Πίνακες με τα ποσά εφάπαξ που θα πάρουν 70.000 δικαιούχοι


Τα ποσά που θα πάρουν οι δικαιούχοι
Για όσους αποχώρησαν από το Δημόσιο έως τις 31/12/2009 και δεν θα έχουν κάποια μείωση
Οι ΠΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 63.277,65 ευρώ
Οι ΤΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 60.584,36 ευρώ
Οι ΔΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 54.324,96 ευρώ
ΟΙ ΥΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 46.986,12 ευρώ
Οι ΠΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 39.897,24 ευρώ
Οι ΤΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 38.216,26 ευρώ
Οι ΔΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 34.284,24 ευρώ
Οι ΥΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 29.691,11 ευρώ

Για όσους αποχώρησαν από το Δημόσιο από 1/08/2010 έως 31/12/2010

Οι ΠΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 41.592,71 ευρώ
Οι ΤΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 39.822,41 ευρώ
Οι ΔΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 35.708,07 ευρώ
ΟΙ ΥΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 30.884,21 ευρώ
Οι ΠΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 26.224,68 ευρώ
Οι ΤΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 25.119,72 ευρώ
Οι ΔΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 22.535,20 ευρώ
Οι ΥΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 19.518,08 ευρώ

Για όσους αποχώρησαν από το Δημόσιο από 1/01/2011

Οι ΠΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 39.926,38 ευρώ
Οι ΤΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 38.214,00 ευρώ
Οι ΔΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 34.220,62 ευρώ
ΟΙ ΥΕ που έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 29.603,42 ευρώ
Οι ΠΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 25.184,73 ευρώ
Οι ΤΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 24.118,93 ευρώ
Οι ΔΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 21.603,49 ευρώ
Οι ΥΕ που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη το ποσό που θα λάβουν είναι 18.715,83 ευρώ

πηγη: ΕΘΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ξεκλειδώνει το εφάπαξ – 70.000 δικαιούχοι θα εισπράξουν το 2013
 http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=178345&nslt=1&catid=3

Δεν υπάρχουν σχόλια: