Οι βάσεις σε 40 περιζήτητες σχολές

Οι βάσεις σε 40 περιζήτητες σχολές Bυθίζονται οι βάσεις εισαγωγής σε δεκάδες τμήματα υψηλής και μεσαίας ζήτησης, ακόμα και σ' αυτά που εδρεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στις Στρατιωτικές Σχολές η μείωση των θέσεων οδηγεί σε άνοδο των βάσεων.

Το «ασανσέρ» των βάσεων σε 40 υψηλόβαθμες σχολές των ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά και των στρατιωτικών τμημάτων, καταγράφει το σημερινό «ΕΘΝΟΣ».«Βουτιά» στις βάσεις εισαγωγής δεκάδων τμημάτων υψηλής και μεσαίας ζήτησης, ακόμη και αυτών που εδρεύουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και άνοδο των βάσεων σε σχεδόν όλα τα στρατιωτικά, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των θέσεων, δείχνουν οι τελευταίες εκτιμήσεις.Μετά και την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων με τις προτιμήσεις για τις σχολές των ΑΕΙ-ΤΕΙ, συμπληρώθηκε και το τελευταίο κομμάτι του «παζλ» που ρυθμίζει την κίνηση των βάσεων.