Να προστεθεί στους νεολογισμούς, εκείνους που είναι καλό να προσθέσουν τα γενικά λεξικά στο λημματολόγιό τους. Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/83/EC, ως γενόσημο φάρμακο ορίζεται «ένα φάρμακο με την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες και την ίδια φαρμακευτική μορφή με το φάρμακο αναφοράς (και του οποίου η βιοϊσοδυναμία με το φάρμακο αναφοράς έχει αποδειχθεί βάσει των καταλλήλων μελετών βιοδιαθεσιμότητας)».

“Generic medicinal product” shall mean a medicinal product which has the same qualitative and quantitative composition in active substances and the same pharmaceutical form as the reference medicinal product, and whose bioequivalence with the reference medicinal product has been demonstrated by appropriate bioavailability studies.

Στην Ελλάδα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον μύθο ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν μειωμένη θεραπευτική αξία από τα αντίστοιχα πρωτότυπά τους, τα ονομάζουν υποτιμητικά «φασόν». Με αποτέλεσμα ενώ είμαστε χώρα παραγωγής γενόσημων φαρμάκων να ανέρχονται μόλις στο 12% της συνολικής κατανάλωσης και τα προϊόντα των πολυεθνικών εταιρειών πάνω από το 80%.
http://nosfar.blogspot.com/2010/01/blog-post_21.html