Ποια επιδόματα του ΟΓΑ καταργούνται από σήμερα

Ποια επιδόματα του ΟΓΑ καταργούνται από σήμερα μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1/1/2012.
Τα επιδόματα του ΟΓΑ που καταργούνται και ποιοι δικαιούχοι τα χάνουν.....
Καταργούνται :
- Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06 Κόβεται για όσες μητέρες γέννησαν πριν τον Νοέμβριου του 2012
Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.
Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.Σε κάθε περίπτωση η δικαιούχος της εφάπαξ παροχής πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελ
- Επίδομα τρίτου παιδιού.
Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση- Όλα τα παιδιά της επιδοτούμενης μητέρας πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγος του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.
- Ισόβια σύνταξη.Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα:
- Η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε.
- Η οποία χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να της χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα.
- Η οποία είχε ή έχει τέσσερα (4) παιδιά εν ζωή αλλά δεν χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης- Η μητέρα και τουλάχιστον τέσσερα από τα παιδιά της να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου να είναι ελληνικής καταγωγής ή να ήλθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες.
- Η δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Παρατηρήσεις
Επισημαίνουμε τα εξής:
1. Τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται στο δικαιούχο ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα.
2. Τα επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται ανά δίμηνο.

Διατηρούνται μόνο τα παρακάτω επιδόματα του ΟΓΑ
- Πολυτεκνικό επίδομα.
- Πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια.

Σημαντικό είναι δε, όπως παραδέχτηκε και ο υποδιοικητής του ΟΓΑ Βασίλης Δόριζας ότι ενώ εξακολουθεί να έχει κράτηση ο εργαζόμενος υπέρ ΟΓΑ για τα εν λόγω επιδόματα, τα επιδόματα αυτά κόβονται.Επίσης μεχρι πριν απο λίγες ημέρες ο ΟΓΑ καλούσε τους δικαιούχους να απογραφούν.


ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: