Η εκτύπωση των Τελών Κυκλοφορίας μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤaxisNet (δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης και Κατάστασης Οχημάτων), είτε χωρίς αυτούς (μόνο για τα Έντυπα Τελών).
Πιο συγκεκριμένα, στις Υπηρεσίες προς Πολίτες επιλέγοντας «Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων»
Δίνονται οι παρακάτω δύο επιλογές για να προχωρήσετε:
1) Με κωδικούς ΤaxisNet  (Έντυπα Τελών και Κατάσταση Οχημάτων)
Εισάγετε τους κωδικούς TaxisNet και μπαίνετε στο σύστημα
– Επιλέγοντας Κατάσταση Οχημάτων εμφανίζονται αναλυτικά τα οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία σας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
– Επιλέγοντας Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας – εφόσον έχουν αναρτηθεί από τη ΓΓΠΣ.
2) Χωρίς Κωδικούς TaxisNet (Έντυπα Τελών)
Συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και επιλέγοντας το Έτος 2016 (εμφανίζεται σαν επιλογή, μόνο εφόσον έχουν αναρτηθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα) εμφανίζεται το έντυπο Τελών Κυκλοφορίας για να το εκτυπώσετε.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας αντιμετωπίζουν πρόστιμο ίσο με την αξία τους.
thetoc.gr