Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετράνε μόρια. Υπολογίστε


Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετράνε μόρια. Υπολογίστε

Ο τρόπος εισαγωγής στην δημόσια διοίκηση είναι ίσως το σημαντικότερο κριτήριο για την παραμονή των υπαλλήλων στο δημόσιο.
120.000 δημόσιοι υπάλληλοι εξοβελίζονται καθώς οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν είτε με το νόμο του 2000 είτε διάταγμα Παυλόπουλου το 2004 ή με άλλους νόμους και κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους λόγω μετατροπής της σύμβασης εργασίας τους σε αορίστου χρόνου.
Ως τέτοια νοείται η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή διορισμού σε θέση μόνιμου προσωπικού και όχι αυτή της μετατροπής της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τη διαθεσιμότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, Αυγούστου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.