Οδηγίες - ημερομηνίες φορολογικής δήλωσης 2011Προκειμένου να βοηθηθούν οι αναγνώστες του express.gr σχετικά με την συμπλήρωση και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα 2010), επισυνάπτουμε οδηγίες για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων, τις προθεσμίες  υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, οδηγίες για την υποβολή αποδείξεων καθώς και ολόκληρο τον οδηγό συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011.

Ceremony of the Olympic Flame for the Olympic Games in London.H τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου!!!!

Στην Αρχαία Ολυμπία είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον καθώς πραγματοποιείται η τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
Video streaming by Ustream