Τα δικαιολογητικά που μειώνουν τους φόρους.....Οδηγός για τους φορολογούμενους

Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία παρέχει σε κάθε φορολογούμενο τη δυνατότητα να μειώσει ή ακόμα και να μηδενίσει τη φορολογική του επιβάρυνση.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα το οποίο απέκτησε το 2012 κάθε φορολογούμενος, αφαιρείται - εκπίπτει ποσοστό 10% από συγκεκριμένες δαπάνες που πραγματοποίησε μέσα στο 2012.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», οι δαπάνες αυτές είναι οι εξής: