ΑΝΕΡΓΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ, ΖΗΤΙΑΝΙΑ, ΣΥΣΣΙΤΙΑ και ΣΑΚΚΟΥΛΑ.

Οι αριθμοί είναι ανελέητοι. Οτιδήποτε άλλο ακούτε, σας λένε, διαβάζετε ή σας υπόσχονται είναι ψέμα που εξυπηρετεί μόνο σκοπιμότητες σε βάρος του Λαού και της Πατρίδας. Το ΑΕΠ σε κατακρήμνιση όπως και ο προϋπολογισμός σε πραγματικά αλλά και ονομαστικά νούμερα. Μισθοί και συντάξεις μειώθηκαν την τελευταία τριετία σε ποσοστό 50% και έπεται συνέχεια. Δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν. Η δηλωμένη ανεργία περίπου στο 35% και μαζί με την αδήλωτη αγγίζει και ξεπερνάει το 50%.

Τι προβλέπει ο νόμος για την επίταξη

.Την "επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης" υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προβλέπει ο νόμος 3536/2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο:
Ως "έκτακτη ανάγκη" ορίζεται κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έκτακτη ανάγκη, επίσης,... είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές όσο οι μισθοί στην ελληνική αγορά;

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ οι 13 σημαντικότεροι λόγοι που δεν «πέφτουν» οι τιμές στην ελληνική αγορά, παρά την κρίση, είναι οι εξής: