"Κυρία" Ρεπούση αυτό το γνωρίζατε?


Κάποια έγγραφα είναι δύσκολο να τα βρούνε ορισμένοι "ιστορικοί". Ας τους διευκολύνουμε λοιπόν. Έγγραφο-διαταγή του Διοικητή Σμύρνης, σε Οθωμανική γραφή, μεταφρασμένο από Σύλλογο Ελλήνων Μικρασιατών.
Το πρωτότυπο φυλάσσεται στα Ιστορικά Αρχεία της Άγκυρας, ενώ το παρόν τρίπτυχο ανήκει στο Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου. 
 http://ntaoulia.blogspot.gr/