Δεν θα υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις άνεργοι, στρατιώτες και φοιτητές έως 25 ετών...

Όπισθεν ολοταχώς κάνει το υπουργείο Οικονομικών στη φορολόγηση των 18ρηδων που δεν έχουν καν εισόδημα. Αν και όλοι ανεξαιρέτως υποχρεούνται «δια νόμου» να λάβουν από φέτος δικό τους ΑΦΜ, θα απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης ήταν υποχρεωτική από φέτος για όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, έστω και αν ως τώρα δεν υπέβαλαν δήλωση γιατί δεν είχαν δικό τους εισόδημα ή ζούσαν σαν προστατευόμενα μέλη με τους γονείς τους.