Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη ( Απόλυτα σας ενδιαφέρει )

 CretanPatriot
Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, δίνονται οδηγίες στα ΚΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο μια σειρά από υπηρεσίες προς τους πολίτες μπορούν πλέον να παρέχονται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από την εθνική διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

  η  συνέχεια   Ε  Δ  Ω 

Δεν υπάρχουν σχόλια: