ΓΣΕΒΕΕ: Το 2013 έκλεισαν περισσότερες από 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στις οικονομίες της Ε.Ε. και της Ελλάδας για το έτος 2013 που παραθέτει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελλάδα απώλεσε το 27% των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μειώθηκε περισσότερο από 200.000, ενώ απώλεσαν το 33% της προστιθέμενης αξίας που παρήγαγαν. Σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ, οι προοπτικές ανάκαμψης είναι αναιμικές και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την τόνωση της οικονομίας. «Η ανάγκη αυτή αγνοήθηκε επιδεικτικά μέσα από το πλέγμα των μεταρρυθμίσεων που επιχειρήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, αφού τα μέτρα που ελήφθησαν βάση του οδηγού του ΟΟΣΑ κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση και οδήγησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία σε καθεστώς ασφυξίας» αναφέρει ο πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς.
 Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση  της Κομισιόν για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA Facts), το 2013 στην Ευρώπη σημειώθηκε ανάκαμψη στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «η οποία όμως είναι άνισα κατανεμημένη και δεν ακολουθεί σταθερή τροχιά». «Από την έκθεση, γίνεται σαφές ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δυο ταχυτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Βορρά και του Νότου και των πρώην ανατολικών χωρών, ως απότοκο της διαχείρισης της κρίσης» επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην εκπονεί μελέτες για τις επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις ΜμΕ (SME Test), ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα μετρά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: