ΕΤΕΑ: Επικουρικές στο δρόμο του ... ψαλιδοχέρη και με την υπογραφή της διοίκησης του ταμείου.


Δυστυχώς δεν υπερβάλλαμε όταν μόλις πριν από δύο εβδομάδες από αυτή τη στήλη είχαμε προειδοποιήσει για τις νέες περικοπές που σχεδιάζονται στις επικουρικές συντάξεις μέσα στο 2015. Τώρα ήρθε και η επιβεβαίωση!!!Η εισηγητική έκθεση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του ΕΤΕΑ προς το διοικητικό συμβούλιο του μεγαλύτερου επικουρικού ταμείου της χώρας, επι του προυπολογισμού του ταμείου για το 2015, προβλέπει έσοδα 376 εκ ευρώ από μειώσεις συντάξεων. Μάλιστα, στην σελίδα 5 της εισηγητικής έκθεσης (11-4-2014) και στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων, επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ποσό "αφορά μειώσεις συντάξεων στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4052/2012". Στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι θα υπάρξουν επιπλέον έκτακτα έσοδα ύψους 870 εκ ευρώ, από τις κρατήσεις που ήδη γίνονται στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων. Το έσοδο των 870 εκ ευρώ όπως αναφέρεται στην έκθεση "αφορά στα ποσά που προέρχονται από τις μειώσεις των συντάξεων όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των Ν.4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012. Τα συνολικά έσοδα του ΕΤΕΑ για το 2015 σύμφωνα με την πρόβλεψη του προυπολογισμού, εκτιμώνται σε 4.836.284.500 ευρώ".Στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμούν ότι για να υπάρξουν πρόσθετα έσοδα της τάξης των 376 εκ ευρώ θα πρέπει να αντιστοιχούν σε νέες μειώσεις περίπου 7% έως 8% στις επικουρικές συντάξεις μέσα στο 2015.Την αναφορά του συγκεκριμένου ποσού των 376 εκ ευρώ στην εισηγητική έκθεση προς το διοικητικό συμβούλιο του ταμείου, επιβεβαίωσε στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ο διοικητής του ΕΤΕΑ. Όμως, ο κ. Αναστάσιος Παπανικολάου, επεσήμανε ότι εάν υπάρξουν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, αυτές, ενδεχομένως, να είναι πολύ μικρότερες. Όπως μας εξήγησε, στα έσοδα του ταμείου της συγκεκριμένης έκθεσης δεν έχουν υπολογιστεί οι πόροι που θα εισρεύσουν από την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών μέσα στην επόμενη χρονιά, καθώς και πρόσθετοι πόροι ύψους περίπου 200 εκ ευρώ από την ανακατανομή των περιουσιακών στοιχείων του ΚΑΠ-ΔΕΗ και επιπλέον 50 εκ ευρώ από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων που πρέπει να αποδωθούν στο ΕΤΕΑ.Το ΕΤΕΑ σύμφωνα με τα στοιχεία ΗΛΙΟΣ του υπουργείου εργασίας πληρώνει κάθε μήνα συντάξεις σε 1.050.000 συνταξιούχους. Το συγκεκριμένο ταμείο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία υπάγεται στην "ρήτρα μηδενικού ελλείμματος". Δηλαδή, δεν πρέπει να παρουσιάσει ούτε 1 ευρώ έλλειμμα στην ετήσια χρήση του και οι παροχές του να είναι ανάλογες των εσόδων που έχει κάθε χρόνο. Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο ετέθη σε εφαρμογή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και το ταμείο προχώρησε σε οριζόντιες μειώσεις όλων των παροχών του κατά 5,2%.Μέχρι σήμερα κανείς από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου εργασίας δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις μέσα στο 2015. Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών για όλα τα επικουρικά ταμεία, καθως και για τα ταμεία πρόνοιας. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα αυτών των αναλογιστικών μελετών, αλλά τις οριστικές αποφάσεις για το ύψος των επικουρικών συντάξεων θα τις λάβει  η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εργασίας.Σε κάθε περίπτωση μας επεσήμανε έμπειρο στέλεχος του υπουργείου εργασίας το πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων σήμερα, είναι πρωτίστως ταμειακό και δευτερευόντως αναλογιστικό. Με την έννοια ότι οι αναλογιστικές μελέτες δείνουν σοβαρά στοιχεία για την βιωσιμότητα του συστύματος σε βάθος 2 ή 3 δεκαετιών, αλλά το μείζον θέμα είναι η ταμειακή επάρκεια των ταμείων σε μηνιαία βάση.
του Στέλιου Παπαπέτρου