.Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Εκδόθηκε Aναλυτικός Oδηγός

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ


Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Εκδόθηκε Aναλυτικός Oδηγός


Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Εκδόθηκε Aναλυτικός Oδηγός

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
Το Κ.Ε.Α. είναι στην ουσία μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη, επομένως αντανακλά μια πιο ενεργή προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας από τη μεριά του Κράτους, αλλά και των πολιτών.
Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:
–    Εισοδηματική ενίσχυση: Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.
–    Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος.
–    ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παροχές αυτές δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του ωφελούμενου νοικοκυριού.
Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά,
–      Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
–      Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
–      Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
–      Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
–      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
–      Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
–      Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους.
Υπηρεσίες ενεργοποίησης:
Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).