Απαιτούν να λιμοκτονήσουμε εκείνοι που ζουν σαν άρχοντες

Δάσκαλε που δίδασκες λιτότητα και αμείβεσαι όσο 42 Έλληνες!
Πως αλλιώς να σχολιάσει κανείς τις παχυλότητες αμοιβές των «εθνοπατέρων» της ΕΕ οι οποίοι αμείβονται τουλάχιστον όσο 42 Έλληνες με το βασικό μισθό και παρ’ όλα αυτά μας κουνάν το δάκτυλο για λιτότητα γιατί… δεν βγαίνουν τα κουκιά!...