70% μετρήσιμο ΚΕΡΔΟΣ στο Κοινόχρηστο Ηλεκτρικό Ρεύμα.


Σε ~1,5 χρόνο, σαν Διαχειριστής σε Πολυκατοικία, "πέτυχα" μείωση των δαπανών Ανελκυστήρα (50%) & ΔΕΗ (70%), υπερκαλύπτοντας τις αμοιβές μου και τις δαπάνες αναλωσίμων (κυρίως Οικονομικούς Λαμπτήρες-Προβολείς Κήπου-Προβολάκια-Φωτοκύτταρα, Ηλιακά και κυρίως LED, καθώς & Πυροσβεστήρες 6κιλών-2ετών-των30€, Ανιχνευτή CO κλπ, καθώς & διάφορες Οικονομικές πατέντες). Μόνο με τα 2 σημαντικά, είχαμε μηνιαίο ΚΕΡΔΟΣ ~100€, από τη ΔΕΗ & ~50€ από τον Ανελκυστήρα. Ετήσιο Όφελος της Πολυκατοικίας ~1.800 € και φυσικά κάθε διαμερίσματος ~200 € (έχουμε 9 διαμερίσματα).
Το δοκίμασα σε 3 Πολυκατοικίες και πέτυχε.
Και φυσικά το ετήσιο όφελος θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια, χωρίς τις προαπαιτηθείσες δαπάνες αναλωσίμων.
Τέλος έχουμε σημαντική συμβολή στην Προστασία του Περιβάλλοντος και στην πολύπαθη Ελληνική Οικονομία. Φανταστείτε, μια πανελλαδική μείωση των ενεργειακών μας δαπανών, τουλάχιστον κατά 20%.

http://okatanalotis.blogspot.gr/2010/07/70.html