ΑΥΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ

Φορολογικά

1. Η κατάργηση του επιπλέον αφορολόγητου μισθωτών και συνταξιούχων που έχουν τέκνα. Τα αφορολόγητα είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για 4 παιδιά.
2. Η αύξηση της φορολόγησης στους τόκους των καταθέσεων στο 15% από 10% που ισχύει σήμερα, μέτρο που θα οδηγήσει σε νέα εκροή καταθέσεων.
3. Η εξίσωση φορολογίας πετρελαίου κίνησης και υγραερίου κίνησης, η οποία θα πλήξει χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εγκατέστησαν στα αυτοκίνητά τους συστήματα υγραερίου.
4. Η αύξηση της φορολογίας των τσιγάρων.
5. Η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, όπως προέβλεπε το δεύτερο μνημόνιο.
6. Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ εστίασης, αλλά με αντιστάθμισμα την καθιέρωση τέλους, το οποίο θα καταβάλλουν τα εστιατόρια που επιτρέπουν το κάπνισμα.
7. Η μείωση του επιστρεφόμενου ΦΠΑ στους αγρότες στο 6%.
8. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών θα εντάσσονται στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
9. Οι φορολογικοί συντελεστές της κλίμακας από 26% έως 45% καταργούνται και στη θέση τους δημιουργείται ένας συντελεστής 35%.
10. Κατάργηση του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και φορολόγηση με συντελεστή 35%.
11. Εξετάζεται και η αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 60%.
12. Από το 2013 έχει αποφασιστεί η σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.
13. Από το 2013 θα ισχύει νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων με τέσσερα κλιμάκια και με συντελεστές από 15% έως 35%, για εισοδήματα όμως άνω των 100.000 ευρώ.
14. Από το 2013 καταργούνται πλήρως, τουλάχιστον με βάση το τελευταίο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, όλες οι φοροαπαλλαγές, εκτός ελάχιστων που θα διατηρηθούν με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
15. Θεσπίζεται συντελεστής 35% ή 40% για τη φορολόγηση των αδήλωτων καταθέσεων που «φυγαδεύτηκαν» στο εξωτερικό.
16. Μειώνεται στο 30% ή 35% το ποσοστό φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων από περίπου 43% που είναι σήμερα.
17. Ο νέος φόρος στα ακίνητα, που θα αντικαταστήσει το τέλος που πληρώνουν σήμερα οι ιδιοκτήτες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά και το ΦΑΠ, θα επιβάλλεται χωρίς να εξετάζεται εάν αποφέρουν εισόδημα ή ιδιοχρησιμοποιούνται.

Μείωση δαπανών
Α. Συντάξεις

1. Αύξηση γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη.
2. Αύξηση του κατώτατου ορίου χρόνου συνταξιοδότησης από τα 15 έτη σήμερα στα 20 έτη.
3. Μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων, κλιμακωτά, από τα 1.000 ευρώ με 1% έως και 15% (για συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ).
4. Μειώνεται το εφάπαξ κατά 20%-30% σε 22 ταμεία. Επιπλέον, επιβάλλεται εισφορά σε όσους πήραν αυξημένο εφάπαξ τα προηγούμενα χρόνια.
5. Καταργούνται πλήρως τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα άδειας) συνταξιούχων, εκτός των χαμηλών συντάξεων (360 ευρώ) και του ΟΓΑ, ωστόσο οι μηνιαίες αγροτικές συντάξεις μειώνονται κατά 30 ευρώ. Δηλαδή δεν θίγονται τα δώρα ετήσιου ύψους 720 ευρώ και αφαιρούνται από τις συντάξεις 420 ευρώ το χρόνο ή συνολικό ποσό 336 εκατ. ευρώ.
6. Περικόπτονται οι συντάξεις των άγαμων θυγατέρων και τίθεται πλαφόν στα 720 ευρώ.
7. Κατάργηση της καταβολής του βοηθήματος ΕΚΑΣ για όσους είναι κάτω από τα 65 έτη, αντί του ορίου των 60 ετών που ισχύει σήμερα.
8. Περικοπές σε συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων και μειώσεις στις συντάξεις ένστολων λόγω κατάργησης της αυτόματης μισθολογικής προαγωγής.
9. Μείωση 25%-30% στις συντάξιμες αποδοχές για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ λόγω της επέκτασης του νέου μισθολογίου.
10. Η παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα μελετάται να αυξηθεί από το 20% στο 25%.

Β. Μισθοί

1. Καταργούνται πλήρως τα δώρα (Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα άδειας) στους δημόσιους υπαλλήλους. Με την πλήρη κατάργηση το όφελος για το Δημόσιο αυξάνεται σε 680 εκατ. ευρώ αντί 340 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση.
2. Ειδικά μισθολόγια: Μειώνονται αναδρομικά από την 1η Ιουλίου οι αποδοχές ένστολων, δικαστικών, γιατρών ΕΣΥ, διπλωματών, μουσικών κ.λπ., κατά ποσοστά που ποικίλλουν για κάθε κατηγορία. Η μεσοσταθμική μείωση για όλους θα είναι 12% και το όφελος 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
3. Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ, που εφαρμόζεται στο Δημόσιο από το Νοέμβριο του 2011. Θα σημάνει μειώσεις στις αποδοχές περίπου κατά 30% σε ορισμένες κατηγορίες.
4. Αναστέλλεται για μια διετία η καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης.
5. Δρομολογείται νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία στους δημόσιους υπαλλήλους για την έξοδο με «διαθεσιμότητα» 15.000 υπαλλήλων.
6. Καταργούνται οι αυτόματες μισθολογικές προαγωγές στα σώματα ασφαλείας.

Γ. Επιδόματα

1. Τα προνοιακά επιδόματα θα δίνονται με εισοδηματικά κριτήρια.
2. Πλήρης κατάργηση των εποχικών επιδομάτων και αντικατάστασή τους με ειδικά επιδόματα ανεργίας.
3. Μειώνονται οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των νεφροπαθών.
4. Μειώνονται οι φοροαπαλλαγές κοινωνικού χαρακτήρα και διατηρούνται για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τυφλούς και νεφροπαθείς.
5. Καταργούνται τα πολυτεκνικά επιδόματα του ΟΓΑ.

Δ. Υγεία

1. Αυξάνονται οι εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
2. Μειώνεται περαιτέρω η φαρμακευτική δαπάνη.
3. Μειώνεται το κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων μέσω συγχωνεύσεων ή καταργήσεων μονάδων.
Ε. Δημόσιο και ΔΕΚΟ
1. Μείωση στις ελαστικές δαπάνες υπουργείων κ.λπ.
2. Καταργούνται ή συγχωνεύονται νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου.
3. Καταργούνται οι περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις.
4. Μειώνεται το προσωπικό και οι αμοιβές στους δήμους.
5. Μειώνονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) που αποδίδονται στους δήμους.
6. Μειώνονται οι επενδύσεις των δήμων.
7. Μειώνεται το κόστος λειτουργίας των ΔΕΚΟ.
8. Αυξάνεται η τιμή των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά 25%.

express.gr,

Δεν υπάρχουν σχόλια: