Πως θα επιβιώσουμε... (Οργανωθείτε σε ομάδες ! ) Μη τρομοκρατηθείτε ! Απλά πρέπει να ξέρουμε !

Μην περιμένετε από το Κράτος απλά δεν θα ...υπάρχει ! Απαραίτητα να υπάρχουν για παν ενδεχόμενο ! Νερό σε μεγάλες φιάλες για πόση και μαγείρεμα
Μεγάλες έτοιμες φιάλες υγραερίου που κρατάνε περίπου είκοσι ημέρες (20) για μαγείρεμα ! Επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.. Έχουμε και λέμε.. Τα τρόφιμα που αποθηκεύουμε, φροντίζουμε να..... έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και να καλύπτουν (κατά το δυνατόν) τις διατροφικές ανάγκες μας. Τέτοια τρόφιμα είναι: