Δείτε αν δηλώσατε σωστά το ακίνητό σας με ένα κλικ

Ο «μεγάλος αδελφός» για τα ακίνητα βρίσκεται πλέον σε λειτουργία. Και εσείς μπορείτε με ένα κλικ στο κομπιούτερ να δείτε το ακίνητο που δηλώστε και να κάνετε έλεγχο για να διαπιστώσετε αν τα στοιχεία του ακινήτου σας έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Τη δυνατότητα αυτή σας προσφέρει το Εθνικό Κτηματολόγιο με τη νέα υπηρεσία θέασης που βρίσκεται ήδη στον αέρα.Την εφαρμογή θα τη βρείτε κάνοντας μία απλή επίσκεψη στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr). Υπάρχει μία προϋπόθεση. Το ακίνητό σας να βρίσκεται  στις αρχικές εγγραφές που αφορούν στις 333 περιοχές των πρώτων προγραμμάτων κτηματογράφησης κατά την περίοδο 1995-1999, καθώς και σις 16 περιοχές των προγραμμάτων του 2008 (10 πρωτεύουσες νομών και 6 περιοχές της Θεσσαλονίκης). Πάντως, σταδιακά, θα εντάσσονται οι περιοχές όπου ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση, ένα μήνα μετά την έναρξη του Κτηματολογικού Γραφείου.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση των δικαιούχων, για την τελική καταγραφή του ακινήτου τους (νομική και χωρική πληροφορία) όπως είχε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης και έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου (μετά την ανάρτηση και την αναμόρφωση των στοιχείων με τα αποτελέσματα των ενστάσεων/ αιτήσεων διόρθωσης). Τα στοιχεία αφορούν τις «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου, καθώς όλες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές κ.λπ.) εμφανίζονται στο «Κτηματολογικό Φύλλο» του ακινήτου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
Για να μπορέσετε να δείτε το ακίνητό σας  εφόσον βρίσκεται στις 333 περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους ατομικούς κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στις εφαρμογές του taxisnet, ενώ για τις 16 πρόσφατα κτηματογραφημένες περιοχές χρησιμοποιούνται οι τρεις κωδικοί που αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους τα εξής:
α) Απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου (νομική πληροφορία)
β) Απόσπασμα χάρτη στον οποίο είναι οροθετημένο το ακίνητο (χωρική πληροφορία)
γ) Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του συγκεκριμένου ακινήτου.
δ) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη προθεσμίας διόρθωσης Αρχικών Εγγραφών
Τέλος, αν τυχόν εντοπίσετε ελλείψεις ή σφάλματα για να το διορθώσετε θα πρέπει να απευθυνθείτε  στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής του ακινήτου. 
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=347863&nslt=1&catid=13