Με 194 "Ναι" υπερψηφίστηκε το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Στιγμιότυπο από συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής - Φωτογραφία αρχείου


Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 194 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΝΔ και την Ένωση Κεντρώων, ενώ την τροπολογία καταψήφισαν 33 βουλευτές από το ΚΙΝΑΛ και την Χρυσή Αυγή. Παρών ψήφισαν 4 βουλευτές του ΚΚΕ.
Με ευρύτατη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νέο πλαίσιο ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων και προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 194 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΝΔ και την Ένωση Κεντρώων, ενώ την τροπολογία καταψήφισαν 33 βουλευτές από το ΚΙΝΑΛ και την Χρυσή Αυγή. Παρών ψήφισαν 4 βουλευτές του ΚΚΕ.


Κυριακή 31 Μαρτίου υποδεχόμαστε τη θερινή ώρα και γυρνάμε τα ρολόγια μας ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

(από 3 θα δείξουν 4). Η ώρα αλλάζει σε θερινή πάντα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η αλλαγή στη χειμερινή γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όπου βάζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω.
Η πρώτη αναφορά που υπάρχει για χρησιμοποίηση της θερινής ώρας ήταν από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο σε ένα γράμμα του που δημοσιεύθηκε σε μία γαλλική εφημερίδα. Σε αυτό το γράμμα δεν υπάρχει αναφορά για αλλαγή της ώρας αλλά πρόταση να ξυπνούν οι άνθρωποι μία ώρα νωρίτερα, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια.
Η πρώτη φορά που προτάθηκε το ζήτημα σοβαρά ήταν από τον William Willett στο άρθρο του «Waste of Daylight» που δημοσιοποιήθηκε το 1907 αλλά τελικά δεν κατάφερε να πείσει την Βρετανική κυβέρνηση. Αν και πραγματοποιήθηκε τελικά η ιδέα του, τελικά δεν κατάφερε να την δει να πραγματοποιείται, γιατί πέθανε το 1915.
Η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η ιδέα ήταν από την γερμανική κυβέρνηση κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου από 30 Απριλίου ως 1η Οκτωβρίου του 1916. Λίγο μετά το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησε εφαρμόζοντας τη θερινή ώρα από 21 Μαΐου ως 1η Οκτωβρίου 1916. Αργότερα, στις 19 Μαρτίου του 1918, το Αμερικανικό Κογκρέσο καθιέρωσε την τυπική χρήση των χρονικών ζωνών και επισημοποίησε την αλλαγή της θερινής ώρας για όλον τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το μέτρο αυτό όμως καταργήθηκε αμέσως, λόγω της δυσαρέσκειας του κόσμου.
Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε αυτό επειδή από τις 15 Ιουλίου (παλιό ημερολόγιο)/28 Ιουλίου (νέο ημερολόγιο) στις 04:00 ώρα, του 1916, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά στην εισδοχή της ώρας ζώνης. Έτσι η διαφορά σε σχέση με το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στη Κέρκυρα. Τούτο είχε ως συνέπεια να εγκαταλειφθεί.
Στα επόμενα χρόνια είχε υιοθετηθεί η μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας πολλών δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα, στη χειμερινή περίοδο.
Στη δεκαετία όμως του 1970, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973 αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης τότε και της Ελλάδας με έναρξη το 1975.
(Πηγή: ipaideia)

Οδηγός Κτηματολογίου: Τι κάνουμε όταν δεν έχουμε συμβόλαιο, αποδοχή κληρονομιάς, διαθήκη κλπ

Ενα από τα βασικά στοιχεία της δήλωσης ακινήτου στο Κτηματολόγιο είναι η κατάθεση νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας, δηλαδή συμβόλαιο. Πολλοί όμως είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, κυρίως στα χωριά, που δεν έχουν συμβόλαια για να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους στο κτηματολόγιο και φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους. Ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων νέμονται και κατέχουν τα ακίνητά τους στα λόγια. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και κυρίως σε ορεινά χωριά, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές, που λόγω των πολέμων, του εμφυλίου, της μετανάστευσης και του εθιμικού δικαίου που ίσχυε, οι κάτοικοι μεταβίβαζαν τις ιδιοκτησίες τους, μέσω προφορικών συμφωνιών και μέσω προφορικής διανομής των κληρονομούμενων ιδιοκτησιών, χωρίς τη σύνταξη συμβολαίου. Ετσι πολλοί ιδιοκτήτες προβληματίζονται πώς θα δηλώσουν τη περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να συγκεντρώσουν για να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους.
Πώς δηλώνω το ακίνητό μου, για τα οποίο δεν έχω συμβόλαιο;
Σε αυτήν την περίπτωση δηλώνετε το δικαίωμά σας, προσκομίζοντας στο κτηματολόγιο απαραίτητα τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και κάθε δυνατό έγγραφο προς απόδειξη της εικοσαετούς κτήσης του δικαιώματός σας, όπως:
α) δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις στο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,
β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,
γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,
δ) πράξη αναγνώρισης ορίων,
ε) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,
στ) υποθήκες και εν γένει βάρη που έχουν συσταθεί στο ακίνητο για το οποίο δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία,
ζ) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα (π.χ. ΟΣΔΕ), από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,
η) αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,
θ) αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., εταιρειών ύδρευσης κ.λπ. προς τον δηλούντα,
ι) αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,
κ) παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,
λ) βεβαιώσεις δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας,
μ) οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος,
ν) έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων,
ξ) παλαιό (20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου,
ο) ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.
Δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς για την περιουσία του πατέρα μου, που κατείχε με συμβόλαια. Τι θα καταθέσω;
Σε περίπτωση που ως κληρονόμος δεν έχετε προβεί στην αποδοχή της κληρονομιάς του θανόντος, θα πρέπει να υποβάλετε στο Κτηματολόγιο τα εξής:
α) Τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων του κληρονομούμενου
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του
γ) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή δικαστική απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη
δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.
Στη διαθήκη που άφησε ο πατέρας μου αναγράφονται και κάποια χωράφια, για τα οποία όμως ο ίδιος δεν είχε συμβόλαια. Τα δηλώνω;
Ναι, τα δηλώνετε και αυτά, αρκεί να ξέρετε τη θέση τους, για να μπορείτε να τα εντοπίσετε στη συνέχεια στον χάρτη του κτηματολογίου.
Στην περίπτωση αυτή όμως, επειδή δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για το ακίνητο, θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο πατέρας σας ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία στα ακίνητα, όπως: δηλώσεις ΟΣΔΕ, αποδείξεις ΔΕΗ – ΟΤΕ, οικοδομική άδεια ή και ένορκες βεβαιώσεις.
Προτού υποβάλλετε τα δικαιολογητικά στο κτηματολόγιο, καλό θα ήταν να συντάξετε τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων για τον ορθότερο εντοπισμό τους. Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε επιπλέον των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου
β) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή δικαστική απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς
ε) Αποδεικτικά στοιχεία νομής του ακινήτου
Σ’ αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να προηγηθεί και ο έλεγχος στο δασικό χάρτη της περιοχής, εφόσον έχει γίνει ανάρτηση του, για να διαπιστωθεί ο μη δασικός χαρακτήρας των ακινήτων.
Εχω ένα σπίτι στο χωριό, ως κληρονόμος κατά ένα ποσοστό μαζί με άλλους συγγενείς, χωρίς διαθήκη, για το οποίο δεν υπάρχουν συμβόλαια. Τι γίνεται σ’ αυτή τη περίπτωση;
Καταρχήν κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα κι αν δεν υπάρχει διαθήκη. Κατά τα άλλα ισχύουν ό,τι και στην προηγούμενη περίπτωση.
Στην περίπτωση που έχω από διαθήκη τμήμα κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς τι κάνω;
Και σε αυτήν τη περίπτωση ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (π.χ. το σπίτι του σε ένα οικόπεδο ή το διαμέρισμα). Σε περίπτωση που το δικαίωμα κυριότητος, αποκτήθηκε με εξ αδιαθέτου διαδοχή (δηλαδή χωρίς διαθήκη) και χωρίς να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και σε αυτή τη περίπτωση δηλώνεται κανονικά.
Θα πρέπει να καταθέσετε στο κτηματολόγιο τα εξής:
α) Τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Το πιστοποιητικό των πλησιεστέρων συγγενών
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς
ε) Ε9 και όποιο άλλο στοιχείο π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ.
Εγώ δεν έχω συμβόλαιο, αλλά προσύμφωνο. Θα το δεχθούν στο κτηματολόγιο;
Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο και συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου. Εάν ο παρέχων - πωλητής βρίσκεται στη ζωή, καλό είναι να υπογράψετε και το τελικό συμβόλαιο και να το καταθέσετε στο κτηματολόγιο. Αν όμως έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο και ενδεχομένως ο πωλητής να μην βρίσκεται στη ζωή, τότε μπορείτε να δηλώσετε το ακίνητο, ως κύριος με βάση την έκτακτη χρησικτησία. Σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομίσετε το προσύμφωνο, ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.
Δεν έχω συμβόλαιο για το χωράφι που καλλιεργώ, αλλά δεν μπορώ να συγκεντρώσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αποδεικνύουν τη χρησικτησία μου, για διάρκεια 20 χρόνων. Το δηλώνω;
Εσείς θα κάνετε δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, συγκεντρώνοντας όσα περισσότερα δικαιολογητικά μπορείτε. Για παράδειγμα θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφα Ε9, Τοπογραφικό Διάγραμμα κ.ά. Το αρμόδιο τμήμα της κτηματογράφησης, θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που θα υποβάλετε, προκειμένου να ελέγξει αναφορά έκταση του Δημοσίου ή άλλων ιδιοκτητών, που ενδεχομένως έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.
Δεν έχω συμβόλαιο, αλλά το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή πράξης εφαρμογής, που συντάχθηκε το 1993 και στον πίνακα της πράξης αναγράφομαι εγώ ως ιδιοκτήτης. Είμαι εντάξει για το κτηματολόγιο;
Ο πίνακας πράξης εφαρμογής, δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας. Μάλιστα σε περίπτωση που στον πίνακα γράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, απαιτείται να γίνει η συμπλήρωση του με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού της συμβολαιογραφικής πράξης του οικοπέδου. Για τη διόρθωση της πράξης εφαρμογής, εκδίδεται διοικητική πράξη, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη. Η Πράξη Εφαρμογής όμως είναι πολύ «ισχυρό χαρτί» και μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία, θα την καταθέσετε στο Κτηματολόγιο, για να αποδείξετε το δικαίωμα σας στο ακίνητο έστω και χωρίς συμβόλαιο.
Εχω παλιούς γείτονες, που μπορούν να μαρτυρήσουν ότι το οικόπεδο που έχω χωρίς συμβόλαιο, μου ανήκει. Δεν είμαι «καλυμμένος»;
Η ένορκη βεβαίωση ενώπιον του συμβολαιογράφου δεν αποτελεί τίτλο κυριότητας. Μπορούν όμως, οι ένορκες βεβαιώσεις να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη χρησικτησίας μαζί με άλλα δικαιολογητικά π.χ. Ε9, λογαριασμό νερού κ. ά. και να αποδείξετε το δικαίωμα σας στο ακίνητο, χωρίς συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο.
K

ΟΗΕ: Έλληνες ο πιο δυστυχισμένος λαός στον αναπτυγμένο κόσμο....

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη....


Κάποτε οι Έλληνες δήλωναν – και για πολλούς ήταν – από τους πιο ευτυχισμένους λαούς του πλανήτη. Το κλίμα, ο… ήλιος και η θάλασσα, σε συνδυασμό με την επίπλαστη ευφορία της ανάπτυξης με δανεικά συντηρούσαν σε υψηλό επίπεδο τον «δείκτη ευτυχίας». Είναι, όμως, τόσο δραματικές οι επιπτώσεις της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία που πλέον εμφανίζει ανάλογα επίπεδα ευτυχίας με τη Μογγολία και τη Νιγηρία και χαμηλότερα επίπεδα από τον Άγιο Δομίνικο, το Πακιστάν, τη Λιβύη και την Αργεντινή….
Και μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να ανήλθε στην εξουσία υποσχόμενος ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα επαναφέρει τους Έλληνες στα προ κρίσης επίπεδα, ωστόσο κρίνοντας από τα ευρήματα της έκθεσης «World Happiness Report», που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα κερδίζει… επάξια τον τίτλο της πιο μίζερης χώρας στον ανεπτυγμένο κόσμο για την περίοδο 2016-2018.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: Η Ελλάδα είναι σήμερα μακράν η πιο δυστυχισμένη χώρα μεταξύ των μελών του ΟΟΣΑ, ενώ στην παγκόσμια κατάταξη καταλαμβάνει την 82η θέση επί συνόλου 156 κρατών. Οι Έλληνες, επίσης, δηλώνουν ότι είναι ο πιο δυστυχισμένος λαός στην Ευρωζώνη, ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη οι μοναδικές χώρες που είναι πιο «μίζερες» από εμάς είναι τα Σκόπια, η Βουλγαρία και η Αλβανία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, είμαστε στην 21η θέση όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής. Ζούμε πολύ αλλά όχι καλά και χωρίς ελευθερία στις επιλογές μας.
Το γιατί φαίνεται στα στοιχεία που ακολουθούν: Σε επίπεδο ελευθερίας – η ελευθερία που έχουν οι πολίτες στο να επιλέξουν τι θα κάνουν στη ζωή τους – , η Ελλάδα βρίσκεται στην 150η θέση, όταν χαμηλότερα βρίσκονται μόνο η Μαυριτανία, η Αϊτή, η Συρία, το Νότιο Σουδάν και το Αφγανιστάν. Όσο υπερβολικοί και αν είμαστε οι Έλληνες στις απαντήσεις μας ή στις αντιδράσεις μας, τα στοιχεία δείχνουν την αντίληψη που έχουμε για το πόσο άλλαξε η ζωή μας τα τελευταία χρόνια.

Σε ότι αφορά την αντίληψη που έχουμε για τη διαφθορά στην κυβέρνηση και στον επιχειρηματικό κόσμο βρισκόμαστε στην 123η θέση, ενώ σε επίπεδο κοινωνικής στήριξης, καταλαμβάνουμε την 102η θέση. Το επίπεδο κοινωνικής στήριξης προκύπτει από τις απαντήσεις στο ερώτημα «σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα, έχετε συγγενείς ή φίλους στους οποίους μπορείτε να βασιστείτε;
Οι δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση στον «δείκτη ευτυχίας» μεταξύ της περιόδου 2005-2008 και της περιόδου 2016-2018, βίωσαν ένα συνδυασμό οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται οι Υεμένη, Ινδία, Συρία, Μποτσουάνα και Βενεζουέλα, ακολουθεί η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ελλάδα. Η χώρα μας, μάλιστα, είναι η μοναδική από τις χώρες που χτύπησε η παγκόσμια κρίση του 2008 που παραμένει ακόμη και σήμερα στην πρώτη δεκάδα, ενώ Ισπανία και Ιταλία βρίσκονται στην πρώτη 20άδα.
Στη γενική κατάταξη, ως η πιο ευτυχισμένη χώρα είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Φινλανδία, στη δεύτερη η Δανία και στην τρίτη η Νορβηγία, τέταρτη η Ισλανδία και πέμπτη η Ολλανδία. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ελβετία, Σουηδία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς και Αυστρία. Η Μ. Βρετανία καταλαμβάνει τη 15η θέση, η Γερμανία τη 17η θέση και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 19η θέση.
Η έκθεση αναφέρεται και στο φαινόμενο της ανόδου του λαϊκισμού. Όπως τονίζεται, την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος στην κυριαρχία των λαϊκιστικών κομμάτων, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη όπου η Λέγκα του Βορρά και το Κίνημα Πέντε Αστέρων στην Ιταλία, το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία και το AfD στη Γερμανία να αυξάνουν σημαντικά την εκλογική τους επιρροή με ορισμένα να βρίσκονται ήδη σε κυβερνητικούς συνασπισμούς, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο γκρουπ των χωρών όπου οι λαϊκιστές έχουν ανέλθει στην εξουσία, μαζί με την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΗΕ, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με την πολιτική και να ψηφίσουν, αλλά και πιο πιθανό να ψηφίσουν τα παραδοσιακά κόμματα. Αυτό το συμπέρασμα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τα εκλογικά κίνητρα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολιτικοί όσο βρίσκονται στην εξουσία. Οι πολιτικοί θα έπρεπε να έχουν επιπλέον κίνητρο να διασφαλίζουν την πολιτεία των πολιτών για να παραμένουν στην εξουσία.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίαςΤο νέο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας, που θα αντικαταστήσει το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, θέτει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την τροπολογία, η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για στεγαστικά.
Επίσης, ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να έχει τραπεζικές καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή πολύτιμα μέταλλα αξίας άνω των 15.000 ευρώ.
Όσον αφορά στο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη, αυτό θα πρέπει, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
Επιπλέον, αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι μεσαίες πόλεις για να προσελκύσουν Start Up εταιρείες;


#Του Ράλλη Γκέκα, Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ. www.localit.com


Είναι αλήθεια ότι οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν κατά κύριο λόγο σχέση με την καθημερινότητα. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος «Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων». 
Άρα, εντός των αρμοδιοτήτων της, περιλαμβάνεται και η τοπική ανάπτυξη. Τοπική ανάπτυξη σημαίνει αύξηση των τοπικών εισοδημάτων και της απασχόλησης, αλλά επιπλέον κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική ισορροπία. Αυτοί είναι και οι λόγοι που, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει η «τοπική ανάπτυξη» να μην αντιμετωπίζεται ως «υψηλή» πολιτική, αλλά αντίθετα να ενταχθεί στην ατζέντα του επερχόμενου προεκλογικού αγώνα.
Η τοπική ανάπτυξη είναι ένα πολυπαραγοντικό σύστημα. Η ύπαρξη startup εταιρειών και η δυναμική τους, αποτελούν έναν μόνο παράγοντα που επηρεάζει την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη. 
Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία έχει εντοπιστεί η θετική συσχέτιση των startup εταιρειών με την τοπική ανάπτυξη. Ορισμένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι:

 • Πώς μπορούμε, ως ΤΑ, να προσελκύσουμε startup εταιρείες;
 • Πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό το είδος καινοτόμων και υψηλής τεχνολογίας εταιρειών για να προκαλέσουμε τοπική ανάπτυξη;
 • Ποια είναι η ηλικία, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά αυτών των εταιρειών;
 • Ποιες είναι οι ανάγκες υποστήριξης τους;
 • Πως μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις χρηματοδοτικές πηγές;
 • Τι θα πρέπει να προσέξουμε στο σχεδιασμό του υποστηρικτικού επιχειρησιακού προγράμματος για την ελκυστικότητα μιας περιοχής;
 • Τι προβλήματα και τι πλεονεκτήματα μπορεί να δημιουργήσει στην μακροοικονομική ισορροπία και την παραγωγική δομή της χώρας, η προσέλκυση καινοτόμων και υψηλής τεχνολογίας εταιρειών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Το άρθρο που ακολουθεί, φιλοδοξεί να συμβάλει στο σχετικό διάλογο, με στόχο μία αποτελεσματική, ισόρροπη και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Start up και scale up εταιρείες
Οι startup (νεοφυείς) εταιρείες παρουσιάζουν μία μεγάλη δυναμική εμπεριέχοντας όμως και πολλούς κινδύνους, που έχουν να κάνουν κυρίως με το χρονικό τους ορίζοντα και τη βιωσιμότητα τους. Για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί και παράλληλα να διατηρηθεί η πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα και η αναπτυξιακή δυναμική, τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια προσέλκυσης scale up εταιρειών. Εάν επιχειρούσαμε, αποκλειστικά για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη, να δώσουμε έναν αδόκιμο ορισμό της σχέσης startup και scale up εταιρειών, θα λέγαμε ότι οι scale up, είναι ώριμες startup εταιρείες.
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση μιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας, ως scale up, είναι ο ετήσιος τζίρος, (πάνω από 1 εκ. €), το ποσοστό κέρδους (20% τα τελευταία τρία χρόνια), η τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά και οι απασχολούμενοι στην εταιρεία (πάνω από 10).
Τις βασικές διαφορές μεταξύ startup και scale up εταιρειών θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σε πέντε σημεία:
 1. Ωρίμανση προϊόντος. Ενώ οι startup εταιρείες πειραματίζονται ακόμα ως προς τη μορφή και τη θέση του προϊόντος στην αγορά, οι scale up έχουν μία κατασταλαγμένη και ώριμη εικόνα της θέσης και των προοπτικών του προϊόντος τους σε αυτή.
 2. Χρηματοδότηση. Επειδή οι startup εταιρείες βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης από ότι οι scale up, οι όροι πρόσβασής τους σε χρηματοδοτικούς πόρους είναι διαφορετική.
 3. Καταμερισμός εργασίας. Είναι γεγονός ότι στις startup εταιρείες όλοι κάνουν σχεδόν τα πάντα ή εν πάση περιπτώσει, το κάθε μέλος της εταιρείας έχει πολλαπλούς ρόλους. Στις scale up εταιρείες η περιγραφή των θέσεων εργασίας είναι περισσότερο εξειδικευμένη.
 4. Κίνδυνοι. Σύμφωνα με δημοσιευμένα διεθνή στατιστικά στοιχεία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (50%) startup εταιρειών δεν κατορθώνει να επιβιώσει μετά την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους και τελικά το 90% αποτυγχάνει. Αντίθετα, οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα μιας scale up εταιρείας είναι κατά πολύ περιορισμένοι.
 5. Παραγωγικές διαδικασίες. Στις startup εταιρείες οι παραγωγικές διαδικασίες είναι αρκετά χαλαρές και παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη τους να πειραματιστούν. Οι scale up εταιρείες λειτουργούν με βάση ολοκληρωμένα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, ποιοτικού ελέγχου, αξιολόγησης και ανάδρασης.
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην παραγωγή startup επιχειρήσεων, αλλά ο αριθμός των scale up παραμένει πολύ μικρός. Για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, οι scale up χρειάζονται:
 • Ποιότητα επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση    
 • Πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.
Η scale up εταιρείες σε τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να παρατηρήσουμε έστω και συνοπτικά τη διάρθρωση, την ηλικία, το μέγεθος, τις επιλογές, τη χρηματοδότηση, τις προοπτικές και τους κινδύνους που προκαλούν οι πολιτικές παρεμβάσεις στην προσέλκυση scale up εταιρειών, σε δύο μεσογειακά κράτη και ένα κράτος της Βόρειας Ευρώπης. 
Η διεθνής αυτή εμπειρία θα εμπλουτίσει την επιχειρηματολογική μας φαρέτρα.
Ισπανία
Αν και το ισπανικό «οικοσύστημα» scale up εταιρειών παρουσιάζει ένα αναπτυσσόμενο πρότυπο, αυξάνεται πιο αργά σε σχέση με τους άμεσους «ανταγωνιστές» του. Η Ισπανία παρουσιάζει έναν «συντελεστή πυκνότητας” scale up ίσο με 0,6, ο οποίος είναι μικρότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο (ίσο με 1) και τον αντίστοιχο συντελεστή της Πορτογαλίας (0,7), ενώ είναι λίγο υψηλότερα από της Ιταλίας (0,5).ΠηγήTech Scale up Europe 2018
Το 60% των ισπανικών scale up είναι ηλικίας μεταξύ 4 και 8 ετών. Το 27% από αυτές δημιουργήθηκαν πριν από το 2010 και μόνο το 13% το 2015 και μετά.
Η χρηματοδότηση των scale up προέρχεται κυρίως από Venture Capital (Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών). Το 84% των κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από ισπανικές scale up, εισπράχθηκε μέσω Venture Capital.
Στην Ισπανία, η πρώτη πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 35% των συνολικών επενδυμένων Venture Capital. Το 31% ήταν εγχώρια κεφάλαια, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στην πρώιμη φάση. Οι επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτουν το 8%, και κεφάλαια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζεται ότι καλύπτουν το 6-7%.
Στην Ισπανία το 2018 υπήρχαν 31 scale up εταιρείες που μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, διατηρώντας μια ισχυρή επιχειρησιακή παρουσία στη χώρα. 23 από τις 31 προτίμησαν να μεταβούν στις ΗΠΑ (14 στη Silicon Valley), 2 στο Μεξικό, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς κόμβους.
Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσιάζονται οι περισσότερες scale up εταιρείες, που καλύπτουν το 13% του συνολικού διαθέσιμου κεφαλαίου. Ακολουθεί ο τουρισμός, το επιχειρησιακό λογισμικό και η διαφήμιση.
Ιταλία
Το ιταλικό «οικοσύστημα» scale up κατέχει την 11η θέση στην Ευρώπη, πίσω από την Ολλανδία, την Φινλανδία και την Δανία. Το χάσμα με τα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά «οικοσυστήματα» θεωρείται υπερβολικά ευρύ και απαιτούνται επειγόντως παρεμβάσεις, κυρίως μέσω σημαντικών επενδύσεων στην καινοτομία.
Οι επενδύσεις σε Ιταλικές scale up προέρχονται κατά κύριο λόγο από Venture Capital και τα αντληθέντα κεφάλαια οφείλονται κυρίως σε ξένες επενδύσεις και όχι σε εγχώριες. Λιγότερο από μία στις δύο επενδύσεις Venture Capital (43%) σε ιταλικές scale up προέρχονται από εγχώριους επενδυτές. Οι ΗΠΑ είναι οι κύριοι επενδυτές εκτός Ευρώπης (20%), ακολουθούμενες από την Μεγάλη Βρετανία (11%) και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (2%). Το 17% προέρχεται από τον υπόλοιπο κόσμο.
Στην Ιταλία, το 67% των scale up εταιρειών δημιουργήθηκε μεταξύ του 2010 και του 2014 και το 13% μετά το 2015. Μόνο το 20% έχει δημιουργηθεί πριν από το 2010. Αυτό σημαίνει ότι το ιταλικό «οικοσύστημα» είναι νεότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 60% των Ιταλικών scale up ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής τους την τελευταία τριετία. Η απόκλιση μεταξύ του έτους ίδρυσης και του έτους της τελευταίας χρηματοδότησης υποδηλώνει ότι οι ιταλικές scale up χρειάζονται αρκετό χρόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντική χρηματοδότηση.
Στην Ιταλία υπολογίζεται ότι το 14% του συνόλου των scale up έχει την έδρα τους στο εξωτερικό, διατηρώντας μια ισχυρή επιχειρησιακή παρουσία στη χώρα. Οι εταιρείες αυτές συγκεντρώνουν συνολικά το 19% του συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο απόλυτος αγαπημένος προορισμός (72% ή 18 scale up, 13 εκ των οποίων στο Silicon Valley). Το Λονδίνο ακολουθεί, και αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό στην Ευρώπη (25% ή 6 scale up).
Στην Ιταλία κυριαρχούν οι μικρομεσαίες scale up. Το 86% των scale up έχουν συλλέξει λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια η κάθε μία, εξασφαλίζοντας το 33% του συνολικού κεφαλαίου που διατίθεται στις ιταλικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Στις Ιταλικές scale up κυριαρχούν οι εταιρείες μόδας (Fashiontech), που ελέγχονται όμως από μία μεγάλη Ιταλική πολυεθνική και ακολουθούν οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου (27%, 15% του συνόλου, αντίστοιχα).
Νορβηγία
Παρά το γεγονός ότι η Νορβηγία έχει ένα από τα πιο ώριμα ευρωπαϊκά «οικοσυστήματα» scale up εταιρειών, η νορβηγική τεχνολογική σκηνή εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή και φαίνεται ότι δεν καλύπτει ακόμη τις δυνατότητές της. Εντούτοις, τα τελευταία δύο έτη παρουσιάζει μία αξιόλογη δυναμική.
Το 38% των Νορβηγικών scale up έχει δημιουργηθεί πριν από το 2010, το 44% μεταξύ 2010 και 2014 και το υπόλοιπο 18% μετά το 2015.
Στη Νορβηγία, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι scale up βασίζονται, για τις αναπτυξιακές / χρηματοδοτικές τους ανάγκες, σε Venture Capital.
Το 64% των συνολικών επενδύσεων πραγματοποιήθηκαν από επενδυτές με έδρα την Νορβηγία. Οι Αμερικανοί επενδυτές αντιπροσωπεύουν μόνο το 15% των συνολικών επενδύσεων. Ένα άλλο 7% της χρηματοδότησης καλύπτεται από επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα 7% από Σκανδιναβούς επενδυτές.
Δεν είναι προνόμιο του ευρωπαϊκού νότου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νορβηγικό «οικοσύστημα» scale up αποτελείται κυρίως από πολλές μικρές scale up. Το 76% αυτών κινείται από 1 έως 10 εκατομμύρια δολάρια και εξασφάλισε μόνο το 21% του συνόλου των διαθέσιμων κεφαλαίων.
Στην Νορβηγία το 2018 καταγράφηκαν 19 scale up εταιρείες, που μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, ικανές να αντλήσουν το 31% του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το σύνολο των νορβηγικών scale up. 13 από αυτές προτιμούσαν τις ΗΠΑ (10 στην Silicon Valley, 2 στη Νέα Υόρκη και 1 στην Πενσυλβανία), 5 μετακόμισαν στο Λονδίνο και 1 στο Βερολίνο. Ο λόγος της μετανάστευσης των Νορβηγικών scale up; Η αναζήτηση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης.
Δεν υπάρχει επικρατούσα βιομηχανική εξειδίκευση στην Νορβηγία. Οι τρεις, κάθετα οργανωμένοι τομείς που προσελκύουν περισσότερες scale up είναι το επιχειρησιακό λογισμικό (με 12% της συνολικής κλίμακας), καθαρής- πράσινης τεχνολογίας, (cleantech 11%) και χρηματοδοτικής τεχνολογίας (fintech 9%).
Παρατηρούμε ότι το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής καινοτομίας τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν αρκεί να γίνουν κάποια βήματα. Για να μπορέσει να κλείσει η ψαλίδα της ανισότητας, από τις προηγμένες στον τομέα αυτό χώρες, θα πρέπει οι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι ταχύτεροι. Γεγονός, που οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, το έχουν αντιληφθεί και υλοποιούν μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της απόδοσής τους.
 Η βαρυτική έλξη των μεγάλων πληθυσμιακά πόλεωνΜε βάση τα στατιστικά δεδομένα, οι startup και scale up εταιρείες στην Ευρώπη προσελκύονται έντονα από τις μεγάλες, πληθυσμιακά, πόλεις. Το 67% των scale up ευρωπαϊκών εταιριών βρίσκονται σε 48 μόνο πόλεις, ενώ το υπόλοιπο 33% διαχέεται σε 428 πόλεις. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι κατά κύριο λόγο οι πόλεις, οι οποίες φαίνεται να είναι περισσότερο ελκυστικές στις startup και scale up εταιρείες είναι οι πρωτεύουσες των χωρών. Σε μόνο τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία (Μιλάνο), Ισπανία (Βαρκελώνη), Ελβετία (Ζυρίχη) και Κύπρο (Λεμεσός), η πρωτεύουσα της χώρας δεν είναι ο βασικός κόμβος των startup και scale up εταιρειών.
Πηγή: Start Up City hubs in Europe. 2018 report
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 31% των ευρωπαϊκών χωρών όλες οι scale up εταιρείες βρίσκονται σε μία πόλη, ενώ στο 64% των χωρών οι scale up παρουσιάζουν συγκέντρωση μεγαλύτερη του 70% στη βασική πόλη – πόλο έλξης. Τέλος, από τις 42 Ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν δημιουργήσει scale up εταιρείες, στο 81% από αυτές, πάνω από το 50% των scale up συγκεντρώνεται σε μια πόλη.
Αν λάβουμε υπόψη τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, από τις scale up εταιρείες, το

φαινόμενο συγκέντρωσης γύρω από μια πόλη (ή δύο κατ’ ανώτατο όριο), φαίνεται ακόμη ισχυρότερο. Σε 37 χώρες (88%) μια πόλη αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του επενδυμένου κεφαλαίου και στις 31 από αυτές, πάνω από 70%.
Παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται ένας πολύ μεγάλος συγκεντρωτισμός, όσον αφορά στη χωροθέτηση των startup και scale up εταιρειών. Ο συγκεντρωτισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία το ευρωπαϊκό παραγωγικό σύστημα της καινοτομίας.
Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι το 1/3 των startup και scale up εταιρειών βρίσκεται έξω από τις μεγάλες πόλεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, παρά την κυρίαρχη τάση συγκέντρωσης σε μεγάλες πόλεις, υπάρχουν μελέτες (H. Westlund κ.α. 2011), που ισχυρίζονται ότι η χωροθέτηση μιας startup ή scale up εταιρείας σε μικρότερη πόλη, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες δυναμικής εξέλιξης και ισχυρότερη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
Εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και δεν εφαρμοστούν συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα υποστήριξης των μεσαίων πόλεων, ώστε να γίνουν ελκυστικές στις εταιρείες αυτές, οι βαρυτικές δυνάμεις των κεντρικών πόλεων είναι ικανές, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουν μεγαλύτερο ποσοστό startup και scale up εταιρειών, δημιουργώντας ιδιαίτερα προβλήματα. Σε χώρες δε όπως η Ελλάδα, υπάρχει ο κίνδυνος η παραγωγική της δομή, να λάβει χαρακτηριστικά τριτοκοσμικής χώρας.
Τι πρέπει να προσέξουν οι μεσαίες πόλεις
Τέσσερα είναι, κατά τη γνώμη μου, τα σημεία που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι μεσαίες πόλεις, ώστε να γίνουν ελκυστικές σε startup και scale up επιχειρήσεις:
 1. Εξειδίκευση. Οι μεσαίες πληθυσμιακά πόλεις δεν έχουν την πολυτέλεια να κατευθύνουν σε πάρα πολλούς τομείς την αναπτυξιακή τους πολιτική. Θα πρέπει να ιεραρχήσουν τις παρεμβάσεις τους, κυρίως σε τομείς που υπάρχει τοπική παραγωγική εξειδίκευση. Στην Ελλάδα, εκτός από την εξειδίκευση που υπάρχει σε γνωστές τουριστικές περιοχές, μπορούμε να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς τοπικής εξειδίκευσης. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την εξειδίκευση της περιοχής των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα, στην αργυροχρυσοχοΐα, του νομού Έβρου και κυρίως στο Σουφλί, στο μετάξι, περιοχών όπως η Μαντινεία, το Αμύνταιο, η Σαντορίνη και άλλες, στην οινοπαραγωγή.
 2. Clustering. Η παραγωγική εξειδίκευση μιας περιοχής δεν αρκεί από μόνη της ώστε να προσελκύσει startup και scale up εταιρείες. Χρειάζεται να υπάρχουν ενεργά και δυναμικά επιχειρησιακά clusters (επιχειρηματικές συστάδες), τα οποία θα βοηθήσουν την πρόσβαση σε τεχνογνωσία, την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, αλλά και την πρόσβαση σε νέες αγορές. Τα επιχειρησιακά αυτά clusters θα πρέπει να υποστηρίζονται τόσο διοικητικά, από τις τοπικές αρχές, όσο και επιστημονικά, από τοπικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ύπαρξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, όσο και το ποσοστό των φοιτητών στο συνολικό πληθυσμό μιας περιοχής, θεωρούνται κριτήρια για την αξιολόγηση της ελκυστικότητας μιας περιοχής, σε startup και scale up εταιρείες.
 3. Συνεργασίες. Οι μέσες πληθυσμιακά πόλεις δεν έχουν, κατά τεκμήριο, την κρίσιμη εκείνη μάζα, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά clusters, αλλά και να δημιουργήσουν κάθετες παραγωγικές δομές. Η προσέλκυση startup και scale up εταιρειών απαιτεί μία καθετοποίηση της παραγωγής και οργανική συνεργασία πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα. Κλασικό παράδειγμα, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι οι οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για να μπορέσει μία μεσαία πληθυσμιακή πόλη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό των μεγάλων πόλεων, θα πρέπει να ακολουθήσει ευρεία πολιτική συμμαχιών. Πολιτική συμμαχιών, η οποία θα περιλαμβάνει δύο άξονες: Ο πρώτος συνεργασία με όμορες ή κοντινές περιοχές, με την ίδια παραγωγική εξειδίκευση και στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικές καλές πρακτικές θεωρούνται η συμμαχία που έχει συναφθεί μεταξύ της Σεβίλλης και της Μάλαγας ή του Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Λίντς, Σεφιλντ και Νιούκαστλ. Ο δεύτερος άξονας, πολιτικής συμμαχιών, αποσκοπεί σε διεθνείς συνεργασίες, με κύριο αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την πρόσβαση σε νέες αγορές.
 4. Κοινωνικό κεφάλαιο. Η ανάπτυξη και βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου μιας περιοχής βοηθάει στην αποτελεσματικότητα του επιχειρείν. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί το κοινωνικό περιβάλλον και να δημιουργηθεί το κατάλληλο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, που θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακό εφαλτήριο.
Συμπεράσματα
Η ανάπτυξη είναι σαν να κινείσαι σε κυλιόμενο διάδρομο. Εάν περπατάς ενώ η ταχύτητα του διαδρόμου είναι μεγαλύτερη, θα γκρεμοτσακιστείς. Για να παραμένεις στο ίδιο σημείο θα πρέπει να τρέχεις τόσο όσο και ο διάδρομος. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες όπως η Νορβηγία, πού βρίσκονται στην πρωτοπορία της Ευρώπης, λαμβάνουν μέτρα για να επιταχύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξής τους. Αναλογιζόμαστε τι θα πρέπει να κάνει η χώρα μας, η οποία όχι μόνο επιθυμεί να παρακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρώπης, αλλά καλείται να καλύψει και το χαμένο έδαφος των 10 ετών, της κρίσης.
Η τοπική ανάπτυξη επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και σε μεγάλο βαθμό από την προσέλκυση startup και scale up εταιρειών. Οι πολιτικές για τη βελτίωση της ελκυστικότητας μιας περιοχής, σε καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις, δεν είναι ουδέτερες. Εμπεριέχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά το σχεδιασμό αυτών των παρεμβάσεων.
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι «νεοφυείς» και «ανερχόμενες» εταιρείες ακολουθούν το χρήμα και τις αγορές. Αυτό δημιουργεί προβλήματα συγκεντρωτισμού στην παραγωγική δομή της Ευρώπης. Μπορεί όμως να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα σε μία οικονομία, όπως η Ελληνική, που ο παραγωγικός της ιστός ήδη χαρακτηρίζεται από υψηλό συγκεντρωτισμό. Για το λόγο, αυτό θα πρέπει, στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για την ελκυστικότητα startup και scale up εταιρειών, να ληφθεί σοβαρά υπόψη η δυνατότητα και προϋπόθεση της αποκεντρωμένης στρατηγικής.
Όπως είδαμε startup και scale up εταιρείες προσελκύουν ξένες επενδύσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα, που θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψιν και στο πλαίσιο της άσκησης μακροοικονομικής πολιτικής της χώρας. Παράλληλα βέβαια, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το παράδειγμα της Νορβηγίας, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδεδυμένων κεφαλαίων, σε startup και scale up εταιρείες, προέρχεται από εθνικά κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει τα εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κυρίως οι χρηματοδοτικοί εκείνοι οργανισμοί, που υποστηρίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει λάβει, τα τελευταία χρόνια, πολλά ενδιαφέροντα εκσυγχρονιστικά μέτρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πρέπει να τρέξει με τους ίδιους ρυθμούς που τρέχουν τα αντίστοιχα ιδρύματα στην Ευρώπη. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ενταχθεί στη λογική των venture capital, προσανατολισμένων στις ανάγκες της τοπικής ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των startup και scale up και σε τελευταία ανάλυση, θα επιβεβαιώσει τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου.
Τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, για την προώθηση αυτών των πολιτικών, δεν είναι αμελητέα και δεν θα πρέπει να τα υποτιμήσουμε ή να μην τα αξιοποιήσουμε. Καλή ευρωπαϊκή πρακτική θεωρείται το πρόγραμμα για τις scale up εταιρείες που εφαρμόζεται στην Δανία και χρηματοδοτείται, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Σε προηγούμενο άρθρο[1] έχουμε αναφερθεί στις πολιτικές που χρηματοδοτούνται στη νέα προγραμματική περίοδο 2021- 2027, όσον αφορά στην ανάπτυξη και προσέλκυση καινοτόμων και υψηλής τεχνολογίας εταιρειών. Επίσης πολύ σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δυνατότητα που παρέχεται στη νέα προγραμματική περίοδο, για συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
Στην προσέλκυση startup και scale up εταιρειών, η χώρα μας έχει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διαθέτει ένα αρκετά πλούσιο προσωπικό με ανώτατη εκπαίδευση και μία παραγωγική δομή που στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, η γεωγραφική θέση της χώρας και οι ιστορικοί της δεσμοί με αγορές που είναι δύσκολα προσεγγίσιμες από τη Δύση, της προσδίδουν μία προστιθέμενη αξία. Αυτό που θα χρειαστεί είναι πολιτική βούληση για αποκέντρωση και ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα υποστηρίζει και θα χρηματοδοτεί τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι μεσαίες πόλεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν πανεπιστημιακά τμήματα, σχετικά με την παραγωγή καινοτομικών και υψηλής τεχνολογίας προϊόντων.
Για περισσότερα: