεση-Μηδέν-Έξι-Δίεση) . Κατέγραψε τον αριθμό σειράς της συσκευής σου, ο οποίος συνήθως αναγράφεται στο σημείο όπου αναγράφεται και ο αριθμός ΙΜΕΙ. Ενημέρωσε εγγράφως τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κλοπή, προκειμένου να απαγορεύσει τη λήψη ή/και παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών απο τη συσκευή σου. Δημιούργησε ένα σταθερό δικό σου σημάδι στη συσκευή, ώστε να είναι πιο εύκολη η αναγνώριση σε περίπτωση κλοπής. Ακόμα και μία φωτογραφία του κινητού μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περίπτωσηεντοπισμού του. (Μαρκάρισμα του κινητού μπορεί να γίνει με ένα μαρκαδόρο ή με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Υπάρχουν και ειδικά στυλό, με ακτίνες UV, οι οποίες είναι αόρατες με γυμνό μάτι και μόνο όταν φωτιστεί εμφανίζεται η εγγραφή). Μη δίνεις εύκολα το κινητό σου σε κάποιον άγνωστο, ο οποίος σου ζήτησε να κάνει μία «επείγουσα κλήση», χωρίς να ερευνάς και να βεβαιώνεσαι για το ότι πράγματι υπάρχει τέτοια ανάγκη. Μην εμπιστεύεσαι έναν άγνωστο, ο οποίος θα σου ζητήσει να δει το κινητό σου για να διαπιστώσει αν είναι αυτό που «έχασε» ή για να εξετάσει το μοντέλο ή για άλλη παρόμοια δικαιολογία. Σε περίπτωση απειλής με οποιοδήποτε όπλο, μη διακινδυνεύεις τη ζωή ή τη σωματική σου ακεραιότητα, για να διατηρήσεις στη κατοχή σου το κινητό τηλέφωνο. Διάβασε προσεκτικά και εφάρμοσε τις συμβουλές ασφάλειας του προμηθευτή του κινητού σου τηλεφώνου. Ενημέρωσε αμέσως την πάροχο εταιρεία σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του κινητού τηλεφώνου. Κατάγγειλε στην Αστυνομία την παράνομη αφαίρεση του κινητού σου. Κάλεσε το 100 σε οποιαδήποτε ύποπτη περίπτωση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ:Ο COVID-19 θα προσθέσει Παγκοσμίως έως και 150 εκατομμυρία άτομα ακραίας φτώχιας έως το 2021.

WASHINGTON, 7 Οκτωβρίου 2020 - Η παγκόσμια ακραία φτώχεια αναμένεται να αυξηθεί το 2020 για πρώτη φορά σε πάνω από 20 χρόνια, καθώς τώρα η αναστάτωση της πανδημίας COVID-19 συνδυάζεται με τις πολεμικές συγκρούσεις και την κλιματική αλλλαγή , οι οποίες ήδη επιβράδυναν την πρόοδο της μείωσης της φτώχειας , είπε η Παγκόσμια Τράπεζα σήμερα.
Η πανδημία COVID-19 εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 88 επιπλέον εκατομμύρια ανθρώπους με ακραία φτώχεια , με το σύνολο να ανέρχεται σε 115 γιά φέτος, με προοπτική τα 150 εκατομμύρια έως το 2021, ανάλογα με τη σοβαρότητα της οικονομικής συρρίκνωσης. Η ακραία φτώχεια, που ορίζεται ότι κάποιος ζει με λιγότερα από 1,90 δολάρια την ημέρα, είναι πιθανό να επηρεάσει μεταξύ 9,1% και 9,4% του παγκόσμιου πληθυσμού το 2020, σύμφωνα με την διετή έκθεση φτώχειας και κοινής ευημερίας . Αυτό θα ισοδυναμούσε με οπισθοδρόμηση του ποσοστού 9,2% το 2017. Εάν η πανδημία δεν είχε καταστρέψει τον κόσμο, το ποσοστό φτώχειας αναμενόταν να μειωθεί στο 7,9% το 2020. «Η πανδημία και η παγκόσμια ύφεση μπορεί να προκαλέσουν πάνω από το 1,4% του παγκόσμιου πληθυσμού σε ακραία φτώχεια», δήλωσε ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας David Malpass . «Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η σοβαρή οπισθοδρόμηση στην αναπτυξιακή πρόοδο και τη μείωση της φτώχειας, οι χώρες θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια διαφορετική οικονομία μετά το COVID, επιτρέποντας στο κεφάλαιο, την εργασία, τις δεξιότητες και την καινοτομία να μετακινηθούν σε νέες επιχειρήσεις και τομείς. Η υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας - σε όλες τις IBRD, IDA, IFC και MIGA - θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξαναρχίσουν την ανάπτυξη και να ανταποκριθούν στις επιπτώσεις της COVID-19 στην υγεία, καθώς και στην προσπάθεια για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη. " Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι πολλοί από τους νέους φτωχούς θα βρίσκονται σε χώρες που έχουν ήδη υψηλά ποσοστά φτώχειας. Ορισμένες χώρες μεσαίου εισοδήματος θα δουν σημαντικό αριθμό ατόμων να πέφτουν κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. Περίπου το 82% του συνόλου θα είναι σε χώρες μεσαίου εισοδήματος, εκτιμά η έκθεση.Η σύγκλιση της πανδημίας COVID-19 με τις πιέσεις των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής θα θέσει το στόχο του τερματισμού της φτώχειας έως το 2030 χωρίς δυνατότητα ταχείας, σημαντικής και ουσιαστικής πολιτικής δράσης, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα. Μέχρι το 2030, το παγκόσμιο ποσοστό φτώχειας θα μπορούσε να είναι περίπου 7%. Ο αυξανόμενος αριθμός κατοίκων των πόλεων αναμένεται να πέσει σε ακραία φτώχεια, η οποία παραδοσιακά πλήττει τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές. Η πρόοδος επιβραδύνθηκε ακόμη και πριν από την κρίση COVID-19. Νέα στοιχεία για την παγκόσμια φτώχεια για το 2017 δείχνουν ότι 52 εκατομμύρια άνθρωποι αυξήθηκαν από τη φτώχεια μεταξύ του 2015 και του 2017. Ωστόσο, παρά την πρόοδο αυτή, το ποσοστό μείωσης επιβραδύνθηκε σε λιγότερο από μισή εκατοστιαία μονάδα ετησίως μεταξύ 2015 και 2017. Η παγκόσμια φτώχεια είχε μειωθεί ποσοστό περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα ετησίως μεταξύ 1990 και 2015. Εκτός από τη διεθνή γραμμή φτώχειας ύψους 1,90 $ ανά ημέρα, η Παγκόσμια Τράπεζα μετρά τα όρια φτώχειας 3,20 $ και 5,50 $, αντικατοπτρίζοντας τα εθνικά όρια φτώχειας στις χώρες χαμηλού μεσαίου και υψηλού μεσαίου εισοδήματος. Η έκθεση μετρά περαιτέρω τη φτώχεια σε ένα πολυδιάστατο φάσμα που περιλαμβάνει πρόσβαση στην εκπαίδευση και βασικές υποδομές. Ενώ λιγότερο από το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με λιγότερα από 1,90 $ την ημέρα, σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει κάτω από τη γραμμή των 3,20 $ και περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού - σχεδόν 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι - ζουν κάτω από τη γραμμή των 5,50 $ . Η κρίση COVID-19 έχει επίσης μειώσει την κοινή ευημερία - ορίζεται ως η αύξηση του εισοδήματος του φτωχότερου 40% του πληθυσμού μιας χώρας. Ο μέσος όρος της παγκόσμιας κοινής ευημερίας εκτιμάται ότι θα σταματήσει ή ακόμη και θα συρρικνωθεί κατά την περίοδο 2019-2021 λόγω της μειωμένης αύξησης των μέσων εισοδημάτων. Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που εντείνεται από την πανδημία είναι πιθανό να πλήξει ιδιαίτερα τους φτωχότερους ανθρώπους, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη χαμηλότερους κοινόχρηστους δείκτες ευημερίας τα επόμενα χρόνια. Η προοπτική ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς είναι μια σαφής αντιστροφή από τις προηγούμενες τάσεις. Η κοινή ευημερία αυξήθηκε σε 74 από τις 91 οικονομίες για τις οποίες ήταν διαθέσιμα στοιχεία την περίοδο 2012-2017, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη ήταν χωρίς αποκλεισμούς και τα εισοδήματα του φτωχότερου 40% του πληθυσμού αυξήθηκαν. Σε 53 από αυτές τις χώρες, η ανάπτυξη ωφέλησε τους φτωχότερους περισσότερο από ολόκληρο τον πληθυσμό. Ο μέσος όρος της παγκόσμιας κοινής ευημερίας (αύξηση των εισοδημάτων του κάτω 40%) ήταν 2,3% για την περίοδο 2012-2017. Αυτό υποδηλώνει ότι χωρίς πολιτικές δράσεις, η κρίση COVID-19 μπορεί να προκαλέσει κύκλους υψηλότερης εισοδηματικής ανισότητας, χαμηλότερης κοινωνικής κινητικότητας μεταξύ των ευάλωτων και χαμηλότερης ανθεκτικότητας σε μελλοντικά σοκ. Η έκθεση ζητά συλλογική δράση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαγραφούν χρόνια προόδου στη μείωση της φτώχειας και ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης της φτώχειας που προκαλούνται από το COVID-19 αντιμετωπίζουν επίσης απειλές που επηρεάζουν δυσανάλογα τους φτωχούς του κόσμου ταυτόχρονα, ιδίως συγκρούσεις και κλιματικές αλλαγές. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας , μία από τις μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης και γνώσεων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αναλαμβάνει ευρεία, γρήγορη δράση για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν την πανδημία τους. Υποστηρίζουμε τις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τη ροή κρίσιμων προμηθειών και εξοπλισμού και βοηθώντας τον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσει να λειτουργεί και να διατηρεί θέσεις εργασίας. Θα διαθέσουμε έως και 160 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική υποστήριξη για 15 μήνες για να βοηθήσουμε περισσότερες από 100 χώρες να προστατεύσουν τους φτωχούς και ευάλωτους, να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη. Αυτό περιλαμβάνει 50 δισεκατομμύρια δολάρια νέων πόρων IDA μέσω επιχορηγήσεων και εξαιρετικά ευνοϊκών δανείων. πηγη Αναρτήθηκε από Καρτερία

ΑΣΕΠ: Έρχονται εννέα προκηρύξεις για 1759 μόνιμες θέσεις

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ εννέα προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις αυτές θα δημιουργήσουν 1.759 μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και αφορούν προσωπικό τόσο Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά και προσλήψεις προσωπικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΔΕ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα με Δωρεάν Παρακολούθηση Μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη κάποιες από τις προκηρύξεις έχουν αποσταλεί στο ΑΣΕΠ, ενώ κάποιες άλλες θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα: 1) ΔΕΗ: Προκήρυξη για την πλήρωση 26 θέσεων στη ΔΕΗ Πρόκειται για την προκήρυξη 12Κ/2017, που ήδη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.). Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι οι παρακάτω: ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού) (Τ4/Γ) 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Τ4/Β) 2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) 2 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Τ4/Δ) 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) 2 ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (Τ4/Ω) 2) ΕΥΔΑΠ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 300 μόνιμων υπαλλήλων Στα τέλη Σεπτεμβρίου ή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, αναμένεται να βγει στον «αέρα» η νέα μεγάλη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 νέους υπαλλήλους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15, ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Εργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2, ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5. 3) Υπουργείο Πολιτισμού: Προκήρυξη για την πλήρωση 68 θέσεων Προκήρυξη για την πλήρωση 68 θέσεων ΠΕ,ΤΕ ,ΔΕ και ΥΕ του Υπουργείου Πολιτισμού (Κρατική σχολή Ορχηστρικής τέχνης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κεντρική Υπηρεσία και Μουσείο της Ακρόπολης). 4) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Κάλυψη 27 μόνιμων θέσεων Τον Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για 27 μόνιμες θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Πληροφορικής. 5) Υπουργείο Οικονομικών: Πρόσληψη 670 μονίμων υπαλλήλων Νέο μεγάλο διαγωνισμό για τακτικό προσωπικό ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Hδη δόθηκε η έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006 για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 670 μονίμων, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους των εφοριακών και τελωνειακών. Από αυτές, 220 θέσεις αφορούν αποκλειστικά τελωνειακούς υπαλλήλους τόσο πανεπιστημιακής όσο και τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καθορίστηκε σε 15 -για τις συγκεκριμένες ειδικότητες- ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθεί από υποψηφίους που υπάγονται στον Νόμο 2643/1998 για ειδικές κατηγορίες προσωπικού, όπως ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άλλοι. Ακολούθως και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο θα συντάξει σχέδιο της προκήρυξής του, το οποίο θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ για έγκριση. Oσο για το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι η έκδοσή του μέσα στους προσεχείς μήνες, ώστε το νέο προσωπικό να αναλάβει καθήκοντα στις αρχές του 2018. Αναφορικά με τις θέσεις ανά ειδική κατηγορία προσωπικού που εντάσσονται στη νέα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες: • Aτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), τέσσερις θέσεις, • Τρίτεκνοι, τέσσερις θέσεις, • Πολύτεκνοι, τρεις θέσεις, • Τέκνα ή μέλη οικογενειών ατόμων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, δύο θέσεις, • Aτομα που έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ΑμεΑ (κατηγορία Eμμεσης ΑμεΑ), μία θέση, και • Τέκνα αναπήρων πολέμου ή άλλων μελών της οικογένειάς τους, μία θέση. Στις υπηρεσίες, όπου θα απορροφηθούν οι επιτυχόντες του επικείμενου διαγωνισμού, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κεντρική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και τα Τελωνεία Λάρισας, Ξάνθης και Κομοτηνής. Τίτλοι σπουδών Εξάλλου, όσον αφορά στα πτυχία και στους τίτλους σπουδών τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, περιλαμβάνουν για την κατηγορία ΠΕ κάποιες από τις ακόλουθες σχολές: Νομικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Eρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Eρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Για την τεχνολογική εκπαίδευση δεκτοί θα γίνονται οι τίτλοι: Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Τέλος, οι υποψήφιοι δευτεροβάθμιας θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο: (α) Ενιαίου Λυκείου, (β) Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, (γ) Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, (δ) Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας του εσωτερικού ή εξωτερικού. 6) Σωφρονιστικοί υπάλληλοι: Προκήρυξη για 633 μόνιμες θέσεων Εντός του Φθινοπώρου, αναμένεται να εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 633 μόνιμων υπαλλήλων προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τα καταστήματα φυλακών της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε άμεσα την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εξακοσίων τριάντα τριών (633) ατόμων ως τακτικό προσωπικό και την έκδοση από το ΑΣΕΠ σχετικής προκήρυξης το αμέσως επόμενο διάστημα. Ηδη δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, κ. Φωτίου, με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους «προστατευομένους» του ΟΑΕΔ. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.ά. Συγκεκριμένα, καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε σαράντα πέντε (45). 7) Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ): Προκήρυξη για 15 μόνιμες θέσεις Προκήρυξη εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων σε 15 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης για τη στελέχωση του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 8) ΟΑΕΔ: Πρόσληψη 10 μόνιμων υπαλλήλων Τη δημιουργία δέκα μόνιμων θέσεων ΠΕ Πληροφορικής στον ΟΑΕΔ προβλέπει το ν/σ του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Συγκεκριμένα στο άρθρο 58 προβλέπεται ότι: Οι συγκεκριμένες θέσει αναμένεται να καλυφθούν μέσω προκήρυξης που θα δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ, το επόμενο δίμηνο. 9) ΑΕΜΥ Α.Ε: Προκήρυξη 10 μόνιμων θέσεων Προκήρυξη για την πλήρωση 8 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών στην ΑΕΜΥ Α.Ε, αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ, μέχρι τα τέλη του Φθινοπώρου. Πηγή: https://idrogios.com/asep-erxontai-ennea-prokhrykseis-gia-1759-monimes-theseis Αναρτήθηκε από Καρτερία σ

να το πως κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν από τον ηρωίσμό στην ξεφτίλα

Ελληνοτουρκικά: Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά τον τελευταίο καιρό είναι εξαιρετικά αρνητικές. Δεν είναι μόνο οι βόλτες των τουρκικών πολεμικών σκαφών στα ελληνικά και κυπριακά ύδατα (στα οποία υπάρχει σχετική παρεμπόδιση μόνο ότι αφορά την ελληνική πλευρά, αφού η Κύπρος δεν έχει τις δυνάμεις ν' αντιδράσει), αλλά κυρίως το ότι η Ελλάδα σύρεται σε διάλογο με την Τουρκία από τους συμμάχους της, χωρίς να υπάρχει πλήρης κάλυψη του μοναδικού προαπαιτούμενου που είχε ζητήσει δηλ. το να σταματήσει να προβαίνει η Τουρκία σε προκλητικές ενέργειες και με μια ατζέντα που είναι σίγουρο ότι θα βγει χαμένη. Ο λόγος είναι πρόφανής - αν δεν υπάρχει πρόοδος και έναρξη διαλόγου με την Τουρκία, στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα εναντίον της, κάτι που η Γερμανία και οι δορυφόροι της δε θέλουν να συμβεί για οποιαδήποτε λόγο. Η πίεση είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και ο λαλίστατος μέχρι πριν μερικές μέρες Μακρόν έχει υποχωρήσει, ενώ και η χώρα μας δείχνει να κατεβάζει τους τόνους αφήνοντας τον Πρόεδρο της Κύπρου να κρατάει τη σημαία ψηλά (κάνοντας μια συγκλονιστική ομιλία στην ολομέλεια του ΟΗΕ), προσπαθώντας ν' αποφύγει την εξόφθαλμη επιβουλή των Τούρκων στα ζωτικά της συμφέροντα. Αυτή η στάση προφανώς και δεν τιμάει την χώρα μας: πέραν του ότι η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού το οποίο η χώρα μας έχει Συνταγματική υποχρέωση να προστατεύει, είναι και το ότι δεν μπορούμε να επικαλούμαστε την αλληλλεγγύη μεταξύ μελών της Ε.Ε., αλλά να μην τη δίνουμε όταν αυτή μας ζητείται.
Τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε και ακούμε απίστευτα πράγματα: για συνόδους κορυφής που ακυρώνονται λόγω κορωναϊού (λες και όλους τους προηγούμενους μήνες δε γίνονταν τηλεδιασκέψεις), για χάρτες της Ε.Ε. που δεν "αποτελούν νομικά έγγραφα", για βέτο (των Κυπρίων) που προσπαθούν να παρακαμφούν και για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών (που θα οδηγήσει σε γκριζάρισμα όλου του Αιγαίου)! Η δε Τουρκία συνεχώς μιλάει για τήρηση της συνθήκης της Λωζάνης αλλά παράλληλα θέλει να την παραβιάσει ζητώντας από την Ελλάδα να μετονομάσει την μουσουλμανική μειονότητα σε τουρκική. Εμείς από την άλλη δε ζητάμε - και δε ζητήσαμε ποτέ - από εκείνη να την τηρήσει και να δούμε π.χ. Έλληνα διοικητή και αστυνομικό διευθυντή στην ϊμβρο και στην Τένεδο. Το άλλο ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι με ορισμένες λίγες εξαιρέσεις (π.χ. "Το Παρόν", "Το Ποντίκι") ελάχιστα άλλα ΜΜΕ παρουσιάζουν όλες τις πλευρές του ζητήματος, μένοντας μόνο στην παρουσίαση του αξιόμαχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τα όσα αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο της εφημερίδας "Το Ποντίκι" είναι αποκαλυπτικά - κυρίως για το ρόλο των Αμερικανών στο συγκεκριμένο ζήτημα: "Σύμφωνα με τη γλαφυρή διατύπωση έμπειρου Ελληνα διπλωμάτη «οι Αμερικανοί θέλουν να γυαλίσουν τα παπούτσια του Ερντογάν με τη γλώσσα μας». Για τον σκοπό αυτό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο θα σπεύσει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα με το «αίτημα» της απόσυρσης, από τα ελληνικά νησιά, αμερικανικών οπλικών συστημάτων (πυραύλων που πρόσφατα αναβαθμίστηκαν οι δυνατότητές τους με τον διπλασιασμό του βεληνεκούς τους) τα οποία απειλούν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων…
Όπως έχει γράψει το "Ποντίκι" το θέμα τις «μερικής αποστρατιωτικοποίησης» των ελληνικών νησιών βρίσκεται στο επίκεντρο μια συζήτησης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων έναρξης ενός νέου γύρου ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Η «μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος» σε κρίσιμες περιοχές της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, δηλαδή σε περιοχές ελληνικής επικράτειας τις οποίες η Τουρκία έχει βάλει στο μάτι, φαίνεται ότι αποτελεί στόχο και απαίτηση, τόσο των Γερμανών Εταίρων όσο και των Αμερικανών «φίλων» και «συμμάχων».Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, εξελίσσονται και οι συνομιλίες «τεχνικού» χαρακτήρα στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από τον Τούρκο υπουργό άμυνας!Κατ αυτόν τον τρόπο, οι φίλτατοι σύμμαχοι και εταίροι ζητούν από την πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση να προσέλθει αφοπλισμένη στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία όπου, προφανώς, το θέμα της υφαλοκρηπίδας θα είναι ένα μόνο από τα ζητήματα που θα συζητηθούν. Αυτό που επίσης φαίνεται, από τις πληροφορίες ότι οι ελληνοτουρκικές διερευνητικές συνομιλίες ξανα-αρχίζουν, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει να ικανοποιήσει τις εν λόγω απαιτήσεις…Το «αίτημα» του Πομπέο, για την απόσυρση των αμερικανικής κατασκευής πυραυλικών συστημάτων από κάποια ελληνικά νησιά, τα οποία η Ελλάδα δεν παρέλαβε ως δωρεά αλλά χρυσοπλήρωσε για να τα αποκτήσει την αμερικανική πολεμική βιομηχανία, βασίζεται στο επιχείρημα (αν υποτεθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη επιχειρημάτων όταν απευθύνονται σε υποτελείς τους)ότι οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει τις Συνθήκες με τις οποίες αποδόθηκαν τα νησιά στου ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα υπό τον όρο να είναι αποστρατιωτικοποιημένα! Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η ασφυκτική πίεση που ασκούν οι Αμερικανοί υπέρ των τουρκικών θέσεων εκδηλώνεται αν και οι ελληνικές κυβερνήσεις (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ) διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν την περιβόητη νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας η οποία υποτίθεται ότι θα διασφάλισε την χώρα από κάθε κίνδυνο αλλά στην ουσία την μετέτρεψε (την χώρα) σε μια απέραντη αμερικανική στρατιωτική βάση. Το γεγονός αυτό εξηγεί και «δικαιολογεί», ως ένα βαθμό, ότι οι Αμερικανοί ψάχνουν ακριβώς εδώ στην Ελλάδα τις πρόθυμες γλώσσες για να γυαλίσουν για λογαριασμό τους τα παπούτσια του Ερντογάν, προκειμένου να τον κρατήσουν κοντά στη δυτική σφαίρα επιρροής." Αναρτήθηκε από Ενεργός Πολίτης

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους και ανέργους

Τι προβλέπεται για την υγειονομική περίθαλψη των προστατευόμενων μελών Εγκύκλιο σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στα μέλη οικογένειας και στους ανέργους, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προβλέπεται η παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, στα μέλη οικογένειας τους και στους ανέργους. Συγκεκριμένα: 1. Ορίζεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα και η χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εφεξής, εφόσον: α) ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και β) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει δύο μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56). Ειδικά, για το έτος 2020, παρατείνεται ή ασφαλιστική ικανότητα από την 1η-3-2020 έως 31-12-2020 στους μη μισθωτούς, που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του 2020. Η παράταση γίνεται κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο 41 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης-12-2020. Η ανωτέρω παράταση ισχύει αναδρομικά από την 1η-7-2020. 2. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χορηγούν ασφαλιστική ικανότητα στα μέλη οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ικανοί, μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πάντως όχι πέραν της 31ης-12-2020. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας είναι τα έμμεσα μέλη να είχαν ασφαλιστική ικανότητα, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2020. 3. Επίσης, παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το χρονικό διάστημα από 1ης-3-2020 έως 28-2-2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων – για το ανωτέρω χρονικό διάστημα – ημερών ασφάλισης, που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) στα κατωτέρω πρόσωπα και στα μέλη της οικογένειας: α) Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», στα «Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων ίππων. γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά, βάσει της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196). ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α’ 196). 4. Στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. Α και Β της υποπ. Α3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως τις 28/2/2021. 5. Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α’ 273), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως τις 28-2-2021. 6. Στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και της περ. Α της υποπ. Α3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως τις 28-2-2021. 7. Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και τα μέλη της οικογενείας τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές δικαιούνται ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α’ 15) για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σχετικά Tags e-ΕΦΚΑ ασφαλιστική ενημερότητα

Οι αυθαίρετες ερμηνείες της Τουρκίας για το νομικό καθεστώς του Αιγαίου και την αποστρατικοποίηση των νήσων Σεπτεμβρίου 29, 2020

Γράφει ο Γιώργος Γκορέζης* (ggore.wordpress.com)
Μετά την πρόσφατη σύγκλιση του τουρκικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας (25-9-20) η Τουρκία εντείνει την παλαιά ρητορική της για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου που ισχυρίζεται ότι αποτελούν απειλή γι’ αυτήν, προσφέροντας σαν αντάλλαγμα να καταργήσει τη 4η τουρκική στρατιά Αιγαίου. Αλλά η εμμονή της Τουρκίας στην αποστρατικοποίηση των νησιών μας είναι ολοφάνερο ότι εξυπηρετεί τα επιχειρησιακά της σχέδια, αφού η 4η τουρκική στρατιά είναι επιχειρησιακό στρατηγείο και μπορεί τάχιστα να επανιδρυθεί και να διευθύνει επιχειρήσεις απ’ οποιοδήποτε σημείο της Τουρκίας, ενώ για τα ελληνικά νησιά είναι απαραίτητη, λόγω αποστάσεως από τον κορμό της χώρας, η ύπαρξη σ’ αυτά μιας έστω και μικρής στρατιωτικής υποδομής, για να υποδεχθεί την επέμβαση ναυτικού και αεροπορίας, όταν θα χρειαστεί. Αλλά μετά τη τελευταία συμπεριφορά της χώρας αυτής με το μεγαλοϊδεατισμό του Erdogan για Οθωμανική αυτοκρατορία και «γαλάζια πατρίδα», που κατέχει για 46 χρόνια το 40% της Κύπρου, ψηφίζει από τον Ιούνιο του 1995 το νόμο περί casus beli σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, και υποδαυλίζει μειονοτικό ζήτημα στη Δυτική Θράκη και τα Δωδεκάνησα, είναι φανερό ποιος απειλεί ποιόν. Άλλωστε οι Τούρκοι εκ προθέσεως χρησιμοποιούν ανέκαθεν τον όρο «Αποστρατιωτικοποίηση των Νήσων του Αιγαίου» µε τον σκοπό να δημιουργήσουν σύγχυση και αμφιβολίες στους ξένους για όλα τα Ελληνικά νησιά, όσον αφορά το νοµικό τους καθεστώς. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις κατηγορίες Ελληνικών νησιών, όσον αφορά το Status Quo, ως εξής. Νοµικό καθεστώς Ελλην. Νησιών Λήµνος, Βόρειοι Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Σαμοθράκη Για να νησιά αυτά δεν υπάρχει κανένας περιορισµός όσον αφορά τον διεθνή νόμο. Λέσβος – Χίος – Σάµος – Ικαρία. Το άρθρο 13 της συνθήκης της Λοζάνης και προς τον σκοπό της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης, επιβάλλει στα νησιά αυτά τους εξής περιορισμούς: Δεν επιτρέπεται ναυτική βάση ή οχύρωση των νησιών αυτών. Τα Ελληνικά πολεµικά Αεροσκάφη απαγορεύεται να υπερίπτανται πάνω από την Ανατόλια, όπως και τα Τουρκικά πάνω από τα νησιά αυτά. Οι Ελληνικές Στρατιωτικές Δυνάµεις στα νησιά αυτά πρέπει να περιορίζονται στις συνήθεις δυνάµεις που καλούνται για εκπαίδευση και θητεία, επίσης σε µια δύναμη Χωρ/κής και Αστυνομίας σ’ αναλογία της Χωρ/κής και Αστυνοµίας που υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Δωδεκάνησα Για τα νησιά αυτά η συμφωνία ειρήνης των Παρισίων το 1947 περιέχει την ένδειξη «θα είναι και θα παραµείνουν αποστρατιωτικοποιµένα». Η προσθήκη ΙΙΙ όμως της συνθήκης διευκρινίζει ότι η αποστρατιωτικοποίηση δεν απαγορεύει το προσωπικό για την εσωτερική ασφάλεια, εφοδιασμένο µε όπλα που να μπορούν να χειρισθούν από ένα πρόσωπο, όπως και την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού αυτού. Οι Αυθαίρετες ερµηνείες της Τουρκίας και τα δημιουργούμενα προβλήµατα. Λέσβος – Χίος – Σάµος – Ικαρία. Οι περιορισµοί στα νησιά αυτά ετέθησαν µε την προοπτική να βοηθήσουν την διεθνή ειρήνη και σ’ αυτό είναι κατηγορηµατικό και σαφές το νόηµα του άρθρου 13 της συνθήκης της Λοζάνης. Ο Τουρκικός ισχυρισµός ότι οι περιορισµοί αυτοί ετέθησαν για την ασφάλεια της Τουρκίας είναι ψευδείς και ανυπόστατοι. Η αρχή της αυτοαµύνης είναι διεθνώς παραδεκτή και έχει αναγνωρισθεί σ’ όλα τα κυρίαρχα κράτη από το άρθρο 51 του χάρτου του ΟΗΕ. Η Ελλάδα κάνοντας χρήση του δικαιώµατος αυτού αναγκάσθηκε, µετά την αποδεδειγµένη βουλιµία της Τουρκίας, να µμεταφέρει δυνάµεις στα νησιά, επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθάει στην διατήρηση της ειρήνης και στην ισορροπία στην περιοχή. Δωδεκάνησα ‘Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, πρέπει να υπενθυµίζουµε στους Τούρκους ότι ήταν απόντες από τον αγώνα των δημοκρατικών χωρών εναντίον τον ολοκληρωτισμού και κατ’ αυτό τον τρόπο δεν ήταν, ούτε µπορούσαν να ήταν, συμβαλλόμενο µέρος της Ειρήνης των Παρισίων. Το άρθρο 36 παρά 1 της συνθήκης της Βιέννης για τον νόµο των συµφωνιών δεν προβλέπει τέτοιο δικαίωµα για την Τουρκία. Η Τουρκία, που δεν ήταν σύµµαχος ή προσκείµενη δύναµη, δεν µπορεί να επικαλεσθεί δικαιώματα από αυτή τη συνθήκη, διότι η συνθήκη των Παρισίων είναι γι’ αυτήν «res inter alios acta». Νήσος Λήµνος Η περί Στενών σύµβαση της Λοζάνης την 24η Ιουλίου 1923 προέβλεπε µεταξύ των άλλων την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων Λήµνου, Σαµοθράκης και των τουρκικών Ίµβρος, Τένεδος, λόγω της εγγύτητας τους στα στενά. Ακολούθησε όµως στις 20 Ίου. 1936 η σύµβαση για τα Στενά του Montreux που καταργεί στο σύνολο της και υποκαθιστά την σύµβαση της Λοζάνης, όπως ρητά αναγράφεται αυτό στο προοίµιο της σύµβασης. Αλλά εκτός από το προοίµιο η κατάργηση της συνθήκης της Λοζάνης φαίνεται και από τα ακόλουθα: * Τον τίτλο της σύµβασης του Montreux που είναι: « Σχέδιο σύµβασης που η κυβέρνηση της Τουρκικής Δηµοκρατίας πρότεινε για την αντικατάσταση της συνθήκης της Λοζάνης της 24 Ιουλ. 1923 σχετικά µε τα Στενά» * Το άρθρο 13 της σύµβασης που αναγράφει: « Η παρούσα σύµβαση που καταργεί και αντικαθιστά τις προβλέψεις της σύµβασης της Λοζάνης του 1923 σχετικά µε την κατάσταση των στενών». * Στις επιστολές 371/20075, 3749/26/44 και 3670/26/4 που έστειλε η τουρκική κυβέρνηση στο Βρετανικό foreign office και στον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, στις οποίες δίνεται η εξήγηση ότι στον γενικό όρο «Στενά» περιλαµβάνονται και οι Νήσοι Λήµνος, Σαµοθράκη. * Στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Rustu Aras στο Τουρκικό Κοινοβούλιο παρουσία του Προέδρου Kemal Attaturk και του πρωθυπουργού Ismet Ιnοnου που έχει ως εξής: «Οι προβλέψεις σχετικά µε τα νησιά Λήµνος και Σαµοθράκη, που ανήκουν στην γειτονική και φίλη Χώρα Ελλάδα και που ήταν αποστρατιωτικοποιηµένα σύµφωνα µε την σύµβαση της Λοζάνης του 1923, καταργούνται επίσης µε την σύµβαση του Montreux και είµαστε ευχαριστηµένοι γι’ αυτό». Η κατάργηση των όρων της αποστρατιωτικοποίησης της σύµβασης της Λοζάνης του 1923 αποδεικνύεται περίτρανα µε την στρατιωτικοποίηση απο το 1936 εκ µέρους της Τουρκίας των νήσων Ίµβρος και Τένεδος (σήµερα είναι απαγορευµένες περιοχές) και µε την στρατιωτικοποίηση από την Ελλάδα της νήσου Λήµνου µε Βασιλ. διάταγµα της 4ης Απριλ. 1937. Το γεγονός αυτό έγινε δεκτό από όλους τους συµβαλλόµενους στην σύµβαση του Montreux. Μόνη η Τουρκία 35 χρόνια αργότερα, στις αρχές του 1970 άρχισε να δηµιουργεί κατάσταση και προβλήµατα στη σχεδίαση αµύνης του ΝΑΤΟ, που αποδεικνύονται πολύ επικίνδυνα για την συνοχή της Νότιας Πτέρυγας. Η Νήσος Λήµνος περιλήφθηκε και εξακολουθεί να περιλαμβάνεται σ’ όλα τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ και αναγνωρίζεται από την συµµαχία η Στρατηγική αξία της νήσου στον έλεγχο των στενών. Σε αίτηση της Τουρκίας να αφαιρεθούν οι Νήσοι Λήµνος και Σαµοθράκη από τα αµυντικά σχέδια τον ΝΑΤΟ o SΑCEUR (Αρχηγός Συµµαχικών Δυνάµεων στην Ευρώπη), µε µήνυµα στο ΓΕΕΘΑ της Τουρκίας στις 30 Μαρ.1979, απέρριψε το αίτηµα αυτό. Η ζώνη χερσαίας µάχης της Ελλάδας παραµένει αµετάβλητη, επί πλέον, δεν υπήρξε καµιά μεταβολή στο νομικό καθεστώς των νήσων από το 1968, όταν εγκρίθηκε το Γενικό Σχέδιο Άµυνας του ΝΑΤΟ. Παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών αυτό της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ( ΑΟΖ ) με τη Τουρκία θεωρείται σήμερα ως η μόνη διαφορά με τη χώρα αυτή. Οι αυθαίρετες ερμηνείες της Τουρκίας για το καθεστώς του Αιγαίου εντάσσονται στο μεγαλοϊδεατισμό του Erdogan για «γαλάζια πατρίδα» και επανασύσταση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. *Ο Γιώργος Γκορέζης είναι Υποστράτηγος ε.α., αρθρογράφος, συγγραφέας.