Μαθετε τα δικαιωματα σας.....όσοι ταξιδεύετε με αεροπλάνο


Στα δικαιώματα των επιβατών, αλλά και στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αεροπορικών εταιριών, αναφέρεται ευκρινώς κοινοτική οδηγία, με αφορμή την αυξημένη κίνηση κατά την εορταστική περίοδο.
Σε ότι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών η οδηγία προβλέπει ότι: Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, τα ποσά που προβλέπονται είναι 250 ευρώ για πτήσεις μικρότερες των 1500 χλμ, 400 ευρώ για πτήσεις από 1500 έως 3500 χλμ και 600 ευρώ για πτήσεις άνω των 3500 χλμ. 
  • Όταν αφορά σε ακύρωση πτήσης προβλέπεται επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου, γεύμα, κατάλυμα, επικοινωνιακές διευκολύνσεις, αποζημίωση ή δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη πτήση. ....Εάν σημειωθούν μεγάλες καθυστερήσεις, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα για κατάλυμα, γεύμα και αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 5 ώρες, δυνατότητα επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου. 
  • Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, οι ταξιδιώτες έχουν δυνατότητα διεκδίκησης έως και 1000 DSR (1SDR=€1,18). 
Στην Κοινοτική οδηγία διευκρινίζεται επίσης ότι:
  • Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να αποζημιώνουν τους επιβάτες, εξαιρουμένων των έκτακτων περιστάσεων ματαίωσης που δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.
  • Οι υποχρεώσεις των πραγματικών αερομεταφορέων θα πρέπει να περιορίζονται ή και να μην ισχύουν όταν ένα συμβάν έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Τέτοιες περιστάσεις μπορούν ειδικότερα να προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του αερομεταφορέα.
Διευκρινίζεται επίσης ότι έκτακτες περιστάσεις θεωρείται ότι υπάρχουν εάν μια απόφαση διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε σχέση με συγκεκριμένο αεροσκάφος σε συγκεκριμένη ημέρα έχει ως αποτέλεσμα μακρά καθυστέρηση, ολονύκτια καθυστέρηση ή ματαίωση μιας ή περισσότερων πτήσεων του εν λόγω αεροσκάφους, ακόμη και αν ο συγκεκριμένος αερομεταφορέας είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τις καθυστερήσεις ή τις ματαιώσεις.


Newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: