Παροχή τροφίμων σε αδύναμους οικονομικά – Ποια κριτήρια & δικαιολογητικά απαιτούνται

aftodioikisi.gr
Ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί και εν όψει Χριστουγέννων θα προμηθεύσει με βασικά είδη διατροφής, μέσω διατακτικών, οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους του Πειραιά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, (Ηρώων Πολυτεχνείου 19 – 3ος όροφος, γρ. 27), από τις 02-11-2015 έως και τις 13-11-2015, κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 9:00 έως και τις 13:00. Το ύψος του ποσού της διατακτικής, θα καθοριστεί από τον αριθμό προσέλευσης των δικαιούχων.Ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Χρήστος Αγραπίδης, δήλωσε: «Οι διατακτικές είναι ένα πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Αυτό το πρόγραμμα συμπληρώνει άλλα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τις διανομές νωπών τροφίμων κ.α. Οι δικαιούχοι αναμένεται να φτάσουν τους χίλιους και αυτό το νούμερο είναι από μόνο του αρκετό για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει και η πόλη μας. Είναι αδιανόητο για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν σήμερα, θέματα επισιτιστικής βοήθειας για τόσο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Από την πλευρά του Δήμου, όλοι μας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και μάλιστα το επόμενο διάστημα, αναμένουμε την έναρξη του μεγάλου επισιτιστικού προγράμματος, που εκτελούμε μαζί με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να καλύψει σχεδόν καθ΄ ολοκληρία, τις σχετικές ανάγκες των δημοτών μας. Δυστυχώς, όμως, επαναλαμβάνω, διαχειριζόμαστε πρωτόγνωρες καταστάσεις».
Απαραίτητα δικαιολογητικά (σε φωτοτυπίες)
Αίτηση του ενδιαφερομένου (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον υπάρχει) και λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ) ή βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Πειραιά.
Απόφαση υγειονομικής επιτροπής 67% & άνω (εφόσον υπάρχει).
Κάρτες ανεργίας (εφόσον υπάρχουν).
Εκκαθαριστικό της εφορίας φορολογικού έτους 2014-οικονομικου έτους 2015 (όλων των ενηλίκων) –το Ε9 (εφόσον υπάρχει)
και συγκεκριμένα τα κριτήρια ως προς το εισόδημα:

Μέλη

οικογένειας

Εισόδημα
μέχρι
1 άτομο6.000€
2 άτομα7.500€
3 άτομα9.000€
4 άτομα10.500€
5 άτομα13.000€
6 άτομα
& άνω
15.000€
took

Τα 11 επιδόματα του ΟΑΕΔ – Ποιοι είναι δικαιούχοι

aftodioikisi.gr

Ορισμένα από αυτά τα επιδόματα χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή σε επίσχεση εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών και σε νέες μητέρες. Τα 11 επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ είναι:
1. Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ +10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας)
Για να χορηγηθεί απαιτείται καταγγελία σύμβασης (απόλυση) και συγκεκριμένος αριθμός ημερών ασφάλισης.
2. Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα ανεργίας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Επίσης, το επίδομα αυτά χορηγείται σε μισθωτούς που προχωρούν σε επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 325 Α.Κ.).
3. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας
Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).
4. Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ» όσον παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο και ανέρχεται σε 73,37 ευρώ τον μήνα για πέντε μήνες (367 ευρώ σύνολο).
5. Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
6. Επίδομα Διαθεσιμότητας
Παρέχεται σε μισθωτούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο 10%του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και για διάστημα μέχρι τρεις μήνες το χρόνο.Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής),
7. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Το συγκεκριμένο επίδομα δικαιούνται ασφαλισμένοι, που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα ανεργίας. Για να λάβουν το ειδικό βοήθημα θα πρέπει να είναι άνεργοι επί τρεις μήνες, να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν πρέπει υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π).Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Το ύψος του βοηθήματος είναι 220 ευρώ/μήνα. Ισχύει εισοδηματικό κριτήριο (9.977,99€ το 2013 και 10.271,46€ για το 2014)
8. Eπιδότηση Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους από 20 μέχρι και 29 ετών και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Προϋπόθεση είναι να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα ανέργων το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη του πτυχίου και για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
9. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας 6 μηνών αφού πρώτα πάρουν τους 3,5 μήνες αδείας μετά τον τοκετό ή τη μετατρέψουν σε μειωμένο ωράριο εργασίας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ μηνιαίως.Την ειδική άδεια των 6 μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, η και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.Η ασφαλισμένη μπορεί, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
10. Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας
Καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του μισθού της εργαζόμενης και της επιδότησης ασθένειας λόγω τεκετού που έλεβε από το ΙΚΑ. Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το ΙΚΑγια την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το ΙΚΑγια το ίδιο χρονικό διάστημα.Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.
11. Ειδικό Εποχικό Επίδομα
Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες -που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως βοήθημα για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.Τα εποχικά επαγγέλματα είναι αυτά που προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί, κτλ.). Οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, και να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα.

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο μέσα στον Νοέμβριο – Τι αλλάζει σε εισόδημα, ενοίκια, ακίνητα και φορολογία αγροτών

Καταργούνται και οι τελευταίες φοροαπαλλαγές – Τρεις συντελεστές στη φορολόγηση ενοικίων
Νέες φορολογικές κλίμακες για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, ενοίκια, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων, αύξηση της φορολογίας των αγροτών, και κατάργηση των τελευταίων φοροαπαλλαγών που διασώθηκαν από τα προηγούμενα Μνημόνια, περιλαμβάνει το τρίτο «κύμα» προαπαιτούμενων που θα έρθει για δημόσια διαβούλευση μέσα στο Νοέμβριο. Τα νέα μέτρα θα περιληφθούν σε ειδικό φορολογικό νομοσχέδιο η συζήτηση για το οποίο θα ανοίξει στα τέλη του επόμενου μήνα. Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης θα καλέσει κόμματα και κοινωνικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους και στις αρχές Ιανουαρίου το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, εκτός και αν οι δανειστές πιέσουν για ταχύτερη ψήφιση του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο φορολογικό θα προβλέπει:
1. Φορολογική Κλίμακα: Αλλαγές στην κλίμακα για μισθούς συντάξεις με περισσότερα κλιμάκια και συντελεστές προκειμένου αυτή να γίνει προοδευτικότερη. Το αφορολόγητο όριο των 9.550 ευρώ πιθανόν θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα συνδυαστεί με την χρήση του πλαστικού χρήματος.
2. Ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης: Από το 2016 η εισφορά αλληλεγγύης θα ενσωματωθεί στη φορολογική κλίμακα. Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να μεταφέρει το βάρος στα υψηλότερα εισοδήματα χωρίς ωστόσο να έχει καθορισθεί το ύψος ή διαφορετικά οι εισοδηματικές τάξεις που θα επιβαρυνθούν περισσότερο.
3. Ενοίκια: Μετά την απόσυρση της σχεδιαζόμενης αύξησης του συντελεστή στη φορολόγηση των ενοικίων (από το 11% στο 15% για εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο και από 33% στο 35% για εισοδήματα από 12.001 και άνω), τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι είναι πολλά. Ένα από αυτά προβλέπει την καθιέρωση τριών συντελεστών που θα μεταφέρει το φορολογικό βάρος στα «ρετιρέ». Ειδικότερα για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως τα 12.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης θα οριστεί στο 15% ( ίσως και χαμηλότερα στο 13%) , για το τμήμα από 12.001-60.000 ευρώ στο 30%,και για το τμήμα άνω των 60.001 ευρώ στο 45%. Οι συντελεστές τελούν υπό την αίρεση της δημοσιονομικής απόδοσης ώστε να καταστεί εφικτή η είσπραξη των 200 εκατ. ευρώ που προβλέπει το μνημόνιο.
4. Πλαστικό χρήμα: Καθιερώνονται κίνητρα, όπως κληρώσεις ακόμη και απαλλαγές από φόρους, εισοδήματος, ακινήτων για να γενικευθεί η χρήση των καρτών.
5. Φοροαπαλλαγές: Εξετάζεται η κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών που εφαρμόζονται σήμερα με στόχο τη δημιουργία ενός απλούστερου φορολογικού συστήματος και τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων στους φορολογούμενους που τις έχουν ανάγκη. Οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα ανέρχονται σε 700 και κοστίζουν στον προυπολογισμό περί τα 3,6 δισ. ευρώ (μαζί με τις απαλλαγές του ΦΠΑ που καταργούνται σταδιακά).
6. Αγρότες: Από τη χρήση του 2016 αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 13% στο 20% και στη συνέχεια , το 2017 ο συντελεστής φορολόγησης των αγροτικών κερδών θα αυξηθεί στο 26%. Ανοιχτό, όμως παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ενώ η κυβέρνηση φέρεται να επιδιώκει ελάφρυνση τη διεύρυνση των εκπιπτόμενων δαπανών.
7. Ακίνητα: Έρχονται αλλαγές στους φόρους μεταβίβασης, δωρεών , γονικών παροχών αλλά και στον ΕΝΦΙΑ για τον οποίο εξετάζεται η θέσπιση αφορολόγητου ποσού 50.000 ευρώ.

M. Χριστοδούλου

.bankingnews.gr
Αναρτήθηκε από