Ποιές Πληρωμές Υπόκεινται σε Παρακράτηση φόρου.

H 20% παρακράτηση από το 1 ευρώ θα γίνεται σε όλες τις ΑΠΥ/ΤΠΥ
 εφόσον αφορούν αμοιβές προς τους ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ και ΝΟΜΙΚΑ 
πρόσωπα.
 
1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
 α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),
 β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
 γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%),
 δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και
άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ` εξαίρεση, για τις αμοιβές που
εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών
δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό
(3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,
 ε) για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των
σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούμενων
εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση
είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς.

ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Νέες ανατροπές στο Ασφαλιστικό, με επίκεντρο τα επικουρικά Ταμεία, και στις εργασιακές σχέσεις, με την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, περιλαμβάνει η συμφωνία κυβέρνησης - τρόικας, όπως αποκαλύπτεται στον κυριακάτικο Τύπο («Βήμα της Κυριακής»).
Στα επόμενα βήματα που περιγράφει το αναθεωρημένο μνημόνιο, προβλέπεται «όλα τα επικουρικά και τα κεφάλαια θα πρέπει από 1ης Ιανουαρίου 2015 να χρηματοδοτούνται μόνο από ίδιες εισφορές». Πρόκειται για την ταφόπλακα που θα σκεπάσει την επικουρική ασφάλιση, όπως έχει ήδη δρομολογηθεί με ψηφισμένους νόμους της κυβέρνησης. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, οι επικουρικές συντάξεις δεν θα ξεπερνούν τα 100 ευρώ σε όλα τα  ταμεία, ενώ θα ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα συνολικά στις συντάξεις και τα Επαγγελματικά Ταμεία.  Στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας στο Δημόσιο, που σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα, οδηγεί σε νέες απολύσεις και επί της ουσίας κατάργηση της μόνιμης και σταθερής     δουλειάς στο δημόσιο τομέα. Επίσης, προβλέπεται η μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας, με πιο εύκολες απολύσεις, όπως ήδη έχει δρομολογηθεί από την κυβέρνηση, με αναβάθμιση του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, στην οποία συμφώνησε και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ. 
902.gr
ΠΡΕΖΑ TV

Φορολογούν τους άνεργους σαν «ελεύθερους επαγγελματίες»!

Δε φθάνει που το κράτος και η εργοδοσία καταδικάζουν χιλιάδες στην ανεργία και τους αρνούνται ακόμα και τα ελάχιστα μέτρα προστασίας, έρχεται από πάνω η εφορία για να τους «γδάρει» στην κυριολεξία! Ανεργοι που έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο επιμόρφωσης και έχουν πάρει γι' αυτό το λόγο μερικές εκατοντάδες ευρώ σε έναν ολόκληρο χρόνο, αντιμετωπίζονται σαν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούνται ως τέτοιοι, με την Εφορία να τους ζητά ακόμα και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος! Μια από τις περιπτώσεις που καταγγέλθηκε στον «Ριζοσπάστη», αφορά άνεργο που παρακολούθησε ένα τέτοιο σεμινάριο και πήρε 1.000 ευρώ.