Λύση πακέτο για χρέη στο Δημόσιο και ένστολους

9704B4CC72F2D3B1E3498C627D3C0B26.jpg
  Καταβολή αναδρομικών σε δόσεις, συμψηφισμό των ποσών που έλαβαν φέτος ως κοινωνικό μέρισμα αλλά και για τις προαγωγές των δύο τελευταίων ετών, καθώς και μισθολογικές προσαρμογές αποδοχών με χαμηλότερες περικοπές σε σχέση με αυτές που τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστου του 2012 περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αποζημίωση των ένστολων, το οποίο θα εξεταστεί με την τρόικα.Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους είναι πολύ πιθανό τα αναδρομικά να αρχίσουν να καταβάλλονται από τον Ιανουάριο του 2015.
Τα κονδύλια που πρέπει να εξευρεθούν είναι εξαιρετικά υψηλά και όπως έχουν υπολογίσει στο υπουργείο Οικονομικών το συνολικό πακέτο μόνο για τα αναδρομικά των ένστολων φτάνει τα 420 εκ. ευρώ για τους εν ενεργεία και 130 για τους συνταξιούχους.Για να περιοριστεί το κόστος και να έρθει σύγκρουση με τους ένστολους το υπουργείο Οικονομικών προωθεί τις εξής παρεμβάσεις:
-Συμψηφισμό μέρους των αναδρομικών με το κοινωνικό μέρισμα συνολικού ύψους 37,5 εκ. ευρώ
-Συμψηφισμό ενός ποσού που φτάνει τα 70 εκ. ευρώ και αντιστοιχεί στις καταβολές που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια λόγω προαγωγών -Αλλαγές στο μισθολόγια των ένστολων ώστε οι αποδοχές τους να αυξηθούν, αλλά να μην φτάσουν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.
Χρέη προς εφορία και Ταμεία
Το οικονομικό επιτελείο ρίχνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα τη νέα ρύθμιση χρεών για οφειλές προς την Εφορία και τα Ταμεία την εξόφληση σε 48 μηνιαίες δόσεις.
Άλλες διευκολύνσεις που προωθούνται είναι οι μεγάλη μείωση ή και διαγραφή των προσαυξήσεων, σε περίπτωση που ο οφειλέτης προκαταβάλει μέρος ή ολόκληρο το ποσό των χρεών του, μείωση του επιτοκίου και κατάργηση της υποχρέωσης εμπράγματων εγγυήσεων.
 http://arouraios.gr/2014/07/lush-paketo-gia-chreh-sto-dhmosio-kai-enstolous/


SOS για όσους έχουν δάνεια στις Τράπεζες.


  Οι τροποποιήσεις των διατάξεων για την αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σύμφωνα με το πρόσφατο σχέδιο τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚπολΔ),  στο 8ο  βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις με σκοπό κατά τους συντάκτες του να επιταχυνθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης,  να καταστούν  οι διαδικασίες  ευέλικτες και να δοθεί η δυνατότητα στους δανειστές  να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. 

Η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρο 933 σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο τροποποιήσεων του ΚπολΔ έχει ως εξής: «2. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της και γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης που εκδίδεται δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων…».

Σύμφωνα με την κρατούσα στη θεωρία και τη νομολογία εκδοχή, η απαγόρευση με νόμο της ασκήσεως ενός ενδίκου μέσου κατά μιας κατηγορίας αποφάσεων ή βουλευμάτων δεν αντιστρατεύεται στη διάταξη του άρθρου 20 § 1 Συντ. 1975. (ΣτΕ 3442/1978.ΝοΒ 27 , Ολ ΑΠ 168/1984, ΝοΒ 32.536, όπου και αγορ. Φαφούτη, ΑΠ 594/1983, ΠοινΧρ ΛΓ 887, ΑΠ 131/1979, ΝοΒ 27.1095, ΑΠ 622/1981, Δ. 643, ΣτΕ 3442/1978, ΝοΒ 27. 624.- Ομοια, Κ. Κεραμεύς, ό. § 5, σ. 20, § 33, σ. 139, Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό δίκαιο, τ. γ/1, 1981, σ. 43, Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δ. 13.611, Α. Μπλατσίου, Δ. 13.653). Σύμφωνη με την εκδοχή αυτή είναι και η υπ` αριθ. 48/1982 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που δέχεται, ότι: