Χρεοκοπίες...

...γιά να ξεστραβωθούμε και λιγο...τα CDS (Credit Default Swaps),ειναι συμβόλαια,ασφάλιστρα κινδύνου,σε περίπτωση χρεωκοπίας! Τώρα, αγοράζοντας ομόλογα Ελληνικά,αγοράζεις ΚΑΙ CDS για να αποζημιωθείς σε περιπτωση πτώχευσης!Ο κάτοχος του ομολόγου μπορεί να "αγοράσει προστασία" για αντισταθμίσει τον πιστωτικό κίνδυνο του ομολόγου.