Η συνηθισμένη ιστορία μιας κόρης (Ελλάδα...)...

Η συνηθισμένη ιστορία μιας κόρης...
Η μία κόρη (=Ελλάδα) της οικογένειας (ΕΕ), η οποία δεν έχει βγάλει ακόμα το Λύκειο (=σοβαρές μεταρρυθμίσεις), ξοδεύει από τον οικογενειακό κουμπαρά Χ χρήματα (χαρτζιλίκι=επιδοτήσεις) τα οποία ενώ της έχουν δοθεί για να τα ξοδέψει με φειδώ