Τα 10 προγράμματα που ΠΡΕΠΕΙ να έχετε στον υπολογιστή σας

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά προγράμματα δοκιμασμένα ασφαλή και πολύ χρήσιμα για ιδιωτική χρήση.
Avast Antivirus. Μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για ένα δωρεάν antivirus. Το πρόγραμμα ενημερώνετε τακτικά με τις υπογραφές νέων ιών. Λειτουργεί διακρτικά στο παρασκήνιο κρατώντας το σύστημα σας ασφαλές. Δεν καταναλώνει πολλούς πόρους καί έχει μονάδες ασπίδας προστασίας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομίο το σύστημα αρχείων κλπ που μπορούν να ενεργοποιηθούν ή όχι κατά βούληση. Συμβατό με Win XP και Win 7.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο.

Ατίπτσυεο ε;