Το Υπουργείο Οικονομικών για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις αναλήψεις μετρητών και τις μεταφορές κεφαλαίων CAPITAL controls), παρουσιάζει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία αυτών, όπως ισχύουν σήμερα.

 Κάθε καταθέτης έχει τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα ATM και τα καταστήματα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Π.Ι.) έως του ποσού των 420 ευρώ εβδομαδιαίως, με μία ή περισσότερες αναλήψεις, από κάθε Π.Ι. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, επιτρέπεται και η ανάληψη μετρητών έως και 10% επί χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό με πίστωση λογαριασμού Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.• Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως του ποσού των 500 ευρώ μηνιαίως ανά πελάτη και ανά Ίδρυμα Πληρωμών ή Π.Ι.• Η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking) επιτρέπονται στο εσωτερικό χωρίς περιορισμούς.
• Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό επιτρέπεται η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Οι αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου κατά κανόνα επιτρέπονται, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (π.χ. αγορά ειδών ρουχισμού, διαδικτυακόΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.α.).
• Σε πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών έως και 2.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε συνάλλαγμα) ανά ταξιδιώτη και ταξίδι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν υπόκεινται στον ανωτέρω περιορισμό.
• Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών επιτρέπονται, εφόσον γίνονται με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα.
• Ποσά που έρχονται από το εξωτερικό με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρονται εκ νέου στο εξωτερικό, εν όλω ή εν μέρει.
• Συντάξεις και προνοιακά επιδόματα από ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς καταβάλλονται κανονικά και στο εξωτερικό.
• Επιτρέπεται ηΠΛΗΡΩΜΗ νοσηλίων και ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό μέσω Π.Ι. Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη και μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία.
• Σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή εξαιρετικοί κοινωνικοί λόγοι, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η πραγματοποίηση πληρωμών προς το εξωτερικό ή η ανάληψη μετρητών έως του ποσού των 2.000 ευρώ το μήνα, με μία ή περισσότερες αναλήψεις.
• Επιτρέπεται η πληρωμή διδάκτρων μέσω Π.Ι., καθώς και η μεταφορά ποσού έως και 5.000 ευρώ (ή του ισόποσου σε συνάλλαγμα) ανά τρίμηνο για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus). Το ανωτέρω όριο διαμορφώνεται στις 8.000 ευρώ στην περίπτωση που τα ποσά αυτά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή.
• Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, το άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση φοιτητών (νέων ή συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus) και οπλιτών, την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού και εργοσήμου, την πληρωμή δανείων και υποχρεώσεων του καταθέτη προς το Π.Ι., την καταβολή νέων συντάξεων και επιδομάτων, την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ελληνικό Δημόσιο, την πληρωμή εράνων και υπέρ φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες, την εξυπηρέτηση νεοιδρυθεισών επιχειρήσεων κ.α.
• Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η πρόωρη εξόφληση δανείων (μερική ή ολική) με μετρητά, με έμβασμα από το εξωτερικό, καθώς και με τη χορήγηση νέου δανείου με σκοπό την αναδιάρθρωση.
• Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η πρόωρη λήξη προθεσμιακών καταθέσεων, για την πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων, μισθοδοσίας, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Π.Ι., οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και προμηθευτών. Επίσης, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για λόγους διαβίωσης έως του ποσού των 1.800 ευρώ μηνιαίως, καθώς και για αγορά ακινήτου.
• Εξαιρούνται των περιορισμών χρηματικά ποσά από διεθνείς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα του εξωτερικού που προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ομοίως, εξαιρούνται και οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή για την ανάληψη έως του ποσού των 10.000 και 20.000 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα.
• Συναλλαγές που εμπίπτουν στους περιορισμούς των capital controls, μπορούν, κατ' εξαίρεση, να διενεργηθούν μετά από έγκριση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ή των Ειδικών Υποεπιτροπών που λειτουργούν στα Π.Ι., εφόσον επιβάλλονται από σημαντικούς λόγους και τεκμηριώνονται εγγράφως. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα των Π.Ι.
Υπενθυμίζουμε ότι για τις δραστηριότητες που δεν ρυθμίζονται ειδικώς, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων και συναλλαγών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών έχει συστήσει σε κάθε Π.Ι. Ειδικές Υποεπιτροπές έγκρισης συναλλαγών για την εξέταση αιτημάτων έως 150.000 ευρώ ημερησίως ανά πελάτη με εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο τα 70 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και 308 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Π.Ι.
Θεσπίζονται επίσης διαδικασίες άμεσης διεκπεραίωσης για συναλλαγές προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ απευθείας από το δίκτυο υποκαταστημάτων των Π.Ι. και διαδικασίες ταχείας έγκρισης για συναλλαγές από 5.001 έως και 10.000 ευρώ, ώστε να διευκολύνονται, μεταξύ άλλων, και οι νέοι επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη συναλλακτική δραστηριότητα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο έχουν εγκριθεί μέσω της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και των Υποεπιτροπών των Π.Ι. συναλλαγές, η συνολική αξία των οποίων άγγιξε το 73% της αξίας των αντίστοιχων συναλλαγών του περσινού Αυγούστου, ενώ για το μήνα Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι το αντίστοιχο ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 85%.
http://www.money-money.gr/

Πώς «φουσκώνει» ο ΕΝΦΙΑ με το τρικ της παλαιότητας ακινήτων....

Ένα «τρικ» που αυξάνει σε εξωπραγματικά επίπεδα το ύψος του ΕΝΦΙΑ χρησιμοποιεί το υπουργείο Οικονομικών...Για τον υπολογισμό του κύριου ΕΝΦΙΑ επί των κτισμάτων χρησιμοποιούνται οι παλιές αντικειμενικές αξίες του 2007, που ισχύουν για νεοανεγερθέντα κτίρια. Επιπλέον, ο φόρος δεν μειώνεται με βάση την παλαιότητα των ακινήτων αλλά αντιθέτως αυξάνεται, καθώς δεν χρησιμοποιούνται μειωτικοί συντελεστές παλαιότητας.Αντίθετα, για τον υπολογισμό του «συμπληρωματικού» ΕΝΦΙΑ, ο οποίος επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων κάθε φορολογούμενου, εφόσον η αξία αυτή υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, λαμβάνονται υπ' όψιν μειωτικοί συντελεστές παλαιότητας.

Πηγή

Ο Τσίπρας αλλάζει τον πλανήτη

γράφτηκε στον Τοίχο  -  3 Comments

 
Πραγματικά ζούμε τις τεράστιες αλλαγές που υφίσταται ο πλανήτης από την επικράτηση μιας παράλογης λογικής (τρέλας) που με την βοήθεια των ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγινε καθεστώς. Είναι γεγονός πως η σοβαροφάνεια αντικατέστησε την σοβαρότητα και σίγουρα η ελευθεριότητα την Ελευθερία.Τρανή απόδειξη το ταξίδι αναψυχής του Τσίπρα στις ΗΠΑ και η προβολή από τα μέσα της συνάντησης και "συζήτησης" με τον Κλίντον - Αγγελοπούλου. Φυσικά αντίλογος από πουθενά αλλά υπερπροβολή από όλους. Το μεγάλο κατόρθωμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως μετέτρεψε Ευρώπη και Αμερική σε μια μεγάλη ΚΟΒΑ του ΣΥΡΙΖΑ όπου με χορτασμένο στομάχι οι βολεμένοι σύντροφοι έκαναν αναλύσεις επί αναλύσεων και χορτασμένοι από αερολογία πήγαιναν να παραδοθούν στις αγκάλες του Μορφέα. Έκαναν και επαναστατικές πράξεις όπως στο πρώτο Φεστιβάλ του Ρήγα στη Ν. Σμύρνη να καλέσουν έναν σύλλογο gay. Το τι επιφύλασσε το μέλλον ούτε οι ίδιοι δεν το γνώριζαν αλλά και δεν τους απασχολούσε κιόλας διότι, όπως και σήμερα έτσι και τότε, βασίλευε ανάμεσα στις σοβαροφανείς αναλύσεις το "'ό,τι φάμε ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κώλος μας".Πραγματικά δεν αντέχουν σε κριτική οι προεκλογικές παράτες που αμόλησε ο Τσίπρας παρουσία του Κλίντον και το CNN μετέδιδε απ' ευθείας. "Δώσαμε μεγάλη μάχη και πήραμε μια δύσκολη απόφαση να παραμείνουμε στην ευρωζώνη. Θα εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας, αλλά είναι αναγκαίο και για την άλλη πλευρά να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της για να ελαφρύνει το δημόσιο χρέος",είπε. Κάθε λογικός (όσοι απέμειναν) άνθρωπος γνωρίζει  τους λόγους για τους οποίους ο Τσίπρας και το κόμμα του έφτασε εκεί που έφτασε και τοΑΝ
 διαπραγματεύτηκε, όπως επίσης το ότι η αποστολή του είναι να τηρήσει τις εντολές (υποχρεώσεις) απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις.Συνέχισε με στόμφο ο αερολόγος: "Η κρίσιμη καμπή, προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ν.Α Ευρώπη". Μα η ανάπτυξη έστω και στρεβλή εδώ ήταν από βιομηχανία μέχρι και βιοτεχνία. Από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την μεταποίηση. Τι κόλπο είναι αυτό το τα διαλύω όλα και μετά ζητάω νέα ανάπτυξη;!Η συνέχεια ακόμη πιο κωμική και πιο πολύ μπαλκονάτη : «Η συμφωνία που υπογράψαμε ήταν δύσκολη απόφαση και ο ελληνικός λαός αναγνώρισε τη μάχη που δώσαμε για να μείνουμε στην ΕΕ. Χρειάζεται να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε την κατεύθυνση της Ευρώπη γιατί η πολιτική της λιτότητας ήταν καταστροφική». Την συμφωνία την λένε μνημόνιο και την αναγνώρισαν οι βολεμένοι του λαού μαζί σας που δημοκρατικά δεν είναι η πλειοψηφία. Τι αγώνα θα κάνεις για την καταστροφική λιτότητα όταν την ίδια στιγμή που μετατρέπεις το μπαλκόνι σε στούντιο του CNN τα φορολογικά νέα μέτρα που ανακοινώνουν τα όργανα των εκτελεστών στην Ελλάδα, είναι λεπίδια;Ακριβώς την στιγμή που κοροϊδεύουν τον λαό με τις συντάξεις και το ασφαλιστικό μιλώντας για ανύπαρκτα ισοδύναμα ο μπαλκονάτος αγκαλιά με τον Κλίντον λέει άνευ αιδούς :«Τώρα πρέπει να φέρουμε στο τραπέζι το πρόγραμμα της ανάπτυξης. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα έχει την ικανότητα να καλύψει τις ανάγκες της χωρίς υφεσιακά μέτρα, ώστε να υπάρξουν επενδύσεις στην Ελλάδα».ΑΝ
και σε αυτή την πρόταση δεν μπορεί κάποιος να διακρίνει την σοβαροφάνεια από την σοβαρότητα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εντάξει η Γιάννα μπορεί να το κάνει αλλά εσύ από το Πέραμα έχεις το ίδιο συμφέρον με αυτούς που η ερμηνεία της "λογικής" αυτής τους κάνει ακόμη πιο πλούσιους με όχημα τον κάθε Τσίπρα;Ο πλανήτης, δια στόματος Τσίπρα, έμαθε πως το μεγαλύτερο δώρο της Ελλάδας στην ανθρωπότητα είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία που εφαρμόζει ο Τσίπρας είναι δημοκρατία;
Παράστασης το ανάγνωσμα συνέχεια :«Είναι επίσης ανάγκη, πρόσθεσε, να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και να γίνουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να έρθουν επενδύσεις. Ξέρω ότι θα έχουμε υποστήριξη παγκόσμια, με συμμαχίες όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, όπως την Αμερική, όπου θα θέλουν να βοηθήσουν την εθνική μας προσπάθεια».Ήταν φυσικό να τονίσει και τα θέλω των αφεντικών για πολιτική σταθερότητα, αλλά για ποιες επενδύσεις μιλάει άραγε; Για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας; Γιατί λογικός άνθρωπος να επενδύσει λεφτά για παραγωγή στην Ελλάδα δεν υπάρχει στον πλανήτη. Ούτε για ξέπλυμα δεν το κάνει. Όσο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι σίγουρες με τον φόβο και τις απειλές όλο και κάτι θα καταφέρει, αν θεωρείται μεταρρύθμιση το πλαστικό χρήμα.
Η παράσταση πραγματικά ήταν για γέλια όχι μόνο από μπαλκονάτα του Τσίπρα αλλά και από τους παλαμακιστές παρευρισκόμενους. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ο οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς και η Λούκα Κατσέλη, o διεθνής επενδυτής Τζωρτζ Σόρος αλλά και η Γιάννα Αγγελοπούλου ήταν εκεί και με την προτροπή του floor manager παλαμάκιζαν.  Όπως στον τροχό της τύχης. 
Θαμπωμένο ένα κομμάτι του παγκόσμιου λόμπι ένιωσε την ανάγκη να είναι κοντά στον ήρωα των αλλαγών της κοινωνίας. Ένα ήρωα που "κυβερνάει" μια χώρα της οποίας τα παιδιά αρχίζουν και κρυώνουν στα σχολεία και οι αυτοκτονίες καλά κρατούν.Έτσι ερχόμαστε στα ίδια, απλά η σοβαροφανής συζήτηση δεν γίνεται στον Λέντζο αλλά στα λαμπερά στούντιο του  CNN και το περιεχόμενο δεν είναι αν ο Τσε είχε ελιά στο δεξί αρχίδι, αλλά η ανάπτυξη στην Ελλάδα και πολιτική σταθερότητα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά που την καλύπτουν τα φώτα της γκλαμουριάς. Από τον Λέντζο αυτοί πήγαιναν για ύπνο ενώ άλλοι για μεροκάματο. Σήμερα μόλις σβήνουν τα φώτα, αυτοί πάνε για σαμπάνια και μετά για ύπνο ενώ κάποιοι άλλοι τη μια στιγμή κοιτάνε το σχοινί και την άλλη το μπαλκόνι. 

Ποιος κυβερνά αυτόν τον πλανήτη;

Για γέλια πραγματικά οι διαπιστώσεις γύρω από το σκάνδαλο VW.
Κινούνται στα γνωστά πλαίσια, "αδυναμίας", "ανικανότητας" κ.α. στο να ασκηθεί "αποτελεσματικός έλεγχος στα λόμπυ".Όπως φαίνεται η υπόθεση των λογισμικών εξαπάτησης ήταν γνωστή στην ΕΕ και ακομη πιο γνωστή στη Γερμανία.
Παρ'όλα αυτά χρειάστηκε η παρέμβαση των Αμερικανών για να βγει το σκάνδαλο στη φόρα.Κι αυτό όχι φυσικά γιατί οι Αμερικανοί είναι τιμιότεροι των Ευρωπαίων, αλλά γιατί απλά ο ανταγωνισμός δεν μπορούσε παρά να απαιτήσει την αποκάλυψη.
Το θέμα που προκύπτει βέβαια δεν είναι άλλο από το ποιος τελικά κυβερνά αυτό τον πλανήτη και ποιος τρώει τη σαβούρα της ρύπανσης που προκαλούν τα κέρδη των ομίλων.Το πρόβλημα εννοείται πως δεν είναι η "ανικανότητα" των εποπτικών αρχών, αλλά το ότι αυτές οι εποπτικές αρχές εποπτεύονται από τους ιδιοκτήτες της πραγματικής εξουσίας που βέβαια δεν είναι κάποια ακοτεινά λόμπυ, αλλά κάποιες ολοφάνερες και επώνυμες μεγάλες επιχειρήσεις με ισολογισμούς κρατών που εντελώς φυσικά γράφουν τους νόμους στα παλιά τους τα παπούτσια αφού αυτοί ως εξουσία είναι υπεράνω νόμων.

Έτσι χρέωσαν τη χώρα με 210 δισεκατομμύρια ευρώ!


ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΔΙΟΓΚΩΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΣΤΑΤ


Έτσι χρέωσαν τη χώρα με 210 δισεκατομμύρια ευρώ!Η έκθεση αναίρεσης της αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου - Βασιλοπούλου για την υπόθεση της αλλοίωσης του ελλείμματος το 2009 είναι καταπέλτης για τον Ανδρέα Γεωργίου τηςΕΛΣΤΑΤ αλλά και για όλους αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια αυξάνοντας το χρέος κατά 2010 δισ. ευρώ!Οι αποκαλύψεις από την έκθεση της δικαστικής λειτουργού είναι ανατριχιαστικές και αποδεικνύουν όλη τη... στημένη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να αποκρυβούν πλεονάσματα από δημμόσιους οργανισμούς και κατά συνέπεια η χώρα να αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές, να διογκωθεί ο δανεισμός από την Ε.Ε. και να υπαχθεί η χώρα στα μνημόνια με σκληρά φορολογικά μέτρα.Η αντιεισαγγελέας ζητά μάλιστα την παραπομπή τουΓεωργίου και των συνεργατών του σε δίκη με τις κατηγορίες της ψευδούς βεβαίωσης και της βλάβης του ελληνικού δημοσίου και επίσημαίνει παράλληλα την ανάγκη να διερευνηθούν:
- ΗΣΎΝΔΕΣΗ της αλλοίωσης του ελλείμματος με την υπαγωγή της χώρας στα μνημόνια, τα επιπλέον τοκοχρεωλύσια ύψους 210 δισεκατομμυρίων και οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων από το PSI.
- Το περίφημο swap της Goldman Sacks που δομήθηκε επί κυβέρνησης Σημίτη για να μπούμε στην ΟΝΕ.
Ένα εκ των συγκλονιστικότερων στοιχείων -όπως γράφει και η Κυριακάτικη Δημοκρατία- είναι ότι για να επιτευχθεί από τον κύριο Γεωργίου και την παρέα του η αλλοίωση των στοιχείων απεκρύβησαν τα πλεονάσματα 500 οργανισμών του δημοσίου!!!Τα στοιχεία που έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της από καταθέσεις μαρτύρων είναι συγκλονιστικά και αναμένεται να ταρακουνήσουν το πολιτικό σύστημα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να τα συγκαλύψει.Το newsbomb.grμε εκτενή ρεπορτάζ έχει αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή το βρώμικο παιχνίδι που παίχτηκε σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού.Ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πληρώσουν όσοι οδήγησαν την Ελλάδα στη μέγγενη των δανειστών.

newsbomb.gr/

BBC: Επίθεση Βαρουφάκη στα... "ζόμπι" της λιτότητας

Επίθεση στους θιασώτες της λιτότητας στην Ευρώπη έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκηςστο πάνελ που διοργάνωσε το BBC για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας:

«Υπάρχει μια...ρητορική για τη μείωση του ελλείμματος, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα έχει 18 φορές περισσότερη λιτότητα από αυτή της Βρετανίας», τόνισε στρέφοντας τα βέλη κατά στον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας Τζορτζ Όσμπορν
Στον αντίποδα ο πρώην υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έπλεξε το εγκώμιο του Τζέρεμι Κόρμπιν του νέου ηγέτη των Εργατικών ο οποίος προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος αναφέροντας πως «είναι το καλύτερο πράγμα που έχει βγει το τελευταίο διάστημα από τη Βρετανία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τον ταξικό πόλεμο που διεξάγει η βρετανική κυβέρνηση. Μειώνει το φόρο κληρονομιάς και ταυτόχρονα κόβει και τα επιδόματα. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ταξικός πόλεμος».
Αναφερόμενος στο εναλλακτικό σχέδιο για την «ποσοτική χαλάρωση για το λαό» που προτείνει ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος εξαπέλυσε τα βέλη του κατά της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών που «εκτυπώνουν» χρήμα, όχι υπέρ του απλού κόσμου αλλά υπέρ των τραπεζών και των επιχειρήσεων που το ρίχνουν στην κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια.
Σημείωσε πως οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν χειρίστηκαν σωστά την κατάσταση και η προσπάθειά τους να ξυπνήσουν την παγκόσμια οικονομία από την οικονομική κρίση στην οποία είχε περιπέσει, στέφθηκε με αποτυχία.«Είναι μύθος και φαντασία αυτό που πιστεύει η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας ότι τυπώνοντας βουνά από χρήματα και τροφοδοτώντας αφειδώς τις τράπεζες, θα καταφέρει να προκαλέσει μια παραγωγική επένδυση», υπογράμμισε εκφράζοντας την ίδια γνώμη και για την ΕΚΤ.
Η πρόταση του Κόρμπιν, επισήμανε ο Γ. Βαρουφάκη, να υπάρξει δηλαδή μια γενναία επένδυση, τόνωση, μέσω των δαπανών του κράτους, στα πλαίσια μιας νέο-κεΙνσιανης πολιτικής δημοσίων επενδύσεων, η μοναδική ορθή λύση.Σημείωσε επίσης πως με την παρουσία του ο Κόρμπιν μπορεί να αναγεννήσει το χώρο της Αριστεράς. «Το ίδιο έκανε η Θάτσερ το '80 κατ’ αναλογία. Κατάφερε να αναγεννήσει το χώρο της Δεξιάς. Θα είναι καταπληκτικό αν καταφέρει το ίδιο και ο Κόμπριν και να δείξει το δρόμο σε όλους εμάς που βρισκόμαστε εκτός των τειχών».

Πηγή: BBC, Telegraph

ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ !!! ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΕΙΡΑ Η DEUTSCHE BANK ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!! ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΑ STRESS TESTS ΣΤΙΣ ΗΠΑ Η DEUTSCHE BANK!!!


Μετά το πρώτο πρόστιμο των 2,5 Δις, σκάει τώρα το σκάνδαλο της Deutsche Bank με τους Ρώσους επιχειρηματίες και το ξέπλυμα χρήματος στη Μόσχα !!!Οι ....αφελείς Γερμανοί νόμισαν για άλλη μια φορά ότι θα κερδίσουν τον πόλεμο, που αυτή τη φορά είναι οικονομικός !!!Τώρα πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα.Τα πρόστιμα των γερμανικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ θα αγγίξουν συνολικά το γερμανικό ΑΕΠ και θα οδηγήσουν στην κατάρρευση το γερμανικό χρηματιστήριο και το τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης να ζητήσουμε την αποβολή της Γερμανίας από ΕΕ & Ευρώ, προκειμένου να μην κατρακυλήσει η ισοτιμία του εινιαίου νομίσματος απέναντι στο δολάριο.Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εποπτικές αρχές πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένα στελέχη της Deutsche Bank στη Μόσχα ενεπλάκησαν σε υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, η γερμανική τράπεζα ερευνάται για συναλλαγές ύψους 6 δισ. δολαρίων με Ρώσους επιχειρηματίες και σύντομα περιμένουμε να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα.Να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο, η διοίκηση της τράπεζας είχε αναγγείλει την έναρξη εσωτερικής έρευνας για τη υπόθεση, θέτοντας σε διαθεσιμότητα αρκετά τραπεζικά στελέχη, τα οποία εργάζονται στα ρωσικά υποκαταστήματα.Στην έρευνα των αμερικανικών αρχών επικουρεί και η γερμανική εποπτική αρχή Bafin.Την περασμένη άνοιξη οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα.Τον Μάρτιο έγινε γνωστό ότι η «αμερικανική» Deutsche Bank απέτυχε παταγωδώς να περάσει τα «τεστ αντοχής» (stress tests) της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι κινείται στο «κόκκινο» και ότι θα ήταν αδύνατον να αντέξει ενδεχόμενη νέα χρηματοπιστωτική κρίση.Η γερμανική τράπεζα δεν διαθέτει κανέναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτης κρίσης απεφάνθησαν τότε οι Αμερικανοί, ελέγχοντας ακόμη την Deutsche Bank για χειραγώγηση επιτοκίων, φορολογικές παραβάσεις και προβλήματα με υποθήκες!
Και κατέληξαν στο «πόρισμα» ότι η αμερικανική θυγατρική της Deutsche Bank, θα χρειαστεί τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια για την εξυγίανσή της.
Τον Απρίλιο, η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για το σκάνδαλο χειραγώγησης του επιτοκίου διατραπεζικών χορηγήσεων Libor.Η σειρά σκανδάλων στην οποία έχει εμπλακεί η τράπεζα, όπως και τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα της, οδήγησαν στην παραίτηση, τον Ιούνιο, των δύο συνδιευθυνόντων συμβούλων της Deutsche Bank.

diulistirio.blogspot.gr

Ολα τα μέτρα που πρέπει να περάσει η νέα κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 2015

Η πολυτέλεια του χρόνου δεν υπάρχει για τη νέα κυβέρνηση...
Με δεδομένο ότι η νέα συμφωνία με τους δανειστές έχει εμπροσθοβαρή χαρακτήρα, τα περισσότερα από τα μέτρα που πρέπει να ψηφίσει και εν συνεχεία να εφαρμόσει η κυβέρνηση, βρίσκονται μπροστά της το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το Reuters καταγράφει μέτρο προς μέτρο, όλες τις κινήσεις που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 2015, έτσι ώστε να τηρήσει τη συμφωνία του περασμένου Ιουλίου και φυσικά να λάβει τα απαραίτητα χρήματα. Όπως αναφέρει και η πλευρά των δανειστών, μόνοΑΝπροωθηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μπορέσει να ξεκινήσει η συζήτηση για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας.


Οι βασικές μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος του 2015 είναι οι εξής:


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ


- Η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2015, να προετοιμάσει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016 και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για τα έτη 2016-19.


- Σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης του εισοδήματος για τους αγρότες – τώρα στο 13% - με τα ποσοστά να καθορίζονται στο 20% το 2016 και 26% το 2017.


- Κατάργηση της επιδότησης του φόρου στο πετρέλαιο ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ισόποσες δόσεις, τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016


- Επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις τηλεοπτικές άδειες με διεθνή διαγωνισμό και τα τέλη για ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.


ΤΡΑΠΕΖΕΣ


- Πρέπει να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της χώρας. Εκτιμάται ότι οι μεγάλες τράπεζες της χώρας - Εθνική Τράπεζα,ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΏΣ, Alpha Bank και Eurobank θα απαιτήσουν έως και 25 δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στα γνωστά «τεστ αντοχής» για να καθοριστεί επακριβώς το κεφαλαιακό έλλειμμα. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι άμεσες για να προλάβουν τη νέα ρήτρα διάσωσης που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου και η οποία βάζει στο... κάδρο και τους καταθέτες μέσω bail in.


ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ


- Η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 για το συνταξιοδοτικό σύστημα και αυτές να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, προκειμένου να εξοικονομηθούν περίπου 1,25% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2016.


- Η κυβέρνηση πρέπει να παγιώσει τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία και τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης αλληλεγγύης στις χαμηλές συντάξεις (ΕΚΑΣ) μέχρι τον Δεκέμβριο το 2019.


- Αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη μετά τα 67. Η Αθήνα συμφώνησε τον Αύγουστο να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης για τους νέους συνταξιούχους στα 67 έτη και να μειωθούν οι πρόωρες συντάξεις.


- Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο μια διαδικασία διαβούλευσης με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των επιχειρήσεων να κάνουν τις ομαδικές απολύσεις, και τη ρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.


- Έως το Δεκέμβριο του 2015, η Ελληνική αρχές πρέπει να υιοθετήσουν ένα συνολικό σχέδιο για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- Μέχρι το τέλος του έτους, η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετεί ή να ξεκινήσει τη διαδικασία για να εγκρίνει δεκάδες, εν αναμονή, συστάσεις του ΟΟΣΑ για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, όπως των συμβολαιογράφων.


- Μέχρι τον Οκτώβριο η Αθήνα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ, εκτός αν ένα εναλλακτικό σχήμα μπορεί να φέρει ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό.

took

Παίρνει φωτιά η Μεσόγειος! Ραγδαίες εξελίξεις…


"ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟ ΕΝΙΣΧΥΕΙ Η ΚΙΝΑ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ"
ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
Η ΚΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΣΤΗ ΤΑΡΤΟΥΣ!!!
Την Τρίτη το πρωί ένα πολεμκό πλοίο της Κίνας διέσχισε την διώρυγα του Σουέζ για να μπει στη Μεσόγειο με ανεπιβεβαίωτο προορισμό.Ανώτερος στρατιωτικός του...συριακού στρατού που είναι στην Λαττάκεια αναφέρει ότι στρατιωτικοί κινέζοι και αεροπλάνα της ασιατικής υπερδύναμης θ΄αφιχθούν τις επόμενες εβδομάδες  (6 εβδομάδες) στην Tartous χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.Φαίνεται ότι η Ρωσία δεν θα πολεμήσει μόνη της την ISIS: το σχέδιο πιθανότατα να είναι ανάλογο με την ιδέα των ΗΠΑ μιας συμμαχίας αεροπορικών δυνάμεων, αλλά και πολύ περισσότερη εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή στο έδαφος. Ο συριακός στρατός φέρεται να έχει αρχίσει να συντίβει τους μαχητές του  Ισλαμικού Κράτους που είχαν κατακτήσει την  πόλη της Παλμύρας. Δυτικοί εμπειρογνώμονες και δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι τα συριακά στρατεύματα λαμβάνουν σημαντική στρατιωτική βοήθεια από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν εγκαταστήσει βάση στη Λαττάκεια.

Η πρώτη Αριστερή κατοχική κυβέρνηση

γράφτηκε στον Τοίχο  -  1 Comments

"Χρηματισμός" αντί 3 δις για να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό - Απειλές Τσίπρα σε υπουργούς για να υλοποιούν τα μνημόνια 
Μαρία Τσολακίδη
Για το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο θα ψάχνονται σε λίγο καιρό οι πολίτες μετά τα επικοινωνιακά σλάλομ για συζητήσεις και σχέδια που γίνονται αυτό το διάστημα περί των μνημονιακών μέτρων, όταν τα νέα από το Euro Working Group έφτασαν γρηγορότερα από τα όσα είπε ο κ.Τσίπρας στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο.
Βουλευτές μαριονέτες 
Η νέα κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι έχει μεταβάλλει το κοινοβούλιο σε υπηρεσία υπαλλήλων που ψηφίζουν ΝΑΙ από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που έχει συντάξει η υπηρεσιακή (με τον κυβερνήτη  Verwey) και όχι η εκλεγμένη από τον λαό,  θα έρθει προς ψήφιση στην Βουλή ακριβώς την ίδια ημέρα που το Γιουρογκρούπ θα συνεδριάσει για να κλειδώσει όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα του Μνημονίου. Τα νέα ήρθαν από τον κ. Ντάισελμπλουμ στο πρόσφατο Euro Working Group ο οποίος απείλησε με πολιτισμένο τρόπο ότι για να ξεκλειδώσουν τα 3 δις δόσεις από το νέο δάνειο, πρέπει πρώτα να είναι σίγουροι οι δανειστές ότι τα προαπαιτούμενα θα ολοκληρωθούν.Οι Έλληνες βουλευτές μετατρέπονται από το νέο σύστημα διακυβέρνησης απλά σε μαριονέτες αφού στις 5 Οκτωβρίου που ο σημαντικότατος προϋπολογισμός του 2016 θα έρθει προς ψήφιση στην Βουλή θα έχει πάει και στο Γιούρογκρουπ προς έγκριση για τα μάτια του κόσμου. Μόνο για τα μάτια του κόσμου διότι οι δανειστές γνωρίζουν απόλυτα τι περιέχει ο προϋπολογισμός που έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δανειστών από τον κ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη.ΑΝ
 και το φυσιολογικό θα ήταν την κυβέρνηση να την εκπροσωπούσε ένας εκλεγμένος πολιτικά διαπραγματευτής αντιθέτως ο προσωπικός σύμβουλος του κ. Τσίπρα, κ. Κουτεντάκης ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους Έλληνες.
Ήταν αυτός που σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ ενημέρωσε τους εταίρους για το τι περιέχει ο προϋπολογισμός ή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους,  πήρε την άτυπη έγκριση των δανειστών για αυτό που θα ψηφίσουν οι Βουλευτές με το μαχαίρι στο λαιμό. Μάλιστα ο κ. Κουτεντάκης ως προσωπικός σύμβουλος του κ. Τσίπρα βρισκόταν σε πρότερη συνεδρίαση του Euro Working Group και με την υπηρεσιακή κυβέρνηση Θάνου. Πέρα, λοιπόν, από τους υπαλλήλους των Θεσμών και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Verwey, υπάλληλοι πρωθυπουργών κάνουν το παιχνίδι μετατρέποντας τους Έλληνες υπουργούς σε αχυρανθρώπους.
Τελικά ο κ. Κουτεντάκης είχε πει μια μεγάλη αλήθεια ως πρώην αριστερός στις 15 Ιουνίου του 2015 σε συνέντευξή του στο προπαγανδιστικό ραδιόφωνο του Σύριζα, "στο Κόκκινο" πως: "ΑΝη κυβέρνηση προτιμά να φορολογήσει τους πλούσιους, δε μπορεί να έρχονται οι θεσμοί και να λένε, όχι θα κόψετε συντάξεις. Εκτός αν αναλάβουν οι ίδιοι τη διακυβέρνηση της χώρας". Μετά το τσεκούρι των συντάξεων ως όρο στα προαπαιτούμενα δικαιώνεται η φράση του συμβούλου του κ. Τσίπρα ότι την διακυβέρνηση τελικά την έχουν οι Θεσμοί μέσω της κυβέρνησης Verwey και όχι η ψηφισμένη κυβέρνηση. Πώς άλλωστε μπορεί να δικαιολογηθεί ότι ο κ. Τσίπρας κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής συνάντησε τον πρόεδρο της Κομισιόν παρουσία του ιδίου του κ. Verwey.  Δεν κρατάνε ούτε καν τους τύπους πλέον δείχνοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κυβερνήσεις. Η μία που αποσπά την προσοχή του λαού ως "φιλολαϊκή" και μία που κάνει την δουλειά των δανειστών.
Τι έρχεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου
Μαζί με τον προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί από την κυβέρνηση Versey με την κάλυψη της υπηρεσιακής  Θάνου, τα προαπαιτούμενα που θα θέσουν οι δανειστές ως όρο αδιαπραγμάτευτο στο Γιούρογκρουπ της 5ης Οκτωβρίου είναι το κούρεμα των συντάξεων, αλλαγές στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων (λιγότερες δόσεις και μεγαλύτερο επιτόκιο), κατάργηση έκπτωσης 30% στον ΦΠΑ στα νησιά  και έναρξη του καθεστώτος κατασχέσεων των οφειλετών του δημοσίου. Αυτά είναι που αφορούν άμεσα τους πολίτες. 
Υπάρχουν όμως και δύο προαπαιτούμενα που αφορούν την Ελλάδα ως κράτος το οποίο θα είναι απόλυτα διαχειρίσιμο από δανειστές. Το πρώτο έχει γενικό τίτλο "Μεταρρυθμίσεις στην Δημόσια Διοίκηση". Σε αυτό το κομμάτι οι δανειστές κάνουν την τελευταίο και οριστικό διαχωρισμό μεταξύ της πολιτικής διακυβέρνησης με το Κράτος. Οι κυβερνήσεις θα αλλάζουν αλλά το Κράτος θα λειτουργεί με δικούς του κανόνες και νόμους. 
Το δεύτερο είναι οι συγχώνευση τουΣΔΟΕ με την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Με αυτή την οριστική αλλαγή το Δημόσιο Ταμείο του Κράτους δεν θα ανήκει στην χώρα Ελλάδα αλλά στους δανειστές οι οποίοι θα το διοικούν ανάλογα τα θέλω των δανειστών και όχι τις ανάγκες των πολιτών. Το Εξόδων μένει στο Κράτος, το Εσόδων πηγαίνει στις Βρυξέλλες.
Υποχρέωση της κυβέρνησης η τήρηση του Μνημονίου
Για όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο ποιος θα κυβερνά αυτή την χώρα, ο κ. Τσίπρας έδειξε το αυστηρό του πρόσωπο στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο ξεκαθαρίζοντας ότι οι Έλληνες υπουργοί μπήκαν στην θέση κυριαρχίας όχι για αυτά που θεωρούν κοινωνικά δίκαια αλλά για να τηρήσουν την μνημονιακές δεσμεύσεις μέχρι τελείας. Ίσως να περιμέναμε από ένας άκρως συντηρητικό και δεξιότατο πρωθυπουργό να εκστομίζει απειλές αλλά οι απειλές σε εκλεγμένους από τον λαό υπουργούς βγήκαν από το στόμα του αριστερού κ. Τσίπρα: "Δεν είστε μόνιμοι και κανείς δεν είναι μόνιμος. Κι εσείς καλείστε να ανταποκριθείτε στην ευθύνη. Οποιαδήποτε άλλη στάση δεν θα γίνεται αποδεκτή''.
Οι απειλές του κ. Τσίπρα προς τους "υπηρέτες του λαού" δεν είχαν ως αιτιολογία την κοινωνική κρίση που πλήττει του Έλληνες αλλά τις διαταγές των δανειστών. Τόνισε ο κ. Τσίπρας:"Εχουμε την υποχρέωση της γρήγορης υλοποίησης των συμφωνηθέντων για να ξεκινήσει η κρίσιμη συζήτηση για το χρέος όπως προβλέπεται στη συμφωνία και ταυτόχρονα να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών". 
Ο κ. Τσίπρας πραγματικά βιάζεται όχι για να βάλει την Ελλάδα σε πορεία απεξάρτησης από τα Μνημόνια αλλά για να μπει η συζήτηση αναπροσαρμογής του χρέους που θέλει το ΔΝΤ και η Γερμανία. Να τραβήξουν δηλαδή το επιβαλλόμενο χρέος των Ελλήνων κάποιες δεκαετίες ακόμα ρίχνοντας τις δόσεις αποπληρωμής με επιτόκιο ανάλογο των αναγκών των δανειστών. Βιάζεται επίσης να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες. Όχι από μόνες τους βέβαια, αλλά από τα 25 δις ευρώ που συμφώνησε με τους δανειστές προεκλογικά να χρεωθούν οι πολίτες μετά από τα εντελώς τυχαίαCAPITAL
 controls. Επειδή όμως ο κ. Τσίπρας είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός της Ελλάδας και όχι το alter ego του κ. Maarten Verwey  ζήτησε από τους υπουργούς να γίνει άμεσα σχέδιο ισοδύναμων μέτρων που θα φέρουν χρήματα ανάλογα που θα έφερνε η πώληση της "μικρήςΔΕΗ
". Εδώ μπαίνει το ερώτημα πώς το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση ότι "καταστροφολόγοι μιλούν για νέους φόρους διότι κανέναν νέο φόρο δεν θα επιβάλλει η κυβέρνηση", όταν για να μείνει η "μικρή ΔΕΗ" στο δημόσιο πρέπει να βρεθούν τα ανάλογα χρήματα που χάνονται από την πώλησή της. ΕκτόςΑΝ ο κ. Τσίπρας γνωρίζει από τον Ιανουαρίου του 2015 ότι η ΔΕΗ είναι μια τελειωμένη υπόθεση και μαζί με αυτή η Ελλάδα χάνει και όλη την πρώην δημόσια περιουσία (ποτάμια, δάση, παραποτάμιες εκτάσεις, λιγνίτες κοκ) που την τελευταία δεκαετία έγινε περιουσία της ΔΕΗ με τις κυβερνήσειςΠΑΣΟΚ και ΝΔ. 

Νέο φορολογικό: Πως θα φορολογούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι, τι θα γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το στίγμα των ανατροπών που έρχονται στη φορολογία εισοδήματος έδωσαν Τσακαλώτος- Χουλιαράκης, αλλά όπως φαίνεται πέρα από τις σκέψεις και τα σενάρια, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει ακόμα καταλήξει στο εύρος των αλλαγών, πόσο μάλλον εάν μπορεί να εφαρμόσει μια ενιαία κλίμακα, σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι.Στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται "εξίσωση των συντελεστών για κάθε πηγή εισοδήματος και έντονη προοδευτικότητα ώστε να μεταφερθεί το βάρος από τα χαμηλότερα εισοδήματα προς τα υψηλότερα" και αυτή ακριβώς ήταν η επισήμανση που έκανε και ο Γ. Χουλιαράκης και ο Ε. Τσακαλώτος. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Εξίσωση των φορολογικών συντελεστών για κάθε πηγή εισοδήματος, δηλαδή για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, ενοίκια, που σήμερα φορολογούνται με 4 διαφορετικές κλίμακες, προκαλώντας απώλειες εσόδων, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο. Με αυτά τα δεδομένα, υπό εξέταση είναι η εφαρμογή ενιαίας κλίμακας, στην οποία δύσκολα θα υπαχθούν, όμως, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού οι δανειστές έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις.Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε ολοταχώς για αυξήσεις συντελεστών στα υψηλότερα εισοδήματα, πιθανώς από 30.000 ευρώ και άνω, με "εργαλείο" την ενσωμάτωση της έκτακτης εισφοράς στη νέα κλίμακα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα σενάρια για το αφορολόγητο, που σήμερα είναι 9.550 ευρώ για την κλίμακα εισοδήματος και 12.000 ευρώ για την έκτακτη εισφορά. Εάν το νέο αφορολόγητο μείνει στις 12.000 ευρώ, εξετάζεται όσοι το υπερβαίνουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ αλλά με πολύ μικρό συντελεστή, έτσι ώστε τελικά να μην έχουν επιβάρυνση.Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο πρώτος συντελεστής είναι 22%, αλλά με μείωση φόρου 2.100 ευρώ που απομειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 21.000 ευρώ και τελικά "σβήνει" στις 42.000 ευρώ.
Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή πολύ χαμηλών συντελεστών, οδηγεί σε μια κλίμακα με πολλά κλιμάκια, πιθανώς σε 8 ή σε 10, κάτι που δεν συνάδει με την άποψη των δανειστών περί απλοποίησης, ενώ όπως αναφέρουν έμπειροι φοροτεχνικοί, για να βγει ο… λογαριασμός θα πρέπει ο ανώτατος συντελεστής να μπει κάπου στο 50%, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την φοροαποφυγή και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

πηγή: aftodioikisi.gr


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2015/09/neo-forologiko-pos-tha-forologountai-misthotoi-kai-sintaxiouxoi-ti-tha-ginei-me-tous-eleftherous-epangelmaties.html#ixzz3mml4nZNk

Ο επερχόμενος πόλεμος των Εθνών... ...

Η Ευρωζώνη βαδίζει προς την οριστική της διάλυση – λόγω του μερκαντιλισμού της Γερμανίας, της φιλογερμανικής πολιτικής της ΕΚΤ, των ασυμμετριών μεταξύ των κρατών, καθώς επίσης της μη επίτευξης ενός άριστου νομισματικού χώρου
«Ουσιαστικά διεξάγεται ένας άγριος, σιωπηλός οικονομικός πόλεμος μεταξύ των Εθνών της Ευρωζώνης – παραστατικά μέσα σε ένα δωμάτιο, κλεισμένο ερμητικά, από το οποίο είναι σχεδόν αδύνατον να διαφύγει κανείς σώος»....
Ανάλυση
Η πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας δεν αποτελεί ένα ανώδυνο γεγονός, όπως θέλησε να το παρουσιάσει η κυβέρνηση της – με στόχο να καθησυχάσει τόσο τους Πολίτες της χώρας, όσο και τις αγορές.
Αντίθετα, αναδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων της Ευρωζώνης, η οποία ουσιαστικά δεν υποφέρει από μία απλή κρίση ιδιωτικού ή/και δημόσιου χρέους, αλλά από μία βαθιά κρίση ισοζυγίων εξωτερικών συναλλαγών και ανταγωνιστικότητας – η οποία είναι αδύνατον να καταπολεμηθεί, εάν δεν αλλάξουν ριζικά οι συνθήκες που επικρατούν, ενώ έχει προκληθεί κυρίως από την επεκτατική πολιτική που ακολουθεί η Γερμανία μετά το 2000 (μερκαντιλισμός).
Ειδικότερα, τα κράτη που εμφανίζουν αυξανόμενα ελλείμματα στα ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών τους, είναι υποχρεωμένα να αντιδρούν υποτιμώντας τα νομίσματα τους – ή αναγκάζονται να το κάνουν, λόγω των πιέσεων που τους ασκούν οι κεφαλαιαγορές.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα

Ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης η σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος. Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης θα γίνει στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης.
Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Δραγασάκης παραμένει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας κρατούν αντίστοιχα οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Σταθάκης, ο Νίκος Φίλης αναλαμβάνει τουΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ (ο Αριστείδης Μπαλτάς αναλαμβάνει το υπουργείο Πολιτισμού) και στο υπουργείο Εσωτερικών μετακινείται ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Στα οικονομικά υπουργεία υφυπουργός αρμόδιος για θέματαΕΣΠΑ αναλαμβάνει ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ τον Ευκλείδη Τσακαλώτο θα πλαισιώνουν ως αναπληρωτές υπουργοί οι Τρύφων Αλεξιάδης και Γιώργος Χουλιαράκης.
Το υπουργείο Αμυνας κρατά ο Πάνος Καμμένος με αναπληρωτή υπουργό τον Δημήτρη Βίτσα. Στο υπουργείο Εξωτερικών παραμένει ο Νίκος Κοτζιάς. Αναπληρωτής υπουργός για θέματα διαφθοράς αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Στο υπουργείο Εργασίας επικεφαλής θα είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος, στο υπουργείο Υγείας ο Ανδρέας Ξανθός, στο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Πάνος Σκουρλέτης και στο Υποδομών ο Χρήστος Σπίρτζης, ενώ το Ναυτιλίας αναλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας και το Αγροτικής Ανάπτυξης ο Βαγγέλης Αποστόλου.
Ο κύκλος των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού παραμένει ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία του Νίκου Παππά, Αλέκου Φλαμπουράρη, Τέρενς Κουίκ και την Όλγα Γεροβασίλη ως κυβερνητική εκπρόσωπο.
Αναλυτικά το νέο κυβερνητικό σχήμα:

Πρωθυπουργός:ΑΛΈΞΗΣ ΤΣΊΠΡΑΣ


Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Γιάννης Δραγασάκης


ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝκαι Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 • Υπουργός: Πάνος Κουρουμπλής
 • Υφυπουργός: Γιάννης Μπαλάφας
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Χριστόφορος Βερναρδάκης
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη: Νίκος Τόσκας
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
 • Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Μακεδονίας Θράκης: Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 • Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
 • Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για θέματα Τουρισμού: Έλενα Κουντουρά
 • Υφυπουργός αρμόδιος για θέματαΕΣΠΑ: Αλέξης Χαρίτσης
 • Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζάγκρη
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 • Υπουργός: Πάνος Καμμένος
 • Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Βίτσας
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Υπουργός Παιδείας: Νίκος Φίλης
 • Αναπληρώτρια Υπουργός: Αναγνωστοπούλου Σία
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
 • Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης
Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για Θέματα Ευρωπαϊκών υποθέσεων: Νίκος Ξυδάκης
 • Υφυπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Μάρδας
 • Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης Αμανατίδης
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος
 • Αναναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θεανώ Φωτίου
 • Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια για την Καταπολέμηση της ανεργίας: Ράνια Αντωνοπούλου
 • Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υπουργείο Υγείας 
 • Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
 • Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Υπουργός: Μπαλτάς Αριστείδης
 • Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής
Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
 • Αναπληρωτής υπουργός: Τρύφων Αλεξιάδης
 • Αναπληρωτής υπουργός: Γιώργος Χουλιαράκης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 • Υπουργός: Πάνος Σκουρλέτης
 • Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος: Γιάννης Τσιρώνης
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
 • Υφυπουργός: Δημήτρης Καμένος
Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής
 • Υπουργός: Θοδωρής Δρίτσας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Υπουργός: Βαγγέλης Αποστόλου
 • Αναπληρωτής: Μάρκος Μπόλαρης
Υπουργός Επικρατείας: Νίκος Παππάς

Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: Αλέκος Φλαμπουράρης


Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ


Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Όλγα Γεροβασίλη


Δεν έγιναν ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα προταθεί για τη θέση του προέδρου της Βουλής. Εντούτοις όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Νίκος Βούτσης.
Newsroom ΔΟΛ