Ξεπουλήσαμε τις αξίες μας, αλλά κρατήσαμε την... κεφάλα.!

Μπορεί η ...εξέγερση (!) του "Πολυτεχνείου" να καταγράφηκε τελικώς στην ελληνική ιστορία ως ο πιο χοντροκομένος και made in ΚΚΕ μύθος της Μεταπολιτεύσεως για λόγους που έχουμε εκατοντάδες φορές επαρκώς αναλύσει, αυτό ωστόσο ουδόλως υποβιβάζει την αξία των διαχρονικών αιτημάτων "ψωμί - παιδεία - ελευθερία" της ελληνικής νεολαίας, συνθημάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με τα τότε συμβάντα.  Το τι απέμεινε - με ευθύνη των σταλινικών αναμορφωτών της πολιτικής μας ζωής, των... παλαιοπολιτικών και των γόνων τους - 38 χρόνια μετά, απ' το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων είναι γνωστό:

Εδώ Πολυτεχνείο.........Εδώ Πολυτεχνείο......

Τελικά αυτήν την χώρα φαίνεται πως θα την σώσουν πάλι οι δάσκαλοι των 700 και 800 ευρώ, που μεγαλώνουν γενιές και γενιές, χωρίς άλλη αναγνώριση πέρα από την αγάπη στα μάτια των παιδιών. Βέβαια η αγάπη αυτή δεν αγοράζεται ούτε χαρίζεται και για αυτό τελικά είναι η πιο σπουδαία και όπως φαίνεται η μόνη τους ανταμοιβή στο έργο που επιτελούν.