Υπάλληλε του ιδιωτικού τομέα μην το διαβασεις για να γλιτωσεις το εμφραγμα!

Επαναπροσλαμβάνουν 1.900 δημόσιους υπάλληλους! Απίστευτο και όμως ελληνικό: μπορεί κάθε μέρα να απολύονται πάνω από 3.500 υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόνοια για αυτούς, πέρα από ένα πενιχρό επίδομα ανεργίας, αλλά το Δημόσιο φρόντισε μετά από 3 χρόνια συζήτησης επί συζητήσεων να «επαναπροσλάβει» ουσιαστικά 1.900 υπαλλήλους όλους κι όλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των φορέων τους! Οι οποίοι απλώς θα «ταλαιπωρηθούν» με τη μετακίνησή τους σε άλλη θέση…Ταυτόχρονα  βέβαια  επίορκοι και κοπανατζήδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν στη θέση τους, λόγω της επιλεκτικής «ευαισθησίας» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
Έτσι, πριν από λίγο  αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στην κινητικότητα των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών ειδικοτήτων οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης των θέσεών τους.Οι 1.891 υπάλληλοι οι οποίοι είχαν βγει σε διαθεσιμότητα μπορούν να δουν σε ποιον φορέα μετατάσσονται, με βάση τους προσωρινούς καταλόγους βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης σε φορείς υποδοχής.
Τα προσωρινά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τους εξής πίνακες:
-Προσωρινός ενιαίος πίνακας κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας) Αλφαβητικός
-Προσωρινός ενιαίος πίνακας βαθμολογίας και κατάταξης
-Προσωρινός πίνακας διάθεσης (αλφαβητικός)
-Προσωρινός πίνακας διάθεσης (ανά φορέα υποδοχής)
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων (μπορούν να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων). Η προσθεσμία υποβολής των οποίων αρχίζει το Σάββατο, 13.4.2013 και λήγει με την πάροδο της Τετάρτης, 17.4.2013.Το ΑΣΕΠ αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Η άσκηση της ένστασης γίνεται ατελώς με κατάθεσή της είτε αυτοπροσώπως είτε με πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο με γραπτή εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, απευθείας στο ΑΣΕΠ.
star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: