Μισθοί πείνας..με αγοραστική δύναμη του 1980. Ανεργία μεγαλύτερη από τη δεκαετία του 1960..

Εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, σημαντική υποχώρηση των μισθών και επιστροφή της αγοραστικής δύναμης στα επίπεδα της δεκαετίας του 1980 δείχνουν δύο νέες έρευνες που αποτυπώνουν το πραγματικό πρόσωπο της αγοράς εργασίας. Μισθοί 2014 με αγοραστική δύναμη της δεκαετίας ’80

Αρκεί να αναφερθεί πως -σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ- το 34% των εργαζομένων αμείβεται με αποδοχές μικρότερες εκείνων του ανειδίκευτου εργάτη.Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση των μισθών διαδραματίζει η επέκταση της μερικής απασχόλησης.Πλέον 433.473 άτομα δουλεύουν λιγότερες από οκτώ ώρες την ημέρα, με τον μέσο μισθό τους να διαμορφώνεται στα 445,3 ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που υπέβαλαν στο τέλος του 2013 οι εργοδότες στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, το 53,7% των εργαζομένων παίρνει λιγότερα από 1.000 ευρώ μεικτά (το 2011 δεν ξεπερνούσε το 37% το αντίστοιχο ποσοστό).Μάλιστα το 15,4% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με λιγότερα από 350 ευρώ τον μήνα.