ΟΑΕΔ: διαδικασίες μέσω internet, ΚΕΠ και ΚΠΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούναι μέσω ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ η ΚΠΑ απο τις 4 Ιανουαρίου 2016. Συγκεκριμένα
1.Μέσω ΚΕΠ η E-SERVICES
ανανέωση δελτίου ανεργίας
επίδομα νεοεισερχομένων ανέργων (ΕΣΠΑ)
ειδικό βοήθημα λήξης επιδότησης ανεργίας
ειδικά εποχικά βοηθήματα
ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή
επίδομα αποφυλακισμένων
ειδική παροχής προστασίας της μητρότητας
συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας
ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας
2.ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΚΠΑ
έκδοση δελτίου ανεργίας
τακτική επιδότηση ανεργίας
τακτικη επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης ανεργίας
αυτοπρόσωπη παρουσία επιδοτούμενων (ανά τρίμηνο)
ειδική επιδότηση εκδροσφαγέων
επίδομα διαθεσιμότητας
τακτική επιδότηση αποκλειστικών νοσοκόμων
τακτική επιδότηση ξεναγών
τακτική επιδότηση δασεργατών
ειδική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών
μετάφορα του επιδόματος ανεργίας σε άλλη χώρα της ee
τακτική επιδότηση εκδοροσφαγέων (λόγω απομάκρυνσής διακοπής εργασιών σφαγείου)
επιδότηση μετά απο αποασχόληση σε άλλο κ-μ της ε.ε. (pd u1,u2)
Δείτε εδω τις οδηγίες για την έκδοση κλειδαρίθμου απο τον ΟΑΕΔ και την Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας

ΠΗΓΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: