Ξεκίνησε το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2013

Από τον Δήμο Αγράφων γίνεται γνωστό ότι η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ /ΛΑΕ για το έτος 2013, ξεκινάει την 14η Μαϊου 2013 και λήγει την 14η Ιουνίου 2013.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .
3. Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων , εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας .
4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων ( σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ
5. Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευμένων μελών , τα οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του ), θεωρημένα – σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .
2. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.
3. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει ) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους ).
4. Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ – χήρες με ανήλικο/α ορφανό/ά τέκνο/α το/α οποίο/α επιτροπεύονται από τη χήρα ή τρίτα πρόσωπα ,θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης θα πρέπει απαραίτητα μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσει και νόμιμη εξουσιοδότηση .
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ  Κ.Ε.Π.  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2237351317, 2237351125,2237350814,2237350900,2237097092. Κερασοχώρι  13/05/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: