ΟΑΣΑ: Δωρεάν η μετακίνηση ανέργων στα μέσα μεταφοράς...

A
Σε σχετική ανακοίνωση του, ο Ο.Α.Σ.Α. γνωστοποιεί ότι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα τουΟΑΕΔ.απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ελεγκτές των συγκοινωνιών Αθήνας, αποδέχονται την επίδειξη αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία όπως για παράδειγμα ελτίο Αστ. Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο ασφ.Φορέα καθώς και πρόσφατη βεβαίωση που δείχνει ότι ο επιβάτης είναι άνεργος συνοδευόμενη με την ισχύουσα κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.