ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....ΕΤΩΝ 2012-2013

Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:
α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής,
β) Βασίλειος Κορκίδης Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Ποιοι και πώς απαλλάσσονται από το χαράτσι των ακινήτων για το 2013

Οι λεπτομέρειες για το χαράτσι του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) που και το 2013 θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ καθορίζονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
Με την απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά απαλλαγής για τους οικονομικά ασθενέστερους, οι υποχρεώσεις που έχουν η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ΔΟΥ.