ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 2.200 ανέργους

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 2.200 ανέργους
Ξεκίνησε το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.200 ανέργων έως 35 ετών, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.Το πρόγραμμα στοχεύει στηναπασχόληση 2.200 (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής.

Φόρος-σοκ: Από 70 έως και 4.000 ευρώ το στρέμμα στα αγροτεμάχια


30%-50% μεγαλύτερος φόρος για να πειστεί η Τρόικα.
Το ποσό του φόρου θα μπορεί να πενταπλασιάζεται αν έχει κτιστεί και κατοικία στο αγροτεμάχιο ενώ προβλέπεται και 20% επιβάρυνση αν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό  Με σχέδια για προβλέψεις στις εισπράξεις από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων κατά 30%-50% μεγαλύτερες μεσοσταθμικά από όσο αρχικά σχεδιαζόταν, υποδέχτηκε τους... ελεγκτές της Τρόικα η κυβέρνηση.
Γνωρίζοντας πως θα συναντήσει μεγάλες πιέσεις από τους ελεγκτές για τις δυσκολίες στην εισπραξιμότητα του νέου φόρου, το επιτελείο του Γιάννη Στουρνάρα προνόησε να αυξήσει τα προς βεβαίωση έσοδα σε 4-4,5 δισ. ευρώ-–ανάλογα με το σενάριο που τελικώς
θα επιλεγεί- αντί για 2,9 δισ. που επιδιώκεται πρακτικά να εισπραχθεί.
Το αποτέλεσμα όμως μοιάζει ανατριχιαστικό!