ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ, Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ "ΙΚΑ", ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!

Επιτέλους, έγινε κοινοποίηση της εγκυκλίου του "ΙΚΑ", Αρ. 77/10.10.2011 (άρθρο 39), που αφορά την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ, του πλασματικού χρόνου των παιδιών.
Προφανώς το ΙΚΑ, ξεκινά να δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά ..
    http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/12820

Δεν υπάρχουν σχόλια: