Δημόσιο: ποια προσόντα σώζουν - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο με διαθεσιμότητα....

- Πτυχίο και πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δίνουν τα περισσότερα μόρια στους υπαλλήλους
- Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν όσοι έχουν χαμηλά προσόντα και υπηρετούν με συμβάσεις
- Σε διαθεσιμότητα θα μπουν όσοι μετά την αξιολόγηση έχουν τα λιγότερα προσόντα
- Μέσα Σεπτέμβρη το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας

Είναι θέμα λίγων ημερών να “κλείσει” το πακέτο των κριτηρίων βάσει των οποίων θα κρίνονται οι υπάλληλοι του δημοσίου. Όλοι οι υπάλληλοι των φορέων και των υπηρεσιών που θα καταργηθούν θα μοριοδοτηθούν από τριμελή υπηρεσιακά συμβούλια.Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα κρίνει το συμβούλιο
Τα συμβούλια αυτά θα αποτελούνται από εκπρόσωπο του ΣΕΠ και δύο γενικούς διευθυντές. Δύο κατηγορίες κριτηρίων θα υπάρξουν. Η μια θα αφορά στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η άλλη στην προϋπηρεσία. Για όσους έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα μετράει ο βαθμός πτυχίου, αλλά και ο βαθμός του δεύτερου πτυχίου αλλά και το διδακτορικό ή το μεταπτυχιακό εάν υπάρχουν. Παράλληλα θα μετρά υπέρ του υπαλλήλου το εάν είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και η συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια, οι ξένες γλώσσες, όπως και ο βαθμός αξιολόγησης που έχει πάρει.