Πώς θα προστατέψετε τον τραπεζικό λογαριασμό από κατασχέσεις της εφορίας


Με γνωστοποίηση που θα υποβάλετε ηλεκτρονικά μπορείτε να δηλώσετε το βασικό λογαριασμό τραπέζης, για τον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.Απλοποιήθηκε σημαντικά, σε βαθμό που να μην απαιτείται πλέον προσέλευση στην τράπεζα, η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης «Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού» στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.Αρχικά εφαρμοζόταν μια χρονοβόρος και γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία υποχρέωνε κάθε ενδιαφερόμενο, αφού υποβάλει την αίτηση μέσω της εφαρμογής του TAXISNET και αφού λάβει αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, να επισκεφθεί την τράπεζα και να της προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό, ώστε να την ενημερώσει ο ίδιος σχετικά με τη δήλωση «Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού».Τώρα πλέον η διαδικασία είναι αρκετά απλοποιημένη και γίνεται εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να δηλώσει τίποτα περισσότερο από τον αριθμό IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού καθώς και την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός.Νωρίτερα, οφείλει να έχει εξασφαλίζει ότι το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρεί τον λογαριασμό που θέλει να προστατεύσει, έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό ΙΒΑΝ που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στην ειδική εφαρμογή του ΤΑΧΙSNET.Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στέλνει αυθημερόν στις τράπεζες τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων .Οι τράπεζες προχωρούν άμεσα στη διασταύρωση του ΑΦΜ της  αίτησης με αυτόν που υπάρχει στο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και ελέγχουν αν ο λογαριασμός είναι κλειστός ή αν, πέραν του λογαριασμού για τον οποίο υποβλήθηκε το αίτημα προστασίας από κατασχέσεις, υπάρχει άλλος λογαριασμός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα.Οι τράπεζες απαντούν επίσης αυθημερόν στην ΔΗΛΕΔ για το αν εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα.Ο φορολογούμενος, ενημερώνεται με μήνυμα μέσω της ειδικής εφαρμογής στην οποία έχει υποβάλει την αίτηση, για το αν ενεργοποιήθηκε το «τείχος προστασίας» των 1.500 ευρώ.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «κάθε  φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500  ευρώ.»Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.Αν δεν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, τότε το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ ισχύει για έναν οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο φορολογούμενος.Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Σαββαΐδου, ορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για να γλιτώσει κάποιος τις κατασχέσεις των καταθέσεών του από την εφορία. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
2. Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.
3. Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).
4. Σπερίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του.
5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.
Από πλευράς της κάθε τράπεζα οφείλει να ενημερώνει την εφορία για τα εξής, σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών τους που δηλώνονται ως ακατάσχετοι:
- Αν ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος,
- Αν ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό,
- Αν ο λογαριασμός είναι κλειστός,
- Αν ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον – και όχι αυτόν – λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή / και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα),
Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώνει το πληροφοριακό του σύστημα το αργότερο μέσα στις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες. Άρα αν κάποιος οφειλέτης καθυστερήσει, μπορεί να υποστεί κατάσχεση αν δεν προλάβει να ενημερωθεί η τράπεζα ότι ο λογαριασμός του δηλώθηκε ως «ακατάσχετος».

Ήρθε το τέλος! Το Βήμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το πάρτι συνεχίζεται.

Υπάρχει κόσμος που αερολογεί για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Υπάρχει κόσμος που ανακυκλώνει φήμες έχοντας επίγνωση ότι πρόκειται για φαντασιοκοπήματα. Υπάρχει κόσμος που καταγγέλλει καταστάσεις γενικώς και αορίστως.Ο Λέανδρος Ρακιντζής δεν είναι ένας από αυτούς. Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης αντί για φρου φρου τοποθετεί τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Παρουσιάζει τεκμήρια τα οποία αποδεικνύουν ότι στην πολιτική σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε. Τα πάντα ρυθμίζονται ευνοϊκά υπέρ των παρατρεχάμενων της εξουσίας.
Ο Ρακιντζής έστειλε στη Βουλή έγγραφο με δεκατέσσερις συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που απαλλάσσουν δημόσιους λειτουργούς από ποινικές και αστικές ευθύνες_ αναδρομικά αλλά και σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο. Πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις: από μισθολογικές υπερβάσεις ως τη λειτουργία ταβερνών στο δάσος εντούτοις υπάρχει κοινός τόπος. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα λεφτά. Αυτά καθοδηγούν τα πάντα.Οι παρεμβάσεις έγιναν όλες επί κυβέρνησης Σαμαρά με σκοπό να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Να δούμε αναλυτικά μια από τις υποθέσεις, την πρώτη στη λίστα.
Στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων το 2009 δαπανήθηκαν σε μισθούς 30 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από τα προβλεπόμενα. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Παρένθεση: για την κατασκευή σύγχρονου βιοκλιματικού σχολείου απαιτούνται περί τα 3,7 εκατ..
Πιάνουμε τη συγκεκριμένη ιστορία εντελώς ενδεικτικά, για να πούμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν υπάρχουν στο έγγραφο. Δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες. Ας επιχειρήσουμε μια χαρτογράφηση. Υπάρχει γραφείο πρωθυπουργού και διευθυντής γραφείου πρωθυπουργού.
Επί Καραμανλή ήταν διευθυντής ο πανίσχυρος Γιάννης Αγγέλου, ο οποίος όταν «ήλθε στα πράγματα» δεν ξέχασε την οικογένειά του. Ο αδελφός του Αγγέλου είχε σύζυγο, την οποία διόρισε αντιπρόεδρο στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Εκείνη είχε έναν αδελφό, τον Παναγιώτη Παταργιά, ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Το σύστημα λειτούργησε κατά τα ειωθότα. Ο πρόεδρος του ΟΣΚ προσέλαβε στο τσάκα τσάκα 200 άτομα. Φυσικά χωρίς διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Να μην είμαστε αφελείς. Τον διόρισαν εκεί για να διορίσει κι αυτός με τη σειρά του άλλους εκεί.
Προκειμένου να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα κι εμφανιστούν άσχετοι, έβαλε μια διορία πέντε ημερών για την υποβολή αιτήσεων πρόσληψης. Το ένα χέρι νίβει το άλλο. Ενίοτε όμως προκύπτουν αναποδιές. Ετσι όταν το Νομικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τις υπερβάσεις, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων. Παραλείπουμε την πληροφορία ότι τα μπόνους που έδινε ο Παταργιάς στο εαυτό του ήταν αξιοπρόσεκτα.Εδώ λοιπόν εμφανίζονται οι άλλοι παίκτες τους συστήματος, με τον ρόλο του βουλευτή. Ο βουλευτής κάθε φορά που κάποιος επιτίθεται στο σύστημα, αναλαμβάνει καθήκοντα. Πάει το θέμα στη Βουλή. Η πιο κλασική μέθοδος είναι να προσθέσει μια τροπολογία κάτω από άσχετο νομοσχέδιο που ψηφίζεται.
Εν προκειμένω ο νόμος που χαρίζει τα χρήματα στον ΟΣΚ είχε αντικείμενο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Στο τέλος, στο άρθρο 39 διαβάζει κανείς «Ρυθμίσεις του υπουργείου». Εκεί πάντα μπαίνουν οι φωτογραφικές αποφάσεις. Διακομματικά. Δηλαδή μην παραξενευτεί κανείς που υπογράφει ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Είπαμε. Το ένα χέρι νίβει το άλλο.
Το ζήτημα λοιπόν ρυθμίστηκε με λίγες αράδες. Τις παραθέτουμε «Δαπάνες που δημιουργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση όρων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΚ ΑΕ), για πληρωμές σε πρόσωπα απασχολούμενα στην άνω ανώνυμη εταιρεία και σε βάρος του προϋπολογισμού της και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζημιώσεις κάθε είδους, επιδόματα και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδότησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα».
Το λοιπόν. Ολα όσα αναφέρει ο Λέανδρος Ρακιντζής είναι τέτοιες ιστορίες. Μπορούμε, έτσι για το γούστο να αφηγούμαστε μια την ημέρα. Ας κρατήσουμε το ουσιαστικό: το πάρτι συνεχίζεται. Η συγκυβέρνηση δεν είναι καν το πρόσχημα.

Κέζα Λώρη