Φεύγουν από την Αθήνα για να γίνουν αγρότες.....Στροφή 180 μοιρών, νέων και μεσηλίκων 15-44 ετών...
στη γεωργία, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, λόγω διάλυσης της οικοδομής. Η γεωργία αποτελεί το μόνο ελπιδοφόρο τομέα για δουλειά, αφού ο αγροτικός τομέας παρουσίασε αύξηση της απασχόλησης την τριετία 2008-2010 κατά 6,38% με 32.946 νέες θέσεις εργασίας.