Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετράνε μόρια. Υπολογίστε


Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετράνε μόρια. Υπολογίστε

Ο τρόπος εισαγωγής στην δημόσια διοίκηση είναι ίσως το σημαντικότερο κριτήριο για την παραμονή των υπαλλήλων στο δημόσιο.
120.000 δημόσιοι υπάλληλοι εξοβελίζονται καθώς οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν είτε με το νόμο του 2000 είτε διάταγμα Παυλόπουλου το 2004 ή με άλλους νόμους και κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους λόγω μετατροπής της σύμβασης εργασίας τους σε αορίστου χρόνου.
Ως τέτοια νοείται η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή διορισμού σε θέση μόνιμου προσωπικού και όχι αυτή της μετατροπής της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου.
Οι συγκεκριμένοι χάνουν 30 μόρια και είναι οι μεγάλοι χαμένοι του νέου μέτρου.
Αντιθέτως,  αρκετά μόρια θα λάβουν όσοι «μπήκαν» με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
* Μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ θα συνταχθούν από τις διευθύνσεις προσωπικού οι πίνακες με τα προσόντα υπαλλήλων που η θέση τους θα καταργηθεί αναλυτικά ανά κλάδο και ειδικότητα και θα σταλούν στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τα προσόντα των υπαλλήλων, καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά σειρά φθίνουσας βαθμολογίας και διαβιβάζει το σχετικό πίνακα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα.
* Τα Τριμελή Υπηρεσιακά συμβούλια έχουν ως πρόεδρο ένα μέλος του ΑΣΕΠ και ως εισηγητή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του φορέα, η θητεία τους είναι τετραετής, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και οι αποφάσεις συγκρότησής τους πραγματοποιούνται μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης.
* Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων υπηρεσιακά λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ ετών.
* Ισχυρή πριμοδότηση στην προϋπηρεσία δίδεται στους νέους υπαλλήλους, καθώς τα πρώτα πέντε χρόνια υπολογίζονται με συντελεστή ένα και τα 20 τελευταία με συντελεστή 0,25.
* Το κριτήριο που θα κάνει τη διαφορά αναμένεται να είναι ο τρόπος με τον οποίο ο υπάλληλος μπήκε στο Δημόσιο. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι το «σκληρό» ΑΣΕΠ, δηλαδή γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ή πτυχίο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον αντίποδα βρίσκεται η επετηρίδα, η οποία μετράει μόλις πέντε μόρια για τους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες:

1. Τα τυπικά προσόντα στα οποία περιλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών και η γνώση ξένης γλώσσας που λαμβάνουν 30 μόρια ως ανώτατο όριο. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι για να μοριοδοτηθούν θα πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο του φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος. Για παράδειγμα, διοικητικός υπάλληλος στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης που διαθέτει μεταπτυχιακό στην αειφόρο ανάπτυξη δεν θα μοριοδοτηθεί για τον δεύτερο τίτλο σε αυτή την πρώτη φάση αξιολόγησης.

2. Η διοικητική εμπειρία (ανώτατο όριο τα 30 μόρια) που συμπεριλαμβάνει την προϋπηρεσία και την υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου. Σαφώς ευνοημένοι είναι οι υπάλληλοι που έχουν διατελέσει γενικοί διευθυντές, καθώς όμως και οι νεότεροι υπάλληλοι, αφού λαμβάνουν 5 μόρια για τα πέντε πρώτα χρόνια υπηρεσίας.

3. Ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο με 8 διαβαθμίσεις στη μοριοδότηση. Τη μέγιστη βαθμολογία (30 μόρια) λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και όσοι έχουν «περάσει» με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οσοι υπάλληλοι έχουν πετύχει σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας, όπου τον πλήρη έλεγχο είχε το ΑΣΕΠ, λαμβάνουν 25 μόρια και οι υπόλοιπες διαδικασίες πρόσληψης που ελέχθησαν από την ανεξάρτητη Αρχή βαθμολογούνται με 20 μόρια.

Τα ΑΜΕΑ που έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις με μοριοδότηση από τον ΟΑΕΔ σε εφαρμογή νόμων που έχουν ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο και οι προσληφθέντες με διαδικασίες όπου στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχε μέλος του ΑΣΕΠ βαθμολογούνται με 15 μόρια.

Οι γραπτοί διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν από υπουργεία κυρίως πριν από το 1994 λαμβάνουν 20 μόρια και όσοι προσλήφθηκαν μέσω επετηρίδας 5 μόρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία καταλαμβάνει το 33% της συνολικής μοριοδότησης.

4. Η υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας 8ετίας βαθμολογείται το ανώτερο με 10 μόρια. Για όσους υπαλλήλους δεν βρεθεί έγγραφο αξιολόγησης στον φάκελό τους θα λάβουν μηδενική βαθμολογία.

5. Θα αφαιρούνται έως και 30 μόρια από την τελική μοριοδότηση σε περίπτωση κατά την οποία έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές στον υπάλληλο με τελεσίδικες αποφάσεις από τα αρμόδια συμβούλια.
Εντός λίγων εβδομάδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης στο Δημόσιο, προκειμένου αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρχει σαφής εικόνα των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά, με τον Αντώνη Σαμαρά να στέλνει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το πρόγραμμα της κινητικότητας στο Δημόσιο θα προχωρήσει. Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει υπέρ του ξεκαθαρίσματος στο Δημόσιο, χαρακτηρίζει βολεμένους αυτούς που αντιδρούν και ξεκαθαρίζει πως θα απομακρυνθεί μόλις το 2% των εργαζομένων και στη θέση τους θα προσληφθούν αξιοκρατικά νέοι, σε θέσεις όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

«Από αυτό το 3,5% που θα τεθεί σε “διαθεσιμότητα”, μόνο το 2% θα απομακρυνθεί τελικά, κυρίως άνθρωποι που προσελήφθησαν μη αξιοκρατικά η παρέμειναν στις θέσεις τους μη αξιοκρατικά, ενώ το 1,5% θα αλλάξει απασχόληση και θα παραμείνει στο Δημόσιο. Το σπουδαιότερο: Για καθέναν από αυτούς που απομακρύνονται θα προσληφθεί με αξιοκρατικό τρόπο ένας νέος. Και μάλιστα σε θέσεις όπου τους έχουμε πραγματικά ανάγκη: νοσοκομεία, ΚΕΠ, κ.α.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Στην κινητικότητα πρέπει να ενταχθούν μέχρι το τέλος του 2013 συνολικά 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι και να απολυθούν 4.000. Ο αριθμός των απολύσεων που κατά το ήμισυ έχει καλυφθεί από την κατάργηση της ΕΡΤ, θα συμπληρωθεί από τους επίορκους, τους κοπανατζήδες, τους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί στο δημόσιο με πλαστά δικαιολογητικά, ενώ πολύ πιθανόν να απολυθούν και υπάλληλοι πολύ χαμηλών προσόντων, που διορίστηκαν εκτός ΑΣΕΠ και τέθηκαν ήδη σε κινητικότητα, εφόσον η αξιολόγησή τους γίνει πριν ολοκληρωθεί το 8μηνο της διαθεσιμότητας.

Οι πλέον ευνοημένοι, από την αξιολόγηση που θα γίνει ενόψει της κινητικότητας, είναι οι νέοι με υψηλά προσόντα που προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ καθώς και πολύ δύσκολα θα ενταχθούν σε διαθεσιμότητα και αν ενταχθούν θεωρείται βέβαιο ότι θα επιστρέψουν σε άλλο πόστο του δημοσίου. Οι μεγάλοι χαμένοι που έχουν αυξημένες πιθανότητες να βγουν σε διαθεσιμότητα και ελάχιστες να επιστρέψουν είναι οι υπάλληλοι χαμηλών προσόντων, όσοι έχουν διοριστεί εκτός ΑΣΕΠ, ή όσοι συμβασιούχοι έχουν μονιμοποιηθεί με προεδρικά διατάγματα.
Διαβάστε τον πίνακα από την εφημερίδα "Έθνος" (πατήστε επάνω στη φωτογραφία για μεγαλύτερη ανάλυση):

Δεν υπάρχουν σχόλια: