ΔΩΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ....

-Κάτω από 5000€ θα εξετάζεται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη και θα έχει 48 δόσεις.
-Από 5000-75.000€,θα έχει τη δυνατότητα να ξεχρεώσει πάνω από 48 δόσεις.
-Από 75.000-300.000,θα συντάσσεται έκθεση οικονομικής φερεγγυότητας του οφειλέτη.
-Πάνω από 300.000€ θα προσημειώνονται ακίνητα του οφειλέτη.
-50% έκπτωση θα έχουν οι εφάπαξ οφειλέτες.
-Το χαράτσι ακινήτων του 2013 (ΕΕΤΗΔΕ),θα είναι μειωμένο κατά 15%.
-Και τέλος,τον Ιούνιο θα συζητηθεί για μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 13%
ΒΑΝ