Η αρχή του τέλους

...η κυβέρνηση κήρυξε πόλεμο στους πολίτες αυτής της χώρας,με αποτέλεσμα την διεύρυνση της φτώχειας, με νεκρούς την κοινωνική δικαιοσύνη και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής!