Τι αλλαγές και τι πρέπει να προσέξουμε στο φετινό Ε-9

Τα πάνω- κάτω στις προθεσμίες αλλά και στα πεδία συμπλήρωσης των στοιχείων των ακινήτων, έχει φέρει η φετινή διαδικασία υποβολής του Ε9. Κατ' αρχήν αυτό που πρέπει να έχουν κατά νου οι υπόχρεοι είναι διαθέτουν, πλέον, κάτι λιγότερο από δεκαπέντε ημέρες για να υποβάλουν το ειδικό έντυπο, ενώ σειρά αμέσως μετά θα πάρουν όσοι είχαν φέτος αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Το δεύτερο, που δεν πρέπει να ξεχνάνε οι υπόχρεοι είναι ότι επιβάλλεται να αποφύγουν τις κακοτοπιές του εντύπου, αφού με βάση τα νέα στοιχεία, θα υπολογιστεί ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, η πρώτη δόση του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος του Ιουλίου.
Κατ' αρχήν όσον αφορά στις προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής, για μεταβολές που έγιναν το 2013 τα Ε9 θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Μαίου, για μεταβολές που έγιναν από 1/1/2014 έως 30/5, τα Ε9 θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για κάθε μεταβολή που θα γίνεται από την 1η Ιουλίου και μετά, θα πρέπει να υποβάλλεται το Ε9 μέσα σε 30 ημέρες.Ο νέος Φόρος Ακινήτων δημιούργησε και νέους υπόχρεους υποβολής του ειδικού εντύπου, αφού προβλέπονται πλέον ειδικοί συντελεστές απομείωσης ή προσαύξησης του φόρου, αναλόγως της κατάστασης και της χρήσης του ακινήτου, όπως επίσης διαφοροποίηση σε σχέση με τα εκτός σχεδίου. Έτσι, υπόχρεοι υποβολής του Ε9 είναι:
Όσοι είχαν μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση το 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014 (αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά).Όσοι έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται ή έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ π.χ. χώροι αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.Όσοι έχουν τακτοποιήσει ή νομιμοποιήσει αυθαίρετους ή ημιυπαιθρίους χώρους αλλά μόνο αν δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενα Ε9.Οι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας με κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης (μόνο για παρακολουθήματα).Όσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα, προκειμένου να επιβαρυνθούν με μειωμένο ΕΝΦΙΑ.Το πάντα "στρυφνό" Ε9 κρύβει φέτος ακόμα περισσότερες "παγίδες". Χαρακτηριστικές είναι οι εξής περιπτώσεις:
Το έτος κατασκευής του ακινήτου αναγράφεται όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την τελευταία αναθεώρησή της.Σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).Αποθήκες, θέσεις στάθμευσης που αποτελούν παρακολούθημα αναγράφονται στην ίδια γραμμή ως βοηθητικοί χώροι, ενώ αν δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ.
Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης.Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, αναγράφεται ως ημιτελές.Το δικαίωμα υψούν, που έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως οικόπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: