Ανάσα: Γιατί αυτό τον μήνα θα μπει σε όλους σας 50% επιπλέον του μισθού στους λογαριασμούς σας!

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Μεγάλη ανάσα αναμένεται να πάρουν εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά στο τέλος του μήνα και αυτό γιατί για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ο μισθός σας θα συμπέσει με το Δώρο Πάσχα!Και αυτό γιατί βάση Νόμου όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη το Δώρο, δηλαδή μέχρι τις 4 Απριλίου, ενώ δύο μέρες πριν θα έχει πληρωθεί και ο μισθός των εργαζομένων!Επομένως θα μπει στους λογαριασμούς των περισσοτέρων, μαζί με τον μισό και το Δώρο Πάσχα!
Δείτε on line πόσα χρήματα δικαιούστε από το Δώρο Πάσχα!
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους το δώρο Πάσχα.Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Για να υπολογίσετε το δώρο Πάσχα 2018, κάντε κλικ ΕΔΩ
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας.Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.
Πότε καταβάλλεται
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, με τον εργοδότη να μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.
Για το δώρο παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ
Εκτός από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δώρο Πάσχα θα λάβουν και οι δικαιούχοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου για το 2018 το οποίο αναμένεται να καταβληθεί λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα από τον ΟΑΕΔ.
Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης
Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα το δώρο Πάσχα του ΟΑΕΔ είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

https://patratora.gr/archives/220162

Η αμοιβή των εργαζομένων την 25η Μαρτίου 2018, η οποία συμπίπτει με Κυριακή

Η αμοιβή των εργαζομένων την 25η Μαρτίου 2018, η οποία συμπίπτει με ΚυριακήΗ  25η Μαρτίου συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες όπως προβλέπονται στο Β.Δ. 748/66. Κατά την ημέρα αυτή μπορούν να λειτουργούν μόνο οι επιχειρήσεις, που από το νόμο μπορούν νόμιμα να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, συγκοινωνίες κλπ). Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία αυτών ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εργαζόμενους. 

Το 2018, η ημέρα της εορτής της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με Κυριακή και υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων. 

Τι ισχύει λοιπόν για την 25η Μαρτίου 2018;

1. Σε επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα αυτή
Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καταβάλλουν μόνο στους ημερομίσθιους, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (ΝΔ 3755/1957, ΑΠ 303/61, ΑΠ 323/62, έγγρ. Υπ. Εργασ. 2797/99, 3019/2001).  Οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν κανονικά το μηνιαίο μισθό τους, χωρίς άλλες προσαυξήσεις.
2. Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ημέρα αυτή
Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή 25/3/2018, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου. Επίσης, θα πρέπει να τους χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης (REPO), την αμέσως επόμενη εβδομάδα.
Οσοι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχοληθούν την Κυριακή 25/3/2018, θα λάβουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο 1/25 του νόμου μισθού τους. Επί πλέον, πρέπει να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση (REPO) την ερχόμενη εβδομάδα.
Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση οφείλεται ένα επί πλέον ημερομίσθιο ή 1/25 του μισθού.Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν στις 25/3/2018 και θα απασχολήσουν προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα πρόγραμμα εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  Όσες επιχειρήσεις παραμείνουν ανοικτές κατά την 25η Μαρτίου 2018, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται κατά Κυριακές και αργίες, κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), ανεξαρτήτως της απασχόλησης ή όχι εργαζομένων, κατά την ημέρα αυτή, ενώ οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν νόμιμα και η Κυριακή 25/3/2018, συμπεριλαμβάνεται κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομαδιαίας 40ωρης εργασίας, δεν υποχρεούνται να χορηγήσουν αναπληρωματικό ρεπό. 
Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2018/03/I-amoibi-ton-ergazomenon-tin-25i-Martioy-2018-i-opoia-sympiptei-me-Kyriaki.html#ixzz5AGjEHBrs