Δημοψήφισμα τώρα κύριε Πρωθυπουργέ!

Κύριο άρθρο εφημερίδας "Εστία" την 1η Νοεμβρίου 2014
Γιά νά ψηφίσουν ἐλεύθερα οἱ βουλευτές, Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας

Σέ χθεσινή τηλεοπτική ἐκπομπή τοῦ Mega συμμετεῖχε ὁ βουλευτής τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» κ. Παῦλος Χαϊκάλης. Ὁ ἐν λόγω βουλευτής, μέ παλαιότερη δήλωσή του εἶχε ἀφήσει ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ψηφίση Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, λέγοντας – και ὀρθῶς – ὅτι αὐτό θά ἐξηρτᾶτο ἀπό τό πρόσωπο πού θά προτείνετο. Χθές ἐν τούτοις, ἐρωτηθείς γιά τό ἴδιο θέμα ἀπέκλεισε κατηγορηματικά τό ἐνδεχόμενο νά ψηφίση Πρόεδρο, ὁποιαδήποτε ὑποψηφιότητα καί ἄν προταθῆ. Διότι, ὅπως εἶπε, μέ τό κλίμα πού ἔχει δημιουργηθῆ τώρα, ἀκόμη καί ἄν συμφωνοῦσε γιά τό προτεινόμενο πρόσωπο καί τό ὑπερψήφιζε, θά κινδύνευε νά κατηγορηθῆ ὅτι ἐξαγοράσθηκε!
Κλίμα τρομοκρατήσεως 
Ὑπό τέτοιο κλίμα, θεωρεῖται σχεδόν ἀδύνατον νά συγκεντρωθῆ ἡ πλειοψηφία τῶν 180 βουλευτῶν πού ἀπαιτεῖται γιά νά ἐκλεγῆ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν σημερινή Βουλή. Ἀκόμη καί ἀνεξάρτητοι βουλευτές πού θά ἤθελαν νά δώσουν θετική ψῆφο, ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές μᾶλλον θά διστάσουν νά τό πράξουν. Διότι θά φοβηθοῦν, ὅπως το εἶπε ἀπροκάλυπτα ὁ κ. Χαϊκάλης, ὅτι θά κατηγορηθοῦν πώς ἐξαγοράσθηκαν. Καί ὅσοι ἀναλυτές διατείνονται ὅτι τελικά θά συγκεντρωθοῦν οἱ 180 ψῆφοι, διότι εἶναι πρός τό προσωπικό συμφέρον τῶν βουλευτῶν νά μήν διαλυθῆ πρόωρα ἡ Βουλή, ὥστε νά μήν χάσουν την βουλευτική ἀποζημίωση καί τυχόν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εἶναι μᾶλλον ἀφελεῖς.