21.620 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους από τον ΟΑΕΔ

21.620 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους από τον ΟΑΕΔ
Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης 21.620 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέαξεκινά τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα οποίαθα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ.
Όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης: «Παρουσιάζουμε τις επόμενες ημέρες δύο ακόμη προγράμματα απασχόλησης και επανακατάρτισης που θα δώσουν ευκαιρίες εισόδου στην εργασία σε 21.620 ανέργους
Πρόκειται για προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και εθνικής χρ
ηματοδότησης που ανήκουν σε μια νέα γενιά παρεμβάσεων με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν, ενώ διασφαλίστηκε η συμμετοχή ανέργων από περιφέρειες που αποκλείονταν σε προηγούμενα προγράμματα, όπως η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο.