Συντρίψτε το παρακράτος των συνδικαλιστών...

Το φαινόμενο του συνδικαλιστή του νοσοκομείου Σωτηρία που εκβίαζε τη διοίκηση προκειμένου έναντι 50.000 ευρώ να μην κινητοποιήσει το συνδικάτο για καταλήψεις και απεργίες δεν αποτελεί εξαίρεση ούτε μεμονωμένο περιστατικό, αποτελεί τον κανόνα. Οι έντιμοι συνδικαλιστές του δημοσίου και των ΔΕΚΟ αποτελούν την εξαίρεση όχι οι ανέντιμοι και ιδιοτελείς...
Οι συνδικαλιστές του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ αποτελούν τον ισχυρότερο ιμάντα λειτουργίας του πελατειακού κράτους και της διαφθοράς στο δημόσιο.